Cum să devii pasionat de citirea Bibliei?

Întrebare:

Pacea să fie peste zidurile tale, pastore! Sunt surdo-mută. L-am acceptat pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitorul și Salvatorul meu, dar sunt foarte neputincioasă la cititul Bibliei. Te rog, ajută-mă să am putere să citesc Biblia cu toată râvna, pentru că vreau să Îl cunosc cu toată inima mea. În ciuda a tot ce fac, Îl iubesc nespus pe Domnul ISUS HRISTOS. Problema mea este ca sunt neputincioasă la cititul meu. Domnul să te binecuvânteze din abundență, pastore!

Dragă soră, mă bucur pentru faptul că L-ați acceptat pe Isus Hristos în inimă și că ați primit iertarea păcatelor și darul vieții veșnice prin credință în El. Mă bucur și pentru dorința pe care o aveți în inimă și pe care ați exprimat-o în acest mesaj, căci starea pe care o aveți este tocmai ceea ce a avut în vedere Domnul Isus când a spus la începutul predicii de pe munte:

Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor! (Matei 5:3)

Și tot pentru această stare este și fericirea care spune:

Ferice de cei flămînzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați! (Matei 5:6)

Aici aveți și promisiunea că veți fi săturată și Dumnezeu vă va satisface această dorință de a cunoaște în profunzime Cuvântul lui Dumnezeu.

În Epistola lui Iacov este scris:

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:22–25)

În textul respectiv se vorbește despre două feluri de creștini, cu două feluri diferite de abordare a Sfintelor Scripturi. Primul vine și ascultă, dar nu împlinește cu fapta. Ascultatul acesta poate fi comparat și cu simplul citit al Bibliei, căci când cineva doar citește Scriptura nu urmărește ceva specific, nu are un scop concret și atunci cititul respectiv are același efect ca și ascultatul – pleacă și uită îndată cum era acea persoană. Dacă uită, atunci nici nu mai poate aplica în viața proprie.

Al doilea creștin din versetul menționat este cel care nu se mulțumește doar să asculte sau să citească doar așa, fără un scop concret, ci credinciosul sau credincioasa respectivă își adâncește privirile în legea desăvârșită, adică în Biblie și stăruie în ea nu ca un ascultător (sau cititor) uituc, ci ca un împlinitor cu fapta. Adâncirea aceasta a privirilor și este studierea profundă. Trebuie să începeți a studia profund Biblia. Când veți începe a cerceta, atunci Biblia va deveni foarte interesantă și nu veți putea să vă săturați cu cele studiate. Eu am citit Biblia întreagă până am luat decizia să devin creștin. Apoi, după ce m-am împăcat cu Hristos și am intrat în Noul Legământ, am mai citit timp de 2 săptămâni întreaga Biblie și am citit-o cu o Enciclopedie Biblică alături, ca să fiu sigur că înțeleg fiecare cuvânt și frază. Dar apoi a venit o vreme când nu știam cum să studiez Biblia și nimeni nu putea să-mi arate cum se face aceasta. Presupun că aveți și Dvs. tocmai această stare acum. Când mergeam la cineva și îl rugam să mă învețe a studia Biblia, îmi spunea să citesc un verset și să meditez… La ce să meditez, căci nu puteam să văd în versetul respectiv mai mult decât vedeam la simpla citire? Alții m-au sfătuit să citesc comentarii și așa voi înțelege Biblia mai bine. Am început și am citit jumătate din comentariile lui William Barkley la Noul Testament, dar tot nu aveam satisfacția. Ce mare mi-a fost bucuria când am văzut la diaconul bisericii acasă cartea “Cum să studiem Biblia?” de Kay Arthur. Împreună cu acea carte am primit de la diacon și cursul “Doamne, vreau să Te cunosc” de aceeași autoare, un curs despre caracterul lui Dumnezeu, care este conceput să fie studiat în 42 de zile, dar eu eram așa de flămând, că mi-a luat 2 zile și 2 nopți ca să-l studiez. De atunci niciodată citirea Bibliei nu a mai fost ceva greu sau plictisitor pentru mine. De atunci studiez cu mare plăcere Biblia și timp de 26 de ani până acum studiez zilnic, folosind aceste manuale excepționale de studiu inductiv al Bibliei.