Cum să te eliberezi de ură?

Prin serviciul de chat al  site-ului nostru a fost adresată această întrebare scurtă, dar care cere un răspuns amplu. Deci, cum să te eliberezi, sau cum să scapi de ură? Ca și în toate celelalte păcate, mai întâi…

eliberare de urăIdentifică pricina urii tale

Pune-ți un timp aparte, închide-te singur în cămăruța ta sau găsește undeva un loc unde poți să te gândești bine și să-ți clarifici singur de ce urăști persoanele față de care experimentezi acest simțământ negativ. Vei spune că ți-au făcut rău. Înțeleg. Dar întrebarea pe care trebuie să ți-o pui este de ce nu-i ierți și  continui să le porți ură?

Dacă ești un copil de Dumnezeu ai putere să ierți

Amintește-ți de îndemnul pe care ni-l dă Dumnezeu în Cuvântul Său când ne spune să fim plini de blândețe față de toți oamenii.

Căci şi noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciţi, robiţi de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâţi şi urându-ne unii pe alţii. Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiţi neprihăniţi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieţii veşnice.  (Tit 3:3-7)

Dacă ești un copil de Dumnezeu și realizezi starea ta păcătoasă în care te-ai aflat până a fi născut din nou, bogăția harului lui Dumnezeu și măreția iertării pe care ai primit-o de la El, îți va fi ușor să ierți și tu pe alții.

Ura este de neînvins pentru cei care trăiesc în întuneric

În Prima Epistolă a lui Ioan este scris:

Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.  (1 Ioan 2:9-11)

Apostolul Ioan folosește această vorbire simbolică numind întuneric viața trăită în păcat și neascultare de Dumnezeu, iar lumină – viața neprihănită trăită în deplină ascultare de El. Cei ce nu-l cunosc pe Dumnezeu și care nu au întrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos, cei ce nu sunt născuți din nou, ei sunt în întuneric și nu știu încotro merg pentru că întunericul (păcatul)  le-a orbit ochii.  De aceea…

Trebuie să te naști din nou ca să fii eliberat de ură

Nașterea din nou, adică nașterea din Dumnezeu, are loc atunci când un om crede din toată inima în Isus Hristos și întră în Noul Legământ cu El, alegând să fie de la acel moment înainte un adevărat ucenic al lui Hristos și să urmeze cu toată dedicarea și credincioșia învățătura sănătoasă a Mântuitorului așa cum este aceasta prezentată în Sfintele Scripturi. Doar în acel moment, la încheierea acestui Nou Legământ, omul devine creștin și primește de la Dumnezeu Duhul Sfânt care vine să locuiască în inima lui și care îi va da putere să fie biruitor asupra oricărui păcat, inclusiv ura, care este o stare normală a omului păcătos, fără Dumnezeu. Doar prin naștere din nou putem învinge păcatele care sunt practicate cu lăcomie de oamenii nemântuiți și de care ei nu pot să se elibereze nicidecum pentru că aceasta eliberare o poate face doar Dumnezeu prin Duhul Sfânt la nașterea din nou, cum este scris:

Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele; pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?  (1 Ioan 5:3-5)

Dar va întreba cineva…

Și de ce unii sunt robiți de ură dar spun că sunt copiii lui Dumnezeu?

O pricină pe care am menționat-o este că s-ar putea să nu fie copiii de Dumnezeu ci doar să creadă ei așa despre sine, pe când ura din ei de care sunt controlați să fie o dovadă a faptului că nu sunt copiii de Dumnezeu. Tot Apostolul Ioan a mai scris:

Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.  (1 Ioan 3:7-10)

Dacă nu poți învinge ura, dacă nu poți ierta și rămâi în acest păcat al urii vezi și cercetează-te bine dacă ești un adevărat copil de Dumnezeu. Nu cumva te înșeli? Nu cumva în viața ta nu a avut loc nici odată o naștere din nou și tu încerci să te eliberezi de ură prin puterile firii tale păcătoase. Nici nu încerca măcar. Ura este una din calitățile de bază ale firii tale păcătoase și nu te poți elibera de ură sau de celelalte calități păcătoase ale firii tale pământești decât doar prin Duhul Sfânt. Dacă nu ești născut din nou, nu ai Duhul Sfânt și dacă nu ai Duhul Sfânt trebuie să știi că orice nu ai face, tot un ratat vei fi în lupta împotriva păcatului, pentru că această luptă poate fi învinsă numai de cei ce sunt născuți din nou.

La nașterea din nou primim dragostea lui Dumnezeu

Când un om alege și ia decizia să devină un adevărat ucenic al lui Isus Hristos și întră în Noul Legământ cu El, atunci nu doar că primește putere să învingă ura din inima proprie, ci mai primește și dragostea lui Dumnezeu în inima ca să-i trateze de acolo înainte cu această dragoste pe cei față de care a purtat ură înainte.

Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.  (Romani 5:5)

De acum încolo îi putem iubi pe cei care i-au urât altă dată. I-am urât cu ura noastră, dar de acum înainte îi vom iubi cu dragostea lui Dumnezeu care este mai presus de orice fel de dragoste omenească.

Dar vei spune…

Și totuși, chiar copil de Dumnezeu fiind, am devenit obsedat de ură…

Da, se poate întâmpla și așa ceva. La nașterea din nou am primit Duhul Sfânt dar ne-a rămas și firea păcătoasă. Înainte, firea păcătoasă era împărat și ne ținea robi păcatului. Nu mai este așa de când am devenit copiii lui Dumnezeu. Acum, Duhul Sfânt are toată puterea asupra firii pământești și trebuie să ne călăuzească în toate. Noi însă facem alegerea să trăim după îndemnurile Duhului Sfânt sau să ne lăsăm mânați de firea pământească. Viața creștină este un continuu proces de sfințire și orișicare creștin trebuie să aibă o bună disciplină duhovnicească ca să poată fi biruitor în această luptă care se dă în inimile noastre între poftele firii pământești și îndemnurile Duhului Sfânt. Dumnezeu ne îndeamnă să umblăm cârmuiți de Duhul Sfânt:

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.  (Galateni 5:16-25)

Faptele pe care le-am făcut înainte ca să fim creștini sunt numite în mod simbolic “omul cel vechi” și un creștin trebuie să fie într-un continuu proces de lepădare a acestor haine vechi dar și să se îmbrace cu hainele noi ale neprihănirii.

… cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre, şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.  (Efeseni 4:22-24)

Cel care zice că este copil de Dumnezeu dar nu se poate elibera de ură trebuie să ia o decizie fermă în inimă să asculte de îndemnurile Duhului Sfânt și să se dezbrace de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Trebuie să se înnoiască în duhul minții lui și pentru aceasta trebuie să-și facă o bună disciplină de a studia zilnic și profund Sfintele Scripturi. Să-și pună timp de o parte sistematic ca să se roage  și să postească cât mai des inclusiv ca să primească eliberare de ura care încearcă să pună stăpânire asupra lui.

Nu permite celui rău să ridice întărituri în mintea ta

Creștinul adevărat este conștient că se află într-un continuu război spiritual. Și așa cum se face la toate războaiele, diavolul  care, care este vrăjmașul sufletelor omenești,  vrea să între pe teritoriul care ne aparține, să cucerească anumite înălțimi care apoi îi vor permite să ne cucerească în întregime și să ne impună să capitulăm definitiv înaintea lui. Înălțimea la care țintește diavolul cel mai mult este mintea creștinului și ura este una din întăriturile pe care le poate ridica. Apostolul Pavel era foarte conștient de acest lucru când a scris:

Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.  (2 Corinteni 10:3-5)

Ura tot este o întăritură pe care diavolul începe să o ridice subtil și care odată ce va fi ridicată, ne va dobori în întregime. Și cum începe? De la niște conflicte, de la o stare de mânie în care alegi să rămâi pentru o perioadă îndelungată și care apoi te obsedează și nu te mai poți elibera de ea. Nu da voie diavolului să te cucerească și să-ți fure bucuria din inimă. Urmează sfatul lui Dumnezeu care spune:

„Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi.” Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului.  (Efeseni 4:26-27)

Deci, dacă ai avut un conflict și nu te grăbești să te împaci, vei da prilej diavolului să înceapă zidirea întăriturii URĂ în mintea ta și vei deveni obsedat și controlat deplin de această ură. Poate în timp ce citești acest articol tocmai ți-ai dat seama că este cazul tău, dar înțelegi că ești deja foarte mult obsedat de ură și nu știi…

Cum să scapi de ura care te obsedează?

Trebuie să te pocăiești. Aceasta este soluția lui Dumnezeu și nu există alta. Trebuie să-ți mărturisești păcatul tău înaintea lui Dumnezeu și înaintea persoanei față de care porți ură. Să-ți ceri iertare și să încetezi a mai purta ură. Ba mai mult, trebuie să începi să-i faci bine persoanei respective, potrivit cu învățătura Domnului Isus care a spus:

Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.” Dar Eu vă spun: să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ţi cere dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.  (Matei 5:38-48)

Dacă ești creștin adevărat, născut din nou, gândește-te ce bine poți să-i faci omului căruia îi porți ură și apoi mergi să-i faci binele respectiv și roagă-te pentru el continuu. Iar dacă nu ești încă un copil de Dumnezeu, grăbește-te azi să întri în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos. Ia decizia să-i devii adevărat ucenic, caută o biserică adevărată în aria ta și începe să frecventezi serviciile divine ale bisericii ca să înveți din Sfintele Scripturi și ca să te încadrezi în comunitatea creștinilor care alcătuiesc Trupul lui Hristos. Așa să te ajute Dumnezeu.