Cum să răspunzi oamenilor care vorbesc împotriva credinţei? (4 argumente)

Cum să răspunzi oamenilor care vorbesc împotriva credinţei? (4 argumente)Întrebare:

Cum se poate de răspuns unei persoane care afirmă că omul este o fiinţă limitată şi nimeni din oameni nu poate să ştie care este credinţa adevărată (biserica la care merg, crezul, botezul) până la urmă, pentru că toţi interpretează Biblia spre folosul lor, adică, pentru a argumenta autenticitatea bisericii din care fac parte (ortodoxă, protestantă, evreiască, iehovistă, baptistă, etc.). Ce să răspunzi când zice că fiecare se roagă la unul şi acelaşi Dumnezeu, numai că îl tratează diferit, că orice conducător al oricărei biserici va răspunde la versetul care spune că „există o singură credinţă, un singur Domn şi un singur botez” că se referă la biserica pe care el o conduce, că se va folosi de acest verset pentru a convinge că doar acolo unde este el este adevărata credinţă. De asemenea, cum de răspuns şi cum să discuţi cu o persoană, care zice despre biserica baptistă că nu poate fi unica cale spre Dumnezeu, căci această biserică s-a format începând cu anii 1600 şi deci, dacă aceasta este unica cale corectă, cum a putut Dumnezeu să lase oamenii până atunci în întuneric şi neştiinţă?

În acest mesaj sunt trecute în revistă patru erori care sunt crezute şi vorbite cel mai des de oamenii care se împotrivesc credinţei.

Eroarea 1: Omul este o fiinţă limitată şi nu poate cunoaşte credinţa adevărată

Este adevărat că omul este o fiinţă limitată şi prin eforturi proprii nu va putea cunoaşte credinţa adevărată niciodată. De altfel, toate popoarele Îl caută pe Dumnezeu şi în dorinţa lor să-L afle, au inventat mii şi mii de religii, dar aşa şi n-au ajuns la cunoştinţa credinţei adevărate. Tocmai de aceea, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos, să ne spună Evanghelia, ca prin ea să putem cunoaşte care este credinţa adevărată. La începutul Epistolei către Romani Apostolul Pavel scrie:

Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru, prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate neamurile, între care sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos. (Romani 1:1-6)

Credinţa adevărată, care ne poate mântui, este credinţa în Evanghelie, iar Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea (salvarea, izbăvirea) fiecăruia care crede. Evanghelia este revelată în Sfintele Scripturi. Cei care vor să cunoască credinţa adevărată trebuie să studieze Sfintele Scripturi. Iar dacă le pare că este prea greu pentru ei să le studieze, măcar să citească o dată toată Biblia în întregime, dar să citească cu atenţie.

Eroarea 2 – Toţi interpretează Biblia spre folosul lor

Este adevărat că sunt mulţi oameni care răstălmăcesc Biblia spre folosul lor sau pentru un câştig mârşav. Aceasta s-a întâmplat în vechime şi se întâmplă şi azi. Dar nu toţi sunt la fel. Există creştini sinceri şi preoţi evlavioşi, cu frică de Dumnezeu, care propovăduiesc şi învaţă oamenii Evanghelia Domnului Isus Hristos şi abordează Cuvântul lui Dumnezeu cu toată curăţia şi seriozitatea, aşa cum a făcut şi Apostolul Pavel, care a scris astfel:

Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. (2 Corinteni 2:17)

Orice slujitor adevărat al lui Dumnezeu va apăra şi va propovădui adevărul Evangheliei aşa cum se găseşte scris în Biblie.

Eroarea 3 – Toţi oamenii şi toate religiile se închină aceluiaşi Dumnezeu

Nu este adevărat. Dacă era aşa, de ce ar mai fi condamnat Dumnezeu atât de mult idolatria. În prima din cele zece porunci, El spune:

„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. (Exod 20:1-3)

Martorii lui Iehova şi musulmanii nu se închină aceluiaşi Dumnezeu căruia ne închinăm noi, pentru că ei din start neagă persoana şi fiinţa lui Dumnezeu, când se dezic de doctrina despre Sfânta Treime. Dumnezeu adevărat se face cunoscut oamenilor prin Cuvântul Lui, relatat pe paginile Sfintelor Scripturi şi se închină Lui cei care acceptă întreaga învăţătură a Bibliei, fără să o denatureze în vreun fel.

Eroarea 4 – Doar o singură biserică este calea adevărată spre Dumnezeu

Nu biserica, ci Domnul Isus Hristos este unica cale spre Dumnezeu, aşa cum a afirmat El, când a zis:

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)

Biserica este chemată să vestească Evanghelia mântuirii şi să-L propovăduiască pe Isus Hristos – unica Cale spre Dumnezeu. Nu pe noi, nu doctrina noastră, ci pe Isus Hristos, persoana şi lucrarea Lui să o facem cunoscută oamenilor. Odată cu venirea Domnului Isus pe pământ, a venit şi Lumina în lume şi Biserica din toate secolele a fost chemată să ducă această lumină. Falimentele şi perioadele întunecate din istoria Bisericii au dat naştere la noi reforme, mişcări, denominaţii şi confesiuni, care şi-au propus să readucă lumina şi adevărul. Cât de mult au reuşit, rămâne să judecăm singuri în lumina Sfintelor Scripturi, care conţin mesajul Evangheliei şi care au rămas neschimbate.

Să credem în Evanghelie ca să fim mântuiţi.