Cum este întregit Cuvântul lui Dumnezeu? (Coloseni 1:24-29)

Am citit odată pe geamul unei maşini inscripţia în engleză “The truth is the shield of the soul.” care în traducere înseamnă “Adevărul este scut pentru suflet.” Domul Isus Hristos a spus că adevărul ne face liberi şi acest adevăr este Cuvântul lui Dumnezeu. Cunoaşterea profundă a Bibliei ne aduce libertate, bucurie, împlinire pe acest pământ şi moştenire în Împărăţia Cerurilor. Necunoaşterea Sfintelor Scripturi, sau cunoaşterea parţială a adevărului, ne face vulnerabili învătăţurilor rele şi eretice care ne pot duce la pierzare veşnică. De aceea, este important să cunoşti adevărul lui Dumnezeu în întregime. În biserica din Colose, aşa cum am spus în articolele anteriore, au venit oameni eretici care au adus o învăţătură amăgitoare prin care se punea la îndoială Cuvântul lui Dumnezeu. Conducătorul acelei biserici, Epafras, pe semne că nu putea să facă faţă de unul singur provocărilor ce i se făceau din partea ereticilior. De aceea, a apelat la ajutorul Apostolui Pavel care nu a întârziat să intervină pentru a “întregi Cuvântul lui Dumnezeu” în biserica din Colose. Iată cum ajunge să fie întregit Cuvântul lui Dumnezeu…

întregit Cuvântul

 

Prin suferinţele celor ce propovăduiesc şi învaţă Cuvântul lui Dumnezeu

La momentul scrierii acestei epistole, Apostolul Pavel se află în temniţă şi spune că se află în suferinţe, pentru ei, pentru creştini, pentru că le-a predicat şi le predică mesajul Evangheliei. Dar mai spune că aceste suferinţe ale lui nu sunt zadarnice, ci sunt o contribuţie la suferinţele lui Hristos pentru Biserica Lui. Iată cum spune Pavel aceasta:

Mă bucur acum, în suferinţele mele penru voi; şi în trupul meu, împlinesc ce lpseşte suferinţelor lui Hristos, pentru trupul LUi, care este Biserica. (Coloseni 1:24)

Prin dedicarea şi insistenţa lucrătorilor Evangheliei este întregit Cuvântul

Cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu nu este un lucru simplu şi cere mult efort din partea celor ce sunt chemaţi să-i înveţe pe oameni Calea Domnului. Fiecare slujitor trebuie să înţeleagă cât de important este să-i înveţe pe creştini “tot planul lui Dumnezeu” şi să se dedice total acestui scop. Dacă cineva nu este conştient că are această chemare de la Dumnezeu, sau nu ia în serios chemarea dată, nu va putea contribui la întregirea Cuvântului lui Dumnezeu în vieţile celor ce a fost chemat să le slujească. Pavel şi-a înţeles bine chemarea şi a trăit şi acţionat potrivit cu ea, aşa cum spune…

Slujitorul ei (bisericii) am fost făcut eu, după isprăvnicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca s ă întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. (Coloseni 1:25-27)

Prin dragostea slujitorilor Evangheliei faţă de toţi oamenii

Domnul Isus a venit pentru toţi oamenii şi în aceste limite vrea Dumnezeu să gândim şi noi, să căutăm a le fi de folos tuturor oamenilor pe care ne dă Dumnezeu harul să-i cunoaştem şi să le slujim. Am auzit de la un tânăr că aflându-se odată în tren, s-a întâmplat să călătorească în acelaşi vagon cu un bărbat despre care a aflat că este preot. Când a aflat aceasta s-a bucurat mult şi a întrebat dacă poate să ceară răspunsuri la ce nu înţelegea din Biblie. Spre marea mirare a auzit un răspuns care l-a frapat. Preotul a spus: “Eu acum sunt în concediu şi vreau să mă odihnesc…” Cu alte cuvinte, i-a dat de înţeles să vină după ce se va întoarce din concediu. Cu totul alta a fost atitudinea lui Pavel când a scris în continuare:

Pe El (Hristos) Îl propovăduim noi, şi sfătuiim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus. Iată la ce lucre eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine. (Coloseni 1:28-29)

Dacă eşti un slujitor al bisericii, ce faci pentru ca să întregeşti Cuvântul lui Dumnezeu în înţelegerea oamenilor la care Dumnnezeu ţi-a dat privilegiul să le slujeşti? Eşti gata totdeauna să le stai la dispoziţie? Cum te pregăteşti şi de ce calitate este învăţătura care le-o dai? Cât de mult studiezi personal Sfintele Scripturi şi le trăieşti, ca să fii în stare să înveţi şi pe alţii în învăţătura sănătoasă?

Dacă l-ai cunoscut pe Dumnezeu de curând, cât de mult efort depui şi cât de mare îţi este dorinţa şi râvna de a întregi Cuvântul lui Dumneazeu în inima şi în înţelegerea ta. Aceasta are importanţă vitală pentru viaţa ta de credinţă. Doar aceasta te poate proteja de învăţăturile amăgitoare ale acestei lumi şi de lucrurile care îi îndepărtează pe oameni de la Dumnezeu.

Fă tot ce poţi ca să întregeşti Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa ta şi în vieţile altor oameni!