Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu Tatăl sau Domnului Isus Hristos?

Întrebare: 

Aș vrea să știu, când ne rugăm, cui trebuie să ne adresăm? Domnului Isus Hristos, care a murit pentru noi, păcătoșii, sau lui Dumnezeu, creatorul tuturor? Caci, după câte știu, Isus zice că nimeni nu va ajunge la Tatăl decât prin El. Vă mulțumesc. 

Domnul Isus Hristos ne-a învățat să ne rugăm Tatălui în Numele Său (al Mântuitorului). El a zis: 

 

Credeţi-Mă că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine; credeţi cel puţin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea, pentru că Eu Mă duc la Tatăl; şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face. (Ioan 14:11-14) 

Apoi, în următorul capitol din Evanghelia dupa Ioan Domnul Isus a mai spus: 

 

Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.(Ioan 15:16) 

Și în capitolul 16 al aceleiași Evanghelii, Mântitorul a reiterat același adevăr, când a spus: 

 

Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de întristare; dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră. În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi, şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. (Ioan 16:22-24) 

Apostolul Pavel i-a învățat pe creștini să se roage lui Dumnezeu Tatăl în Numele lui Isus Hristos. Efesenilor le-a scris astfel: 

 

Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus Hristos. (Efeseni 5:20) 

Același lucru l-a spus și în Epistola către Coloseni: 

 

Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl. (Coloseni 3:17) 

RugăciuneRugați-vă lui Dumnezeu Tatăl, totdeauna, prin Isus Hristos, adică în Numele lui Isus Hristos. Dar, nu uitați că mai întâi trebuie să stabiliți o relație cu Dumnezeu care să-I fie plăcută Lui și aceasta se poate doar prin intrarea în Noul Legământ. Luați hotărârea să deveniți ucenic (sau ucenică) al  Domnului Isus și, după porunca Lui, botezați-vă prin credință, apoi alipiți-vă de Biserica sfinților care trăiesc după învățătura Lui sănătoasă lăsată pe paginile Noului Testament. Cercetați continuu Sfintele Scripturi și trăiți în neprihănire, prin Duhul Sfânt. Doar atunci rugăciunile vă vor fi ascultate înaintea lui Dumnezeu și orice veți cere de la Tatăl, în Numele lui Isus Hristos, vi se va da. Așa să vă ajute Dumnezeu.