Cum să pui în practică Galateni 5:22-23?

roada Duhului Sfânt

Întrebare:

Duc o luptă grea cu mine însumi pentru că nu înţeleg cum să pun în practică învăţăturile din Epistola către Galateni 5:22-23. Cu cât mă forţez mai mult cu atât fac contrar acestor învăţături. În rezultat nu am pace, nu mă pot bucura şi nu mă pot ruga liniştit.

Ce spune textul, care este roada DUhului Sfânt ?

Ca să înţelegem subiectul întrebării, citez pasajul biblic la care face referinţă autorul întrebării:

Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. (Galateni 5:22-23)

Nu poţi da ce nu ai

Ca să se poată manifesta roada Duhului Sfânt , trebuie să ai acest Duh Sfânt. Nu poate avea aceste roade cineva care nu are Duhul Sfânt şi nu poate fi realizată această roadă prin eforturi proprii. Omul primeşte Duhul Sfânt când se pocăieşte din inimă şi încheie legământ cu Domnul Isus Hristos. Pocăinţa implică răstignirea firii pământeşti, cum scrie în aceeaşi Epistolă către Galateni:

Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. (Galateni 5:24)

Dacă nu eşti sigur că Duhul Sfânt locuieşte în tine, înseamnă că chiar nu locuieşte, pentru că cei care L-am primit suntem conştienţi de realitatea prezenţei Lui.

Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!” Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. (Romani 8:14-16)

Dacă, însă, ai încheiat legământ cu Domnul Isus, dacă ai siguranţa că ai Duhul Sfânt dar nu se manifestă roada Lui în viaţa ta…

 Umblă cârmuit de Duhul Sfânt

Din momentul încheierii legământului cu Domnul Isus, creştinul primeşte Duhul Sfânt, dar nu este eliberat definitive de firea pământească. De acum încolo, Duhul Sfânt îl va îndemna şi îl va împuternici pentru trăire în neprihănire, iar firea pământească va căuta să-l corupă la păcat, cum a făcut-o şi înainte. Este alegerea creştinului de cine să se lase cârmuit şi Sfânta Scriptură spune:

Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi. (Galateni 5:16-17)

Nu mai încerca să produci roada Duhului Sfânt cu forţele proprii, pentru că aceste fapte nu pot fi roada unui om, ci a Duhului Sfânt . Dacă nu ai primit încă Duhul Sfânt, alege să închei azi legământ cu Isus Hristos, iar dacă ai Duhul Sfânt, ca să poţi rodi, alege să umbli cârmuit de El şi să nu împlineşti poftele firii pământeşti.