Cum să fii lumina lumii?

Voi sunteți lumina lumii

În vestita predică de pe munte, Domnul Isus le-a spus ucenicilor următoarele cuvinte care se aplică tuturor creştinilor:

Voi sunteţi lumina lumii . O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. (Mat 5:14-16)

Ca să poţi lumina altora, trebuie să primeşti lumina adevărată. Domnul Isus a spus:

Eu sunt Lumina lumii ; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.( Ioan 8:12)

Fiecare credincios trebuie să fie o lumină a prezenţei divine pe acest pământ. Lumina creştinului sunt faptele bune, pe care oamenii când le văd, slăvesc pe Dumnezeu. Ce mesaj transmit oamenilor faptele tale?

Apostolul Pavel i-a scris lui Tit, care păstorea bisericile din insula Creta:

Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. ( Tit 2:3-5)

Cum îL slăveşti pe Dumnezeu prin faptele tale?