Cum să devii matur la gîndire?

Cum să devii matur în gândire?

Întrebare:

Sunt creştina, am 16 ani şi am o mica întrebare. Mai mulţi îmi spun ca încă nu sunt destul de matura pentru vârsta mea Ce pot face ca să mă maturizez, sa gândesc mai matur?

Deja schimbarea a început prin faptul că recunoşti starea şi vezi nevoia să te maturizezi în gândire. Presupun că sunt anumite lucruri care le faci diferit de cât se aşteaptă oamenii să fie făcute la vârsta ta. Dacă mi-ai spune situaţii specifice, aşi putea să-ţi dau şi sfaturi concrete. Până atunci însă vreau să te sfătuiesc următoarele.

Studiază sistematic Sfintele Scripturi

La începutul cărţii Proverbelor, înţeleptul Solomon a scris:

Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii; pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire; ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă – să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă – pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc. Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura. (Proverbele lui Solomon 1:1-7)

Începe să studiezi sistematic Sfintele Scripturi dându-ţi toate silinţele să aplici în viaţă tot ce înveţi. Aceasta te va maturiza foarte mult în gândire.

Caută să înţelegi motivele celor maturi

De ce spun ei că nu eşti încă matură, că nu gândeşti suficient de matur? Când îţi spune cineva aceasta, nu te grăbi să te superi, sau să reacţionezi dezvinovăţindu-te, sau să-ţi pierzi inima şi să disperi, ci caută să înţelegi ce anume îi face pe oameni să creadă astfel despre tine. S-ar putea unii din cei ce îţi spun aşa, să nu aibă dreptate.

Într-o zi, fiica noastră, pe când era la gimnaziu încă, ne-a spus că aşa spun şi despre ea colegele, că este încă copil şi aceasta pentru că nu participa la discuţiile lor despre băieţi, despre întâlniri, despre „dragoste” cum spuneau ele. Fata noastră atunci le-a răspuns: „Este adevărat că sunt copil şi vreau să mă bucur de copilăria mea. Voi însă discutaţi despre lucruri care nu sunt potrivite cu vârsta voastră.” Noi am apreciat foarte înalt răspunsul ei pentru că prin aceasta a arătat că avea cu adevărat o gândire matură.

Învaţă să ai gândul lui Hristos

Atunci când ştii să te sacrifici pentru alţii, când le slujeşti altora şi urmăreşti binele lor, dai dovadă că ai cel mai matur fel de gândire, aşa cum ne învaţă Dumnezeu în Scripturi:

Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. (Filipeni 2:3-11)

Ca să gândeşti ca Hristos, trebuie să înveţi de la El. Studiază şi aplică adevărul din Sfintele Scripturi. 

Cu acest prilej, invit cititorii, doritorii să cunoască mai profund Cuvântul lui Dumnezeu să participe la seminarele şi sesiunile organizate de biserica Buna Vestire din Chişinău. Pentru detalii, daţi click aici.