Cum să conduci serviciul divin al bisericii?

În următoarele săptămâni doresc să-i ajut pe slujitorii actuali și potențiali ai Bisericii Buna Vestirea să învețe cum se conduce un serviciu divin. Am găsit că este bine să fac publice sfaturile acestea ca să poată beneficia de ele și slujitorii altor biserici, în cazul când le vor găsi folositoare.

Cum sa conduci un serviciu divin

Apostolul Pavel le-a scris creștinilor din Corint principii importante cu privire la rânduiala serviciului divin, care era în toate bisericile plantate de el și care era următoarea:

Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul, o învăţătură, altul, o descoperire, altul, o vorbă în altă limbă, altul, o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând; şi unul să tălmăcească. Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică şi să-şi vorbească numai lui însuşi şi lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei, şi ceilalţi să judece. Şi, dacă este făcută o descoperire unuia care şade jos, cel dintâi să tacă. Fiindcă puteţi să prorociţi toţi, dar unul după altul, pentru ca toţi să capete învăţătură şi toţi să fie îmbărbătaţi. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor; căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinţilor. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce? De la voi a pornit Cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Şi, dacă cineva nu înţelege, să nu înţeleagă! Astfel deci fraţilor, râvniţi după prorocire, fără să împiedicaţi vorbirea în alte limbi. Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială. (1 Corinteni 14:26-40)

Textul acesta arată câteva…

Principii importante

Pe care trebuie să le știe fiecare pastor și slujitor și să se ghideze de ele când va conduce serviciul de închinare al bisericii. Iată care sunt ele:

 • Toate mesajele, cântările, mărturiile, traducerile etc. trebuie să se facă pentru zidirea sufletească a sfinților din biserică și pentru propovăduirea Evangheliei. Dacă ceva nu va lucra la acest scop sau va devia, nu va fi admis în program.
 • Trebuie să fie limitat numărul vorbitorilor dacă sunt mai mulți.
 • Trebuie să vorbească la rând, nu toți odată.
 • Dacă este cineva care vorbește într-o altă limbă, să vorbească doar dacă este traducător, căci altfel mesajul nu va fi înțeles și nu va aduce zidire.
 • Bătrânii sau liderii responsabili ai bisericii trebuie să vegheze la mesajul care este predicat și în cazul când nu răspunde cerinței de a zidi biserica sau aduce cu el un alt pericol, sunt datori să intervină și să oprească.
 • Mesajele transmise prin predicare, mărturii și cântări trebuie să aducă învățătură și îmbărbătare.
 • Nu este plăcută înaintea lui Dumnezeu neorânduiala, adică lipsa ordinii și bunei organizări a serviciului. Dacă aceasta lipsește, nu va fi pace în biserică, pentru că se vor începe a tulbura și cei care sunt implicați în serviciu și restul oamenilor.
 • Nu este acceptat ca cineva (scrie aici femeile, dar se aplică și bărbaților) să intervină în adunare cu ce mesaj dorește și să tulbure liniștea și bunul mers al serviciului de închinare. Este o rușine când cineva face așa și trebuie oprit.
 • Dacă are cineva anumite întrebări, trebuie să le adreseze la timpul potrivit și persoanei potrivite, dar nu în plin serviciu divin. În unele biserici se obișnuiește la încheierea serviciului să rămână cei care au întrebări și doresc să le adreseze ca să primească răspuns.
 • Toate lucrurile în adunarea sfinților trebuie să se facă în chip cuviincios și în rânduială.

Și acum voi veni cu…

Câteva sfaturi practice:

 1. Fă o schiță a programului desfășurării serviciului divin în care să incluzi pe toți vorbitorii, cântăreții și imnurile sau cântările creștine care vor fi cântate așa ca toate să lucreze la zidirea sufletească a sfinților și la transmiterea și întărirea unui mesaj.
 2. Înainte de a discuta cu fiecare vorbitor sau cântăreț, consultă schița aceasta cu pastorul senior al bisericii.
 3. Planifică așa ca să fie reflectată slujirea recentă a membrilor bisericii și evenimentele recente cele mai importante.
 4. Asigură-te că evenimentele următoare și nevoile din slujire vor fi bine prezentate așa ca sfinții să se poată implica. Dacă anunțurile le face pastorul senior, atunci asigură-te că i-ai transmis toate informațiile despre evenimentele și slujirile ce trebuie anunțate.
 5. Verifică lista nevoilor de rugăciune și a motivelor de mulțumire pe care le va prezenta persoana care va conduce timpul de rugăciune la serviciu și, dacă este nevoie, fă corectările sau adăugările necesare.
 6. Stabilește ordinea vorbitorilor, cântărilor etc. și timpul limită pentru fiecare activitate. Anunță pe fiecare vorbitor și cântăreț cu privire la timpul oferit.
 7. Tipărește copii ale programului ca să dai persoanelor care vor avea implicații majore în serviciul divin ca să-l poată consulta în timpul serviciului și să nu se abată de la el.
 8. Invită pe toți vorbitorii și cântăreții să vină cu 15 minute înainte de serviciu în biroul pastoral ca să mai fie amintit o dată fiecăruia ordinea programului și să vă rugați toți pentru bunul mers al serviciului.
 9. Când vei conduce în timpul serviciului, prezintă vorbitorii doar atunci când ei sunt pentru prima dată sau sunt oaspeți, sau dacă este strict necesar ca să fie prezentați. Limitează prezentările și luările tale de cuvânt și nu le înlocui cu predici scurte. Nu prelua rolul predicatorului, doar dacă tot tu va trebui și să predici la acel serviciu și nu folosi alt timp decât cel care ți-a fost lăsat pentru predicare.

Dumnezeu să ne ajute prin slujba aceasta să păstrăm buna rânduială în biserică așa ca toate darurile și toți oamenii implicați să aducă zidire, învățătură și îmbărbătare Bisericii lui Hristos.