Cum să faci față presiunii anturajului?

Întrebare:

Cum să mă comport atunci când sunt provocat să fac lucruri urâte? Cum să reacționez atunci când asupra mea se fac presiuni pentru a face ceva ce contravine valorilor mele morale?  

Ezechia in templu  

Sub presiunea anturajului adoptăm atitudini și un comportament pe care nu l-am fi adoptat în alte condiții. Presiunea anuturajului ne face să luăm hotărâri neînțelepte ce ne pot afecta negativ toată viața. Prima ţigară, prima gură de băutură, prima vizionare a unui film porno sau prima tentativă de furt au fost provocate de presiunea anturajului. Acest lucru se întâmplă atunci când oamenii sunt lipsiți de putere de caracter. 

Nu ceda la principiile tale în faţa provocărilor sau anturajului

Atunci când ne lăsăm influenţaţi de presiunea anturajului, de fapt cedăm la principiile moral-spirituale.  Nu așa a fost în cazul împăratului Ezechia care nu s-a lăsat influiențat de presiunea vrăjmașilor săi să ia decizii greșite. În cartea prorocului Isaia 36:1-2 este scris:

“În al patrusprezecelea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăţilor întărite ale lui Iuda şi le-a luat. Şi împăratul Asiriei a trimes din Lachis la Ierusalim, la împăratul Ezechia, pe Rabşache, cu o puternică oştire.”  

Ezechia a ajuns într-o situație dificilă când Rabșache, căpetenia oștirii împăratului Asiriei, amenința pierzarea cetății Ierusalimului și a luat în deșert Numele Dumnezeului oștirilor. 

 „Spuneţi lui Ezechia: Aşa vorbeşte marele împărat, împăratul Asiriei: Ce este încrederea aceasta, pe care te bizui? Eu îţi spun că acestea sînt vorbe în vînt: pentru război trebuie chibzuinţă şi putere. În cine ţi-ai pus dar încrederea, de te-ai răsculat împotriva mea. Dar poate că îmi vei spune: Ne încredem în Domnul, Dumnezeul nostru! `Dar nu este El acela ale cărui înălţimi şi altare le-a îndepărtat Ezechia, zicînd lui Iuda şi Ierusalimului:, Să vă închinaţi înaintea acestui altar? Acum fă o învoială cu stăpînul meu, împăratul Asiriei, şi-ţi voi da două mii de cai; să vedem dacă poţi face rost de călăreţi ca să încalece pe ei! Cum ai putea să stai tu împotriva unei singure căpetenii, dintre cei mai neînsemnaţi slujitori ai stăpînului meu? Şi totuş tu îţi pui încrederea în Egipt pentru cară şi pentru călăreţi. Şi apoi, fără voia Domnului m-am suit eu împotriva ţării acesteia s-o nimicesc? Domnul mi-a zis:, Suie-te împotriva ţării acesteia, şi nimiceşte-o! (Isaia 36:4-5, 7-10)  

Rabșache a atacat încrederea împăratului în Dumnezeu, motivând că venirea lui la Ierusalim este “voia lui Dumnezeu.” Prin cuvintele sale pline de mândrie și răutate a încercat să convingă pe Ezechia să se predea în mâinile împăratului Asiriei. 

“Nu vă lăsaţi amăgiţi de Ezechia, cînd vă zice:, Domnul ne va izbăvi. „Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare ţara lui din mîna împăratului Asiriei? Unde sînt dumnezeii Hamatului şi Arpadului? Unde sînt dumnezeii din Sefarvaim? Şi unde sînt dumnezeii Samariei? Au izbăvit ei Samaria din mîna mea? Dintre toţi dumnezeii acestor ţări, cari din ei şi-au izbăvit ţara din mîna mea, pentruca Domnul să izbăvească Ierusalimul din mîna mea.” (Isaia 36:18-20)

Însă oamenii trimiși de Ezechia au fost instruiți bine cum să răspundă presiunii anturajului și provocărilor lui Rabșache. 

Dar ei au tăcut, şi nu i-au răspuns o vorbă; căci împăratul dăduse porunca aceasta:„Să nu- i răspundeţi! “ Şi Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, Şebna, logofătul, şi Ioah, fiul lui Asaf, scriitorul, au venit astfel la Ezechia, cu hainele sfîşiate, şi i-au spus cuvintele lui Rabşache.  

Cei răi vor folosi diferite tactici și metode, până și cuvinte religioase, așa ca să te provoce să iai decizii greșite. Ezechia a rămas credincios lui Dumnezeu și nu s-a lăsat provocat de Rabșache și situația dificilă în care se afla. El a apelat la ajutorul lui Dumnezeu care l-a izbăvit pe Ezechia de vrăjmașii săi, Asirienii. 

Nu ceda provocărilor ce contravin principiilor tale morale și spirituale. Dacă Ezechia și cei trimiși de el ar fi cedat presiunii anturajului, el și locuitorii Ierusalimului ar fi căzut morți de sabia Asirienilor și duși în robie.

Îndepărtează-te de zona de presiune 

Este greu să scapi de capcana anturajului atunci când ai căzut în ea, dar este cu mult mai simplu s-o eviţi prin ocolire. Dar cum să scapi de laţul presiunii anturajului atunci când sunt întinse atât de lesne? Evită locurile sau persoanele care îți întind capcane. Dacă prietenii mei nu împărtăşesc aceleaşi valori cu mine, trebuie să mă îndepărtez de ei. Dacă prietenii mei mă ajută în drumul spre ceea ce Dumnezeu vrea să devin, atunci voi continua prietenia cu ei, iar dacă prietenii vor exercita o influenţă negativă asupra mea, voi refuza la prietenia lor. Apostolul Pavel a spus tînărului Timotei în 2 Timotei 2:22:   

Fugi de poftele specifice tinereţii; şi urmăreşte dreptatea, credinţa, dragostea şi pacea împreună cu toţi cei care-L cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.

 Gândeşte-te la consecinţe

Atunci când suntem puşi în faţa unei hotărâri de a fi sau nu, de a face sau nu, de a merge sau nu, mai puţin ne gândim la consecinţe. În dependenţă de ce alegem zilnic consecinţele se vor face aparente şi aceasta ne poate afecta viaţa pentru totdeauna. Învață să spui “Nu” lucrurilor ce contravin principiilor tale morale și spirituale. Gândeşte-te ce rezultate poate avea renunţarea şi că acest „NU” spus la timpul potrivit îţi poate salva viaţa şi viitorul.  

Să căutăm, deci, să facem bine oamenilor și ceea ce ne dorim nouă să ne facă oamenii să le facem și noi la fel.    

Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Prorocii. (Matei 7:12)