Cum oamenii sănătoși la minte ajung să-și piardă discernământul și să piară?

De la începutul războiului trăim vremuri tulburi. Sunt nedumerit de lipsa de discernământ pe care o văd în ultima vreme. Observ că tot mai mulți oameni numesc albul – negru și negrul – alb. Din păcate această nebunie, dacă o pot numi așa, o observ chiar și printre credincioși.

De ce oamenii ajung astfel?

Am căutat în Biblie ceva cu privire la acest subiect, ca să înțeleg de ce oamenii ajung astfel. Să urmărim împreună pe cei care au avut discernământ, care au deosebit binele de rău și pe cei care nu au avut discernământ.

La cartea Numeri, capitolul 16 ni se relatează despre o rebeliune care a avut loc în poporul Israel. Poporul evreu era în pustie, deoarece ieșiseră din robia egipteană. Core era un levit. Leviții aveau o slujbă bine stabilită în Cortul Întâlnirii. Datan, Abiram și fiii lui Eliab erau din seminția rubeniților și nu aveau de a face cu preoția, totuși s-au alipit de fiii lui Core. Evident, Core era un om cu mare putere de convingere, întrucât a reușit să convingă acele căpetenii cunoscute din Ruben. Aceia erau, în termeni mai moderni, ca un fel de Parlament sau comitet. Erau oameni cheie, oameni importanți. Înțelegeți ce putere de convingere a avut Core, întrucât a reușit să influențeze 250 de lideri cheie cu care se sfătuia Moise?

Core, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan şi Abiram, fiii lui Eliab şi On, fiul lui Pelet, câteşitrei fiii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntaşii adunării, din cei ce erau chemaţi la sfat şi care erau oameni cu nume. Ei s-au adunat împotriva lui Moise şi Aaron şi le-au zis: „Destul! Căci toată adunarea, toţi sunt sfinţi şi Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicaţi voi mai presus de adunarea Domnului?” Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut cu faţa la pământ. A vorbit lui Core şi la toată ceata lui şi a zis: „Mâine, Domnul va arăta cine este al Lui şi cine este sfânt şi-l va lăsa să se apropie de El; va lăsa să se apropie de El pe acela pe care-l va alege. Iată ce să faceţi. Luaţi cădelniţe, Core şi toată ceata lui. Mâine, puneţi foc în ele şi puneţi tămâie pe el înaintea Domnului. Acela pe care-l va alege Domnul va fi sfânt. Destul, copiii lui Levi!” Moise a zis lui Core: „Ascultaţi dar, copiii lui Levi! Prea puţin lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiaţi de El, ca să fiţi întrebuinţaţi la slujba cortului Domnului şi să vă înfăţişaţi înaintea adunării ca să-i slujiţi? V-a lăsat să vă apropiaţi de El, pe tine şi pe toţi fraţii tăi, pe copiii lui Levi, şi acum mai voiţi şi preoţia! De aceea te aduni tu şi ceata ta împotriva Domnului! Căci cine este Aaron, ca să cârtiţi împotriva lui?” Moise a trimis să cheme pe Datan şi pe Abiram, fiii lui Eliab. Dar ei au zis: „Nu ne suim. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o ţară unde curge lapte şi miere ca să ne faci să murim în pustie, de vrei să mai şi stăpâneşti peste noi? Ce bine ne-ai mai dus într-o ţară unde curge lapte şi miere şi ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare şi vii! Crezi că poţi să iei ochii oamenilor? Nu ne suim!” Moise s-a mâniat foarte tare şi a zis Domnului: „Nu căuta la darul lor. Nu le-am luat nici măcar un măgar şi n-am făcut rău niciunuia din ei.” Moise a zis lui Core: „Tu şi toată ceata ta mâine să fiţi înaintea Domnului, tu şi ei, împreună cu Aaron. Luaţi-vă fiecare cădelniţa, puneţi tămâie în ea şi aduceţi fiecare înaintea Domnului cădelniţa lui: două sute cincizeci de cădelniţe, tu şi Aaron; să vă luaţi şi voi fiecare cădelniţa lui.” Şi-au luat, fiecare, cădelniţa, au pus foc în ea, au pus tămâie în foc şi au stat la uşa cortului întâlnirii, împreună cu Moise şi Aaron. Şi Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise şi Aaron, la uşa cortului întâlnirii. Atunci, slava Domnului s-a arătat întregii adunări. Şi Domnul a vorbit lui Moise şi lui Aaron şi a zis: „Despărţiţi-vă din mijlocul acestei adunări şi-i voi topi într-o clipă.” Ei au căzut cu feţele la pământ şi au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup! Un singur om a păcătuit, şi să Te mânii împotriva întregii adunări? (Numeri 16:1-22)

