Cum să te porţi când faci cunoştinţă cu oamenii noi? (7 sfaturi)

Această întrebare am primit-o recent şi voi răspunde în baza unui exemplu din Biblie descris în capitolul 3 al Evangheliei după Ioan.

1. Ia iniţiativa

Nu aştepta de fiecare dată să se apropie alţii de tine când vrei să faci cunoştinţă cu ei, chiar dacă ei sunt din poziţii foarte înalte. Dacă vrei să-i cunoşti pe aceşti oameni, apropie-te şi vorbeşte cu ei aşa cum scrie în Biblie că a făcut Nicodim:

Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” (Ioan 3:1-2)

2. Caută foloasele altuia

După ce Nicodim i-a făcut compliment lui Isus că este un învăţător venit de la Dumnezeu, Mântuitorul a luat atenţia de la persoana proprie şi a dus-o la o mare nevoie pe care o avea Nicodim şi pe care o putea împlini doar Domnul Isus:

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3)

3. Pune întrebări

Unii oameni, când fac cunoştinţă cu cineva şi află lucruri pe care nu le cunosc, se intimidează şi, vrând să nu arate puţin educaţi, nu mai continue discuţia. Nicodim însă a vrut să cunoască şi, chiar dacă pentru cineva putea să pară întrebarea lui copilărească, el totuşi a adresat-o Domnului Isus.

Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” (Ioan 3:4)

4. Răspunde la întrebări

Nici Domnul Isus nu l-a dispreţuit pe Nicodim pentru întrebarea lui, ci i-a explicat ca să înţeleagă.

Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.” Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.” (Ioan 3:5-8)

5. Insistă să înţelegi

După ce Domnul Isus i-a răspuns la întrebare, Nicodim a înţeles cât de important este să te naşti din nou, dar nu ştia cum se poate realiza aceasta. De aceea…

Nicodim I-a zis: „Cum se poate face aşa ceva?” (Ioan 3:9)

6. Vorbeşte ca să fii înţeles

Naşterea din nou nu era un subiect uşor de înţeles pentru Nicodim. De aceea, Domnul Isus a insistat să-i explice şi să folosească toate noţiunile şi istoriile din Vechiul Testament cunoscute de Nicodim, doar ca acesta să înţeleagă mesajul lui Isus :

Isus i-a răspuns: „Tu eşti învăţătorul lui Israel şi nu pricepi aceste lucruri? Adevărat, adevărat îţi spun că Noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia Noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământeşti, şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile cereşti? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:10-15)

7. Spune adevărul

Mântuirea sufletului este cea mai mare nevoie a fiecărui om şi binele suprem pe care îl putem face altora este să le spunem cum pot fi mântuiţi. Domnul Isus i-a spus acest foarte mare şi important adevăr lui Nicodim:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

În agenda de care mă folosesc am scris la fiecare zi câte o frază înţeleaptă spusă de cineva şi la pagina pentru ziua de azi scrie :

Poţi să-ţi faci mai mulţi prieteni timp de două luni devenind cu adevărat interesat de alţi oameni decât ai reuşi să-ţi faci în doi ani căutând să-i faci pe alţii să devină interesaţi de tine. (Dale Carnegie)

Cum crede cititorul că este important să procedezi când faci cunoştinţă cu persoane noi?