Cum să răspunzi nebunilor?

De multe ori avem de înfruntat situații când ești atacat cu întrebări nebune și neadevărate? Cum să faci ca să răspunzi nebunilor înțelept. Iată ce întrebare am primit:

Cum comentaţi/exemplificaţi pasajul din Biblie Proverbele lui Solomon 26:4-5?

cum să răspunzi nebunilorTextul biblic menţionat spune astfel:

Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni şi tu cu el. – Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept. (Proverbele lui Solomon 26:4-5)

Alege varianta trei

Potrivit cu textul biblic, atunci când eşti provocat sau atacat de un nebun, prima variantă ar fi să răspunzi cu acţiuni sau cuvinte similare celor pe care ţi le face sau spune el. Cu alte cuvinte, îţi face el rău, să-i faci şi tu la fel, te numeşte cu cuvinte rele, să-l numeşti şi tu la fel. Dar, în aşa caz, cum te mai deosebeşti de cel nebun? Printr-un astfel de comportament, te vei asemăna cu el şi îţi vei face un nume rău ca şi cel al nebunului. Deci, nu accepta nicicum prima variantă.

A doua variantă este să nu-i răspunzi în nici un fel când un nebun îţi face rău, te vorbeşte de rău sau te batjocoreşte. Dar iarăşi, dacă faci aşa, nebunul se va crede înţelept, se va întări mai mult în nebunia lui şi va acţiona cu o şi mai mare nebunie. Vor urma atacuri mai multe, mai mari şi nu doar la adresa ta. De aceea, este important să-i dai un răspuns care îl poate ajuta să-şi vadă nebunia, lucru greu de realizat când ai a face cu un nebun. Deci, nu este totdeauna bine să ignori acţiunile şi vorbele omului nebun.

Varianta a treia este cea mai grea, pentru că trebuie să dai un astfel de răspuns, încât să nu te asemeni cu nebunul şi în acelaşi timp nici el să nu se creadă înţelept acţionând mai departe cu răutate şi împrăştiind nebunia. Poate vom înţelege mai bine aceasta privind un exemplu din Sfintele Scripturi:

Exemplul Domnului Isus cum să răspunzi nebunilor

Preoţii cei mai de seamă, fariseii şi bătrânii poporului, căutau un prilej să poată învinui pe Isus şi să-l condamne la moarte. De aceea, ca nişte nebuni, au nesocotit adevărul şi Sfintele Scripturi şi au căutat prin întrebări viclene, să-i întindă curse Mântuitorului. Iată un caz care ne arată felul înţelept al Domnului Isus de a răspunde la provocările lor:

Isus S-a dus la Templu; şi, pe când învăţa pe norod, au venit la El preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului, şi I-au zis: „Cu ce putere faci Tu lucrurile acestea, şi cine Ţi-a dat puterea aceasta?” Drept răspuns, Isus le-a zis: „Vă voi pune şi Eu o întrebare; şi dacă-Mi veţi răspunde la ea, vă voi spune şi Eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer, sau de la oameni?” Dar ei vorbeau între ei şi ziceau: „Dacă vom răspunde: „Din cer,” ne va spune: „Atunci de ce nu l-aţi crezut?” Şi dacă vom răspunde: „De la oameni,” ne temem de norod, pentru că toţi socotesc pe Ioan drept prooroc.” Atunci au răspuns lui Isus: „Nu ştim!” Şi El, la rândul Lui, le-a zis: „Nici Eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. (Evanghelia după Matei 21:23-27)

Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului au pus întrebarea aşteptându-se să primească un răspuns prin care să-L învinuiască pe Domnul Isus de blasfemie, ca să-L poată condamna la moarte. Domnul Isus le-a venit în întâmpinare cu o întrebare care a scos la iveală că ei de fapt singuri nu ştiau ce vor şi ce fac. Domnul Isus nu s-a oprit aici, şi ca nebunii să nu se creadă înţelepţi, a mai adăugat următoarele:

Ce credeţi? Un om avea doi feciori; şi s-a dus la cel dintâi, şi i-a zis: „Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea!” „Nu vreau,” i-a răspuns el. În urmă, ia părut rău, şi s-a dus. S-a dus şi la celălalt, şi i-a spus tot aşa. Şi fiul acesta a răspuns: „Mă duc, doamne!” Şi nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său?” „Cel dintâi” au răspuns ei. Şi Isus le-a zis: „Adevărat vă spun că vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut. Dar vameşii şi curvele l-au crezut; şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit în urmă ca să-l credeţi. (Evanghelia după Matei 21:28-32)

La încheiere aş sugera cititorilor acestui articol să citească alte cazuri care arată cum cineva a răspuns înţelept la provocările din partea nebunilor şi anume Matei 22:15-22, 1 Samuel 25 şi Judecători 9.