Cum poate Dumnezeu transforma viaţa unei prostituate?

Trăim vremuri grele de decadenţă morală când un număr mare de femei şi fete au ajuns prostituate. Îmi amintesc cum ne întorceam odată din Egipt cu prietenul meu Ion Chepetene, după ce împreună cu învăţătorii noştri Mia şi Costel Oglice făcusem o conferinţă de studiu biblic inductiv pentru slujitorii bisericilor din această ţară. Când am întrat în avionul care zbura de la Larnaka (Cipru) spre Chişinău, la scurt timp am descoperit că aproape toate pasagerele din avion erau prostituate care se întorceau pentru puţin timp acasă. Cum am aflat? Ele singure şi-au îndreptat privirile spre noi, apoi au venit alături şi încercau să facă aranjamente pentru a ne oferi„serviciile” la aterizare. Chiar alături de mine şedea un bărbat fără minte ce şi-a făcut aranjamente cu una din ele unde să meargă după aterizarea avionului ca să se folosească de serviciile ei. Ceea ce vedeam ne-a stârnit un mare dezgust, dar ne-am gândit că nu la întâmplare a făcut Dumnezeu să mergem cu aceste femei în avion, ci pentru a le vorbi despre mântuirea care o pot avea ele prin credinţă în Domnul Isus. Când am început să vorbim cu ele, s-au adunat în jur şi celelalte şi unele plângeau în timp ce le spuneam despre perspectiva lui Dumnezeu pentru viaţa lor şi cum ar putea să le repare vieţile, tot aşa cum a făcut cu Rahav.

Cele mai multe prostituate sunt victime ale lumii imorale în care trăim

Capitolul 2 al cărţii Iosua începe astfel:

Iosua, fiul lui Nun, a trimis în ascuns din Sitim doi oameni, ca iscoade, zicându-le: „Duceţi-vă de cercetaţi ţara, şi mai ales Ierihonul.” Cei doi oameni au plecat, şi au ajuns în casa unei curve, care se chema Rahav, şi s-au culcat acolo. (Iosua 2:1)

Aşa cum astăzi, hotelele sunt locurile unde vin prostituatele să-şi caute potenţiali clienţi, în acea vreme prostituatele ofereau casele lor ca şi hotele. Iscoadele din Israel au ales să se oprească în casa lui Rahav pentru că era unica opţiune în ce priveşte găsirea unui hotel. Nu ştim cum a ajuns Rahav să fie prostituată, dar din felul cum va proceda mai departe, ne dăm bine seama că este victima imoralităţii în care trăia naţiunea ei. În capitolul 18 al cărţii Levitic, Dumnezeu enumără perversiunile sexuale de care trebuie să se ferească poporul lui Dumnezeu şi apoi spune că aceste perversiuni erau foarte răspândite la popoarele care urmau să fie alungate din ţara Canaan, tocmai din pricina acestor practici sexuale perverse şi zice:

Păziţi dar legile şi poruncile Mele, şi nu faceţi nici una din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oameni din ţara aceasta, care au fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara a fost pângărită. Luaţi seama ca nu cumva să vă verse (vomite) şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Căci toţi cei care vor face vreuna din aceste spurcăciuni, vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor. (Levitic 18:26-29)

Iată de ce a ajuns Rahav să fie prostituată. Imoralitatea era privită ca şi ceva normal şi era contextul în care a trecut ea. În ce fel te-a afectat sau te afectează pe tine imoralitatea lumii în care trăim? Nu eşti cumva o victimă a imoralităţii, aşa cum a devenit Rahav?

Nu dispreţui salvarea oferită de Dumnezeu

Cele două iscoade erau din poporul lui Dumnezeu şi au venit de s-au oprit în casa lui Rahav. Iată cum s-a folosit ea de aceasta posibilitate unică să-şi scape viaţa proprie şi a rudelor sale:

