Cum să-și planifice un creștin bugetul familial?

Întrebare:

Cum un creștin să-și planifice bugetul familial?

Și cei doi se vor face un singur trup… și vor avea, de asemenea, un singur portmoneu! Lipsa unei administrării eficiente a finanțelor în familie este una din cauzele divorțului. Presiunea lipsurilor financiare poate distruge căsnicia dacă nu se întreprind pași corecți. Cuvîntul lui Dumnezeu ne comunică cum să administrăm corect banii. Stabilirea bugetului ne ajută să cunoaștem cît cheltuim pe lună și cît putem economisi.

Calculează venitul lunar

Calculează care este cîștigul tău lunar din salariu, sporuri salariale, venituri realizate, alocațiile copiilor, diverse beneficii primite de la serviciu sau din altă sursă. După ce ai calculat suma venitului lunar, stabilește care sunt cheltuielile fixe și variabile ca: taxe, asigurări și impozite sau bani alocați pentru reparații, alimentație, transport, vacanță, îmbrăcăminte etc.

“Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sînt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcînd necurmat tocmai slujba aceasta. Daţi tuturor ce sînteţi datori să daţi:cui datoraţi birul, daţi- i birul; cui datoraţi vama, daţi- i vama; cui datoraţi frica, daţi- i frica; cui datoraţi cinstea, daţi- i cinstea. Să nu datoraţi nimănui nimic, decît să vă iubiţi unii pe alţii:căci cine iubeşte pe alţii, a împlinit Legea.” (Romani 13:6-8)

Cinstește pe Dumnezeu cu averile tale

Toate lucrurile materiale ne sunt date de Dumnezeu ca să ne bucurăm de ele. Dumnezeu a stabilit ca a zecea parte din tot cîștigul nostru să-l dăm Lui pentru a ne învăța frica de El. Astfel, înțeleptul Solomon în Proverbe 3 ne îndeamnă:

„Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintîi roade din tot venitul tău: căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must”. (Proverbe 3:9-10)

Deseori, pentru că sunt multe nevoi, creștinii iau din zeciuiala care Îi aparține lui Dumnezeu pentru a împlini aceste nevoi. Atunci cînd luăm din ceea ce Îi aparține lui Dumnezeu, îl furăm pe Dumnezeu. Deci, nu lua din ceea ce Îi aparține lui Dumnezeu, nici chiar atunci cînd sunt nevoi urgente.

Stabilește nevoile urgente

Pentru a avea o atitudine corectă cu privire la situația ta financiară, trebuie să recunoști și să te odihnești în promisiunile lui Dumnezeu.

“Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţămiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus.” (Filipeni 4:6-7)

Dumnezeu Se îngrijește de nevoile materiale ale copiilor Săi. El este credincios. Este bine să stabilești dorințele și nevoile tale și să le prezinți înaintea lui Dumnezeu. Totuși, trebuie să facem diferență între preferințe și între nevoi. Cele din urmă au prioritate, iar preferințele pot fi amînate dacă nevoile nu sunt împlinite. Iată un exemplu în care nevoia este mai importantă decît dorința.

„Sînt strîns din două părţi, aş dori să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămîn în trup. Şi sînt încredinţat şi ştiu că voi rămînea şi voi trăi cu voi toţi, pentru înaintarea şi bucuria credinţei voastre, pentruca, prin întoarcerea mea la voi, să aveţi în mine o mare pricină de laudă în Isus Hristos”. (Filipeni 1:23-26)

Fii mulțumitor

„Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare cîștig. Căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Deci “Dacă avem, dar, cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.” (1 Timotei 6:8)

Atunci cînd avem o atitudine de mulțumire, Dumnezeu va împlini nevoile noastre potrivit cu harul Său “Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentruca, avînd totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună, după cum este scris: „A împrăştiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămîne în veac” (2 Corinteni 9:8-9) Mulțumirea este una dintre cele mai valoroas lucruri ale vieții. Apostolul Pavel a învățat să trăiască mulțumitor în toate împrejurările vieții.

“Nu zic lucrul acesta avînd în vedere nevoile mele; căci m’am deprins să fiu mulţămit cu starea în care mă găsesc. Ştiu să trăiesc smerit, şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m’am deprins să fiu sătul şi flămînd, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.” (Filipeni 4:11-13)

Investește în Împărăția lui Dumnezeu

Pilda Domnului Isus din Luca 19:11-26 ne învață un principiu foarte important în administrarea banilor.

„Pe cînd ascultau ei aceste lucruri, Isus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim, şi ei credeau că Împărăţia lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis: “Un om de neam mare s-a dus într-o ţară depărtată, ca să-şi ia o împărăţie, şi apoi să se întoarcă. A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli (Greceşte: mine.), şi le-a zis: “Puneţi-i în negoţ pînă mă voi întoarce.” Dar cetăţenii lui îl urau, şi au trimes după el o solie să-i spună: “Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi.” Cînd s-a întors înapoi, după ce îşi luase împărăţia, a spus să cheme pe robii aceia, cărora le dăduse banii, ca să vadă cît cîştigase fiecare cu ei din negoţ. Cel dintîi a venit, şi i-a zis: “Doamne, polul tău a mai adus zece poli.” El i-a zis: “Bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri, primeşte cîrmuirea a zece cetăţi.” A venit al doilea, şi i-a zis: ”Doamne, polul tău a mai adus cinci poli.” El i-a zis şi lui: “Primeşte şi tu cîrmuirea a cinci cetăţi.” A venit un altul, şi i-a zis: “Doamne, iată-ţi polul, pe care l-am păstrat învelit într-un ştergar, căci m-am temut de tine, fiindcă eşti un om aspru, iei ce n-ai pus, şi seceri ce n-ai sămănat.” Stăpînul i-a zis: “Rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Ştiai că sînt un om aspru, care iau ce n-am pus şi secer ce n-am sămănat; atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentruca, la întoarcerea mea, să-i fi luat înapoi cu dobîndă?” Apoi a zis celor ce erau de faţă: “Luaţi-i polul, şi daţi-l celui ce are zece poli.” “Doamne”, i-au zis ei, “el are zece poli.” Iar el le-a zis: “Vă spun că celui ce are, i se va da; dar dela cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are. Cît despre vrăjmaşii mei, cari n-au vrut să împărăţesc eu peste ei, aduceţi-i încoace, şi tăiaţi-i înaintea mea”. (Luca 19:11-26)

Dumnezeu, care ne-a încredințat bunurile materiale, este interesat de felul cum investim bunurile încredințate în proclamarea Evangheliei. Dacă proclamarea Evangheliei contează pentru tine și familia ta atunci vei investi în lucrările Împărăției lui Dumnezeu.