În versetul 3 vedem motivul răscoalei. Aveau pretenția că tot poporul este sfânt și nu trebuia Moise și Aron să conducă acest popor. Observați ce a făcut acest om? L-a scos pe Dumnezeu din formulă, ca și cum nu El era Cel care L-a chemat pe Moise la această slujbă. Vă amintiți când Moise a fost chemat de Dumnezeu în această slujbă de a conduce poporul lui Israel, cât de mult s-a împotrivit Moise? Cu toate acestea, Core l-a prezentat pe Moise ca un om care râvnea după poziții, după slavă omenească. Core încerca să zică că Moise din ambiția proprie a ajuns la conducerea poporului și nu că Dumnezeu l-ar fi pus. Core și-a pierdut discernământul și promova cu obrăznicie o minciună grosolană. Deci ceilalți implicați, ademeniți de vorbele lui Core, au avut discernământ, întrucât au ajuns în comitetul lui Moise, dar și l-au pierdut.

Ce înseamnă căderea cu fața la pământ a lui Moise despre care ni se spune în versetul 4? Bineînțeles, în primul rând, groază. S-a îngrozit când a văzut dimensiunile pe care le-a luat rebeliunea aceasta. S-a îngrozit când a auzit ce spune Core. S-a îngrozit când a văzut că 250 de lideri cheie au trecut de partea lui. Dar, căderea aceasta la pământ mai înseamnă și faptul că toată situația, care l-a îngrozit atât de mult, a adus-o înaintea lui Dumnezeu.

Moise nu s-a oprit, ci a acționat. Moise nu a căzut în cursa lor, nu a renunțat, nu a lăsat poporul să ia o decizie, ci Moise a vorbit lui Core și la toată ceata lui (cei 250 de lideri). Moise i-a chemat să se apropie în calitate de preoți, la slujba pe care le-o încredințase Dumnezeu. Este foarte trist că, în loc să fie credincioși în slujba primită, să o facă calitativ, în smerenie, au fost convinși de Core că ar merita mai mult, adică conducerea lui Moise, care i-a fost dată de Dumnezeu.

Au fost avertizați că se ridică împotriva lui Dumnezeu

Moise i-a avertizat că nu împotriva lui ca om se ridică ei, ci împotriva lui Dumnezeu, care a rânduit astfel lucrurile. Cât de obraznici au fost rubeniții ca nici măcar să nu vrea să vină ca să clarifice situația. Tot ei dovedesc că și-au pierdut discernământul – numesc țara unde erau foarte aspru robiți o țară în care curge „lapte și miere”. Adevărat că acolo curgea lapte și miere, dar nici într-un caz nu pentru evrei, care erau atât de batjocoriți și chinuiți în Egipt.

După refuzul celor 250 și pretenția lor de a fi în marea preoție, te-ai aștepta ca Moise și Aaron să se dea bătuți, să renunțe. Dar ei dimpotrivă, cad a doua oară cu fața la pământ, de data aceasta îngroziți de ceea ce va face Dumnezeu.

Cu toate acestea, deși au fost odată oameni cu discernământ, cei care s-au lăsat ademeniți de Core, acum nu se mai gândeau nici la consecințe, ci au mers îndrăzneți cu focul în cadelniță. Toți cei care s-au lăsat influențați de propaganda lui Core și s-au alipit de el, toți au păcătuit.

Depărtează-te de oameni rebeli

Dumnezeu era gata să-i mistuie pe absolut toți. Moise a mijlocit pentru popor. Core a venit la cort cu cadelnița, Datan și Abiram nici măcar atât nu s-au ostenit să facă, crezând că dacă stau acasă nu-i va ajunge pedeapsa lui Dumnezeu. Nu uita că, dacă ești un rebel și ignori conducătorul peste tine pus de Dumnezeu, pedeapsa te va ajunge numaidecât. Iar pedeapsa Lui te va afecta nu doar pe tine, ci și pe familia ta și pe cei ce te urmează. Așa s-a întâmplat cu toți acei care i-au urmat pe Core. De aceea, dacă ai în preajma ta astfel de oameni, detașează-te de ei, pentru că sunt extrem de periculoși.