S-a dat de ştire împăratului Ierihonului, şi i-au spus: „Iată că nişte oameni dintre copiii lui Israel au venit aici, astă noapte, ca să iscodească ţara.” Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: „Scoate afară pe bărbaţii care au venit la tine, şi care au intrat în casa ta; căci au venit să iscodească ţara.” Femeia a luat pe cei doi bărbaţi, şi i-a ascuns; şi a zis: „Este adevărat că bărbaţii aceştia au venit la mine, dar nu ştiam de unde sunt; şi fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbaţii aceştia au ieşit afară; nu ştiu unde s-au dus: grăbiţi-vă de-i urmăriţi, şi-i veţi ajunge.” Ea îi suise pe acoperiş, şi-i ascunsese sub nişte mănunchiuri de in, pe care-l întinsese pe acoperiş. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului, şi după ce au ieşit ei, s-a închis poarta. Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiş, şi le-a zis: „Ştiu că Domnul v-a dat ţara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi, şi toţi locuitorii ţării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum, la ieşirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roşii, şi am auzit ce aţi făcut celor doi împăraţi ai Amoriţilor dincolo de Iordan, lui Sihon şi Og: pe care i-aţi nimicit cu desăvârşire. De când am auzit lucrul aceste ni s-a tăiat inima, şi toţi ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră; căci Domnul, Dumnezeul vostru, este Dumnezeu sus în ceruri şi jos pe pământ. Şi acum, vă rog, juraţi-mi pe Domnul că veţi avea faţă de casa tatălui meu aceeaşi bunăvoinţă pe care am avut-o eu faţă de voi. Daţi-mi un semn de încredinţare că veţi lăsa cu viaţa pe tatăl meu, pe mama mea, pe fraţii mei, pe surorile mele, şi pe toţi ai lor, şi că ne veţi scăpa de la moarte.” Bărbaţii aceia i-au răspuns: „Suntem gata să murim pentru voi, dacă nu ne daţi pe faţă; şi când Domnul ne va da ţara aceasta ,ne vom purta cu tine cu bunăvoinţă şi credincioşie.” Ea i-a pogorât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetăţii. (Iosua 2:2-15)

Rahav şi-a asumat un foarte mare risc când a ales să profite de posibilitatea mântuirii pentru ea şi pentru casa ei. Tu nu vrei să beneficiezi de posibilitatea salvării din robia păcatului în care te afli prin credinţă în Domnul nostru Isus Hristos?

A fost prostituată, dar a devenit parte din poporul lui Dumnezeu

Când poporul lui Israel a nimicit Ierihonul…

Iosua a zis celor doi bărbaţi care iscodiseră ţara: „ Întraţi în casa curvei, şi scoateţi din ea pe femeia aceea şi pe toţi ai ei, cum i-aţi jurat.” Tinerii, iscoadele, au intrat şi au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe fraţii ei şi pe toţi ai ei, au scos afară pe toţi cei din familia ei, şi i-au aşezat afară din tabăra lui Israel. Cetatea au ars-o împreună cu tot ce se afla în ea; numai argintul, aurul şi toate lucrurile de aramă şi de fier le-au pus în vistieria casei Domnului. Iosua a lăsat cu viaţă pe curva Rahav, casa tatălui ei, şi pe toţi ai ei, ea a locuit în mijlocul lui Israel până în ziua de azi, pentru că ascunsese solii, pe care-i trimisese Iosua să iscodească Ierihonul. (Iosua 6:22-25)

Prin credinţa şi curajul ei, Rahav a salvat vieţile rudelor sale şi viaţa proprie. Acum, ei, celelalte rude au rămas „afară din tabără”, ceea ce putea să însemne că au primit libertatea să plece unde vor ca să locuiască mai departe, iar Rahav a fost acceptată să locuiască cu poporul lui Dumnezeu şi fapta credinţei ei a fost pusă în mare cinste în mijlocul lui Israel.

Dumnezeu i-a zidit o casă lui Rahav

Când Evanghelia după Matei trece în revistă genealogia Domnului Isus spune:

Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; ((Ev. Matei 1:5)

Acest verset scurt relatează trei adevăruri foarte importante despre viaţa lui Rahav în mijlocul poporului lui Dumnezeu:

  1. Salmon a luat-o în căsătorie pe Rahav, fără să mai privească la faptul că ea a fost cândva prostituată. El nu s-a uitat la trecutul imoral al lui Rahav, ci a pus mare preţ pe credinţa şi dedicarea ei faţă de Dumnezeu.
  2. Dumnezeu le-a dăruit cel puţin un copil pe nume Boaz, care a fost un om neprihănit şi cu un caracter deosebit de frumos. Citiţi mai mult despre faptele credinţei lui în cartea Rut.
  3. Fapta credinţei lui Rahav a fost atât de mare că nu doar a lăsat în umbră trecutul ei, ci a fost onorată de Dumnezeu ca să faca parte din genealogia Domnului Isus Hristos.

Poate trăieşti acum o viaţi imorală, poate eşti prostituată, sau poate nu te vinzi pe bani, dar trăieşti azi cu unul şi mâine cu altul. Sau poate şi mai rău, trăieşti în concubinaj cu cineva şi te consolezi singură pe tine că nu este nimic rău în aceasta pentru că „aşa fac toţi”. Sau poate eşti lesbiană ori homosexual. Nu te mai înşela. Dumnezeu este acelaşi ieri, azi şi în veci. El nu se schimbă şi nici nu schimbă standardele morale pe care le-a lăsat pentru noi, oamenii, creatura mâinilor Lui. Întoarce-te din toată inima la Dumnezeu. El te va ierta, te va elibera din robia stricăciunii în care te afli şi va face din tine o făptură nouă. El îţi va da un viitor şi o nădejde. El îţi poate zidi o familie în care vei avea bucurie şi împlinire. Întoarce-te din toată inima la El prin credinţă în Domnul Isus Hristos. Urmează exemplul lui Rahav.