Cum să te pregăteşti de examene fără să te stresezi?

Cum să te pregăteşti de examene fără să te stresezi

Întrebare:

Sunt mulţi studenţi care absolvesc anul acesta Universitatea şi au de susţinut examene de stat. Ce sfaturi le-aţi putea oferi la aceşti studenţi? Cum să se pregătească de examene fără să se streseze?

Nu amâna începutul pregătirilor pentru examene

Aceasta este boala studenţilor dintotdeauna – să lase pregătirea pentru examene sau a tezei de licenţă pe ultimul moment. Iată ce spune Sfânta Scriptură în acest sens:

Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte. – O nădejde amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă. (Proverbele lui Solomon 13:11-12)

Cu toate că se referă la bogăţie, adevărul acesta se aplică direct şi la cunoştinţe, care, de altfel, sunt o mare bogăţie. Cunoştinţele care sunt adunate încetul cu încetul cresc, dar atunci când amâni de pe o zi pe alta efortul care trebuie depus la învăţătură, nu vei realiza prea multe. Apoi, mai avem şi noi, moldovenii, un proverb care zice:

Porcul înainte de Crăciun (când de obicei lumea îl taie), nu se îngraşă.

Planifică procesul de pregătire pentru examene

În cartea sa, înţeleptul împărat Solomon a mai spus:

Planurile omului harnic nu duc de cât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge de cât la lipsă. (Proverbele lui Solomon 21:5)

În acest proverb omul harnic nu este pus în contrast cu cel lenos, ci cu cel care lucrează cu grabă. De ce? Pentru că nu planifică. Să vedem cum se va manifesta acest proverb în viaţa studenţească. Studentul harnic îşi va planifica procesul de pregătire aşa ca niciodată să nu fie sub presiunea urgenţei şi astfel va reuşi să se pregătească bine şi de lecţiile de fiecare zi şi de examenele finale. Studentul care nu-și planifică pregătirile acţionează totdeauna sub presiunea urgenţei, devine stresat, nu reuşeşte să se pregătească nici de lecţii şi nici de examene şi, în rezultat, susţine rău examenele sau nu reuşeşte să le susţină, iar cel mai rău este că nu acumulează cunoştinţele necesare pentru a deveni un bun specialist şi ca să le fie folositor oamenilor. De aceea, ia-ţi puţin timp chiar acum şi planifică-ţi bine procesul de pregătire. Împarte materialul pe zilele care ţi-au mai rămas până la examene şi începe să înveţi materialul respectiv, aşa ca nici înainte şi nici la examene să nu fii stresat din pricina că nu reuşeşti să însuşeşti materialul necesar.

Respectă priorităţile stabilite de Dumnezeu ca să nu te stresezi în timpul pregătirii de examene

Nu face din învăţătură sau din alt oricare lucru un idol. Toate lucrurile trebuie să-şi aibă locul lor, dar prioritară trebuie să fie relaţia cu Dumnezeu. Domnul Isus a spus în acest sens următoarele:

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Ev. Matei 6:33)

Pune timp deoparte în fiecare zi pentru cercetarea şi studierea Sfintelor Scripturi. Aceasta îţi va aduce binecuvântare în toate privinţele, aşa cum a spus Dumnezeu prin înţeleptul împărat Solomon:

Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leaţă-ţi-le la gât, scrie-le pe tăbliţa inimii tale. Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău! (Proverbele lui Solomon 3:1-7)

Caută mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, citeşte Sfintele Scripturi, caută să cunoşti ce scrie în ele, spune colegilor tăi despre mântuirea adusă de Domnul Isus şi gândeşte-te la salvarea lor de la pierzarea veşnică. Apoi, nu amâna pregătirile tale pentru examene, ci fă-ţi un plan bun şi începe să lucrezi la realizarea acestui plan. Aşa să te ajute Dumnezeu.