După ce chip a fost creată femeia?

Întrebare:

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Deci Dumnezeu este începutul masculin şi feminin, daca după chipul lui Hristos ne dam seama de acest lucru,atunci după a cui chip a fost făcută femeia?

După ce chip a fost creată femeia?

Deja aţi citat versetul din cartea Geneza care spune:

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:27)

Este absolut clar că atât bărbatul cât şi femeia sunt om, sau oameni şi că ambii au fost făcuţi după acelaşi chip – după chipul lui Dumnezeu. Nicăieri Biblia nu spune că Dumnezeu este începutul feminin sau că este feminin. Ba invers, întreaga Biblie ni-L prezintă pe Dumnezeu folosind nume şi pronume la genul masculin.

Şi încă ceva, “după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” se referă la partea spirituală din om care este aceeaşi la bărbat şi la femeie, pentru că toţi noi, bărbaţi sau femei, putem să-L cunoaştem pe Dumnezeu şi să-I reflectăm caracterul în aceeaşi măsură.