Cum să păstrezi disciplina studierii Bibliei când ești încărcat cu multă slujire?

Întrebare: 

Totdeauna mă trezesc că nu-mi ajunge timp să studiez personal Biblia. Am un volum mare de slujire și pe parcursul zilei mai apar alte lucruri și sarcini pe care trebuie să le fac și mă trezesc că trec zile în șir când nu am posibilitate să studiez Biblia. Sunt conștient că aceasta mă va afecta și pe mine ca și creștin, dar și rezultatele lucrării creștine pe care o fac. Ce sfaturi practice îmi puteți da ca să pot păstra această disciplină de a studia Biblia în fiecare zi? 

Înțelege importanța studierii Sfintelor Scripturi

Acum tocmai predau la Chișinău sesiunea “Creșterea Bisericii”, la care au venit un frumos număr de slujitori în Evanghelie și studiem Epistola lui Pavel către Filipeni. Din această epistolă și din alte cărți din Sfintele Scripturi extragem principii necesare pentru creșterea bisericilor. Unul din factorii principali care fac o biserică să crească este măsura în care pastorii, predicatorii și învățătorii acestei bisericii se dedică studierii profunde a Sfintelor Scripturi. Apostolul Pavel a scris Epistola către Filipeni când se afla în temnița din Roma și, chiar de la început, scrie că se roagă continuu pentru filipeni ca dragostea lor să crească în cunoștință și orice pricepere, ca să poată deosebi lucrurile alese și astfel să fie curați și să nu se poticnească până în ziua lui Hristos, plini de roada neprihănirii (Filipeni 1:9-11). Calitatea caracterului nostru crește și se desăvârșește pe măsura în care ne adâncim în cunoașterea Sfintelor Scripturi și aplicăm această cunoștință în viața noastră. Cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu ne dă înțelepciune ca să facem alegeri corecte în fiecare zi și să aducem roade care să rămână pentru viața veșnică, de aceea apostolul Pavel spune în capitolul 3 a aceleiași Epistole către Filipeni că ținta și dorința cea mai mare a vieții lui este să-L cunoască pe Hristos. (Filipeni 3:10) El a cunoscut profund Sfintele Scripturi și profund i-a învățat pe oameni, dar nu le-a studiat doar ca să-i poată învăța pe alții, ci în primul rând ca să-L cunoască El pe Isus Hristos. Altfel nu ar fi făcut sens spre sfârșitul vieții, când își aștepta executarea sentinței, să-i scrie lui Timotei să-i aducă cărțile de piele, adică Sfintele Scripturi. (2 Timotei 4:13). Nimeni din noi nu ne putem compara cu apostolul Pavel ca și volum de slujire. Deci, dacă el a căutat să păstreze prioritatea studierii personale profunde a Scripturilor, să facem și noi aceasta. 

Alegerea priorităților este o luptă zilnică 

Dacă ești un slujitor credincios în Domnul, va crește câmpul și volumul slujirii tale și fiecare zi va veni cu noi provocări. O parte din ele vor fi planificate, dar vor interveni multe lucruri pe care nu le-ai avut scrise în agendă de dimineață. Este o alegere a ta de fiecare zi să-ți pui timp deoparte pentru studierea Sfintelor Scripturi și pentru celelalte lucrări duhovnicești care țin de disciplina ta spirituală, cum ar fi rugăciunea și postul. Gândește-te la Iosua care a primit această poruncă la începutul slujirii sale: 

 

Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune. (Iosua 1:8) 

 

În față avea un popor care număra aproximativ 2,5 milioane de oameni și care se afla în pustie în drum spre țara promisă. Încearcă numai să-ți închipui cât de solicitat era acest om și cât de încărcată era ziua lui cu slujire. Totuși, Dumnezeu i-a spus că succesul lucrării va ține de măsura în care el va cerceta Sfintele Scripturi și va căuta să facă tot ce scrie în ele. Doar așa va avea înțelepciunea necesară ca să poată avea succes în toate lucrările și sarcinile pe care le avea de făcut. Nu ar fi putut Iosua să împlinească această poruncă dacă nu ar fi considerat studierea Sfintelor Scripturi drept cea mai importantă sarcină a zilei. Așa trebuie să facem și noi. Cu aceasta să ne începem ziua și să ne punem continuu timp deoparte să studiem Sfintele Scripturi în profunzime. 