Deci, ca și consecințe ale acestor lucruri, pământul i-a înghițit pe Core, pe Datan, pe Abiram și pe cei 250 de lideri care i-au urmat. Cadelnițele lor, despre care spuneau că sunt sfinte, au fost topite și puse lângă altar ca să rămână ca mărturie și să readucă aminte tuturor celor care aduceau jertfele de efectele grave ale rebeliunii și râvnnirii unei slujbe care nu ți-a fost încredințată de Dumnezeu.

Acum, după toate aceste evenimente, ai crede că poporul a înțeles că nu prin puterea omenească au făcut Moise și Aaron aceste lucrări, ci că Dumnezeu a lucrat prin ei. Fiind martori la toate cele întâmplate, ai crede că s-au dus în corturile lor să-și plângă păcatul lor. Dar ei ce au făcut? I-au acuzat pe Moise și pe Aaron că au ucis pe poporul Domnului. Vedeți cât de mult s-a extins veninul vorbelor lui Core? Cum poți să afirmi că ei au ucis pe fiii lui Core și pe ceilalți? Oamenii pot face să se despice pământul în două sau să coboare foc din cer?

Moise și Aron din nou, cad cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, îngroziți de ce va urma. Chiar a doua zi au murit peste 14 700 de oameni rebeli, care n-au învățat lecția în urma răscoalei fiilor lui Core. Vedeți cât rău s-a produs pornind de la rebeliunea unui singur om? Ce lovitură a dat el întregului popor al lui Dumnezeu!

Cum au ajuns ca acești aproape 15 mii de oameni să își piardă discernământul? Au ascultat de Core, Datan și Abiram care erau niște rebeli. Ei nu erau mulțumiți de starea în care erau. L-au scos pe Dumnezeu din formulă și I-au disprețuit bunătatea Lui, au disprețuit slujirea liderilor instituiți de Dumnezeu.

Consecințele au fost grave

În primul rând, au pierit ei și familiile lor într-un mod rușinos, și-au pierdut bunul nume pe care-l aveau și au ajuns să capete pentru totdeauna un nume rău. De asemenea, au făcut să piară împreună cu ei alte 250 de căpetenii, iar mai apoi încă 14 700 din popor. Gândiți-vă câtă durere, câtă rușine, câte văduve au rămas, câți copii orfani.

Toată această tragedie s-ar fi putut evita

În primul rând, nu trebuiau să se expună propagandei lui Core. Sunt oameni care spun adevărul și care spun minciuni. Și se întâmplă ca oamenii care spun minciuni să îi învinuiască pe cei care spun adevărul de acest lucru. Dacă nu ai discernământ elementar, foarte ușor poți cădea sub influența acelor răi. Căzând sub influența lor, ești prins de o boală groaznică, care te va duce la pieire.

Nu-i așa că dacă toți acești oameni ar fi privit la Dumnezeu și la Cuvântul Său, atunci aceste persoane nu ar fi devenit victime? Dacă, atunci când Core ar fi venit cu întrebări provocatoare, ar fi căutat răspuns la Dumnezeu, cu siguranță viața lor ar fi avut un cu totul alt mers.

În zilele noastre sunt, de asemenea, multe propagande de acest fel. Te lași influențat de discursurile acestor oameni? Te expui la oameni rebeli? Stai la discuții cu ei? Biblia ne spune să ne depărtăm de astfel de oameni. Oamenii aceștia sunt extrem de periculoși. Depărtează-te de ei și să nu ai de a face cu ei.

Dumnezeu să ne ajute să stăm strâns lipiți de El. Dumnezeu să ne ajute să respectăm autoritatea celor pe care i-a pus El deasupra noastră. Să rămânem în adevărul Lui, să rămânem în Cuvântul Lui și să rămânem oameni sănătoși la minte. Să ne păzim mintea de propagandă de aceasta ca a lui Core care, pur și simplu, îi strică pe oameni la minte și le distruge viața. Îi transformă din unelte ale neprihănirii în unelte ale nelegiuirii.

Dumnezeu să ne păzească de aceasta!