Cum să devii un om hotărât?

Zilele trecute s-a apropiat de mine un tânăr şi mi-a cerut sfatul, punându-mi întrebarea care am pus-o ca şi titlu al acestui articol. Am găsit de cuviinţă să fac un articol în baza sfatului pe care urmează să-i dau. Aşadar, cum să devii un om hotărât? Înainte de a înţelege cum poţi deveni un om hotărât, este necesar să înţeleagă fiecare ce este un om hotărât.

om hotărât

Ce este un om hotărât?

Cuvântul “hotărât” este foarte des menţionat în Biblie, în schimb, cuvântul “nehotărât” este menţionat doar o singură dată în traducerea Dumitru Cornilescu şi spune pasajul astfel:

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mâină largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale. (Epistola lui Iacov 1:5-8)

Potrivit acestui pasaj:

  • Un om hotărât este cel care atunci când ia o decizie are suficientă credinţă să meargă până la realizarea acestei decizii.
  • Un om hotărât este cel care îşi pune încrederea în Dumnezeu şi nu se lasă învins de îndoială, nu-şi schimbă la tot pasul deciziile luate.
  • Un om hotărât nu se lasă influenţat de împrejurări mai mult decât de promisiunile lui Dumnezeu. În comparaţia cu valul mării arată că valul nu are direcţia sa şi un punct de sprijin, el merge aşa cum este purtat de vânturi, încoace şi încolo. Tot aşa şi omul nehotărât este purtat de împrejurări şi nu stă tare pe promisiunile lui Dumnezeu.
  • Un om hotărât este statornic în căile sale tot aşa cum cel nehotărât nu este statornic în toate căile sale. Deci, un om nehotărât nu este statornic, nu poate sta tare în hotărârile lui şi nu poate duce până la urmă lucrurile începute, pentru că de multe ori pe parcurs îşi schimbă gândul.
  • Omul hotărât este plăcut lui Dumnezeu şi rodnic dacă se lasă condus de Cuvântul lui Dumnezeu, iar cel nehotărât şi nestatornic, să nu se aştepte să primească ceva de la Dumnezeu, pentru că nu va primi nimic şi nu poate realiza nimic.

Aş mai adaugă ca oamenii nehotărâţi sunt foarte dificili şi nu sunt de încredere. Nu te poţi bizui niciodată pe ei, pentru că la orice moment îşi pot schimba deciziile luate şi cuvântul promis.

Nu te grăbi la luarea deciziilor importante

Proverbul popular spune: “De şapte ori măsoară şi o dată taie”. Unii oameni sunt foarte grăbiţi când este vorba de luarea deciziilor sau să facă promisiuni. Nu te grăbi să iei decizii şi nu lua decizii sub presiunea oamenilor care te grăbesc, mai ales dacă nu sunt motive serioase pentru grabă. Foarte mulţi oameni ajung să le pară rău de deciziile negândite şi luate în grabă, aşa cum spune şi Cuvântul lui Dumnezeu:

Planurile omului harnic nu duc de cât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. (Proverbele lui Solomon 21:5)

Nu face caz din felul cum iei deciziile

Pe de altă parte, am văzut cum unii oameni fac caz din luarea deciziilor și fac multă discuție cu privire la lucrurile de puţină importanţă. Mă refer la oameni de felul celor care, atunci când văd o bătrânică cum duce cu greu o căldare de apă, fiind “supra-spirituali”, spun că au nevoie mai întâi să “se roage şi să aştepte până vor afla voia Domnului, dacă trebuie sau nu să ajute acea bătrână, ducându-i căldarea cu apă”. Nu aţi văzut aşa oameni supra-spirituali? Eu am avut ocazia să văd şi să aud despre ei. Chiar zilele acestea mi-a spus cineva cum un supra-spiritual a stârnit o discuţie cu privire la aplicarea forţei fizice, etc. și a făcut discuţia doar de dragul discuţiei şi a polemicii, ca să nu zic ceartă. Atunci, cineva din cei ce-l asculta l-a întrebat: “Şi dacă mergi pe stradă şi vezi cum cineva violează o femeie, cum vei proceda, ca şi creştin?” Supra-spiritualul nostru a răspuns: “Mai întâi trebuie să aflăm ce fel de femeie este aceasta şi de ce i s-a întâmplat un astfel de lucru…” Prin răspunsul ce l-a dat a arătat că este un om josnic şi nici pe departe spiritual.

Ia decizii potrivit Cuvântului lui Dumnezeu

Deciziile corecte sunt cele luate în conformitate cu toată înţelepciunea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu poate lua decizii înţelepte un om care nu studiază şi nu cunoaşte Biblia. Iosua a petrecut o foarte mare parte a vieţii sale alături de Moise şi a auzit mult din Cuvântul lui Dumnezeu, a învăţat din felul înţelept cum Moise lua decizii şi din experienţa lui. Dar, după moartea lui Moise, când a fost pus de Dumnezeu în fruntea poporului Israel, a primit această poruncă:

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu înţelepciune. (Iosua 1:8)

Conducătorului totdeauna îi revine responsabilitatea să ia decizii şi apoi va fi lăudat sau blestemat pentru deciziile pe care le ia. Dacă ia decizii bune, poporul se bucură şi prosperă, însă dacă ia decizii greşite şi neînţelepte, tot poporul are de suferit şi va lăsa o amintire rea după sine.

Fii un om hotărât. Pune-ţi toată nădejdea în Dumnezeu, gândeşte lucrurile, sfătuie-te cu oameni înţelepţi, dar nu face caz din luarea deciziilor. Slujește-le oamenilor şi fii gata pentru fapte curajoase.