Înțelege consecințele neglijării studiului personal a Sfintelor Scripturi

Cu multă întristare constat că un mare număr de pastori și slujitori nu dau importanță studiului personal al Sfintelor Scripturi, pentru că nu fac aceasta. Ei zic că este important să studieze, așa îi învață pe membrii bisericii, dar singuri nu studiază, de aceea sunt lipsiți de putere și ei și mesajele lor. Oamenii nu mai au ce primi de la ei. Unii slujitori au ajuns să părăsească lucrarea și spun: “am ars pe altar tot ce am avut de ars”. Nimeni din oamenii lui Dumnezeu despre care scrie în Biblie nu a spus aceasta. Ba invers, spre sfârșitul vieții au ars cu o flacără și mai puternică pentru Dumnezeu. Când nesocotim cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu, rugăciunea și postul, prin aceasta nu facem altceva decât alegem să slujim în puterea noastră proprie și nu în puterea lui Dumnezeu, de aceea și ne epuizăm așa de repede. 

Planifică să studiezi personal Biblia

Nu lăsa să decizi cu privire la aceasta în fiecare zi când te scoli, ci fă un plan de lungă durată pentru cercetarea Sfintelor Scripturi. Gândește-te la întrebările care te frământă, calitățile de caracter care îți lipsesc, problemele pe care le întâmpini în lucrare și fă-ți un plan personal de studiere a Sfintelor Scripturi prin care să găsești soluțiile necesare. Vă recomand să studiați după manualele de studiu biblic inductiv, căci acestea sunt unelte excepționale și de mare ajutor pentru fiecare slujitor al Evangheliei și pentru fiecare creștin. Există manuale pentru aproape toate cărțile din Biblie, așa ca să le poți studia în profunzime de la început până la urmă, cum ar fi 2 Timotei, Efeseni, Apocalipsa (patru volume), Iacov, Ezra etc. Apoi, există manuale la diferite subiecte cum ar fi: “Căsătorie fără regrete”, “Legământul”, “Darurile spirituale”, “Eliberarea de frică”, “Cum să ai o relație reală cu Dumnezeu” etc. Fiecare lecție din manual este împărțită în 5 zile de studiu, ca să fie studiată pe parcursul unei săptămâni. Vezi câte lecții sunt în manual și planifică pentru acel număr de săptămâni. Fă un plan de lungă durată. Acum suntem la început de an și este bine să-ți planifici studiul biblic personal pentru întreg anul înainte. 

Planifică să mergi la conferințe, seminare și sesiuni de studiere a Bibliei

Ieri, când plecam acasă după lecții, împreună cu mine a mers un prieten care mi-a spus că tocmai s-a întors de la o conferință de misiune, unde a făcut cunoștință cu mulți oameni din Europa și din lumea întreagă, a aflat multe lucruri care țin de situația misiunii în lumea contemporană, dar nu a primit zidire și învățătură din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu au fost oferite acestea acolo. Mi-a mai spus că era încărcat cu așa de multă slujire, încât până în ultima zi s-a gândit că nu va veni la sesiunea “Creșterea Bisericii”. Dar, până la urmă, a decis să vină și acum era încântat de lucrurile pe care le învăța și mai ales de felul cum Dumnezeu îi vorbea personal inimii lui și îi arăta aspecte din viață și din slujire, care necesită schimbare. Alege dinainte la ce conferințe, seminare și sesiuni vrei să mergi anul acesta ca să studiezi profund Sfintele Scripturi. Iată aici câteva sugestii:

 

Sesiunea Evaghelizare și Ucenicie (Chișinău, 18-30 ianuarie) 

Sesiunea Judecători la Surduc (1-12 februarie) 

– Sesiunea Legâmântul (Chișinău, 11-23 aprilie)

– Conferința cu Wayne Barber la Surduc

Festivalul Precept Ministries Moldova (Ivancea, 25-30 iulie)

 

Fă aceste alegeri importante acum și apoi rămâi tare în decizia de a păstra prioritatea studierii Sfintelor Scripturi în fiecare zi. Așa să ne ajute Dumnezeu.