Care trebuie să fie atitudinea creştinului faţă de vestimentaţie (haine)?

Motivul scrierii acestui articol este mesajul care am primit de la un cititor al portalului nostru o întrrebare despre vestimentație. Iată conţinutul mesajului:

Dacă aţi putea, doresc să-mi spuneţi opinia Dvs., despre felul cum ar trebui să se îmbrace un adevărat creştin. Realitatea biblică nu corespunde nici 10% cu ceea ce văd eu prin biserici. Tineretul umblă îmbrăcat indecent, ceea ce cred că deranjează nu doar pe Dumnezeu, dar şi pe noi ar trebui să ne deranjeze. Vă mulţumesc şi aştept răspunsul Dvs.

vestimentație

În Biblie sunt menţionate des cuvintele “haine”, “înbrăcat”, îmbrăcăminte”, etc. şi nu este posibil într-un articol să facem analiză la toate aceste referinţe. De aceea, vreau să mă limitez la un număr mai mic de referinţe pe care le consider că au nemijlocită legătură cu întrebarea care mi-a fost pusă şi să vedem care este învăţătura acestor pasaje.

Vestimentaţia nu trebuie să fie prioritară valorilor spirituale ale creştinului

În vestita predică de pe munte Domnul Isus Hristos a spus:

De aceea vă spun: Nu vă îngrijoraţi de viaţa voastră, gândindu-vă ce veţi mânca, sau ce veţi bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai mult decât harana, şi trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitaţi-vă la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră, şi nici nu strâng nimic în grânare; şi totuşi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai dep reţ decât ele? Şi apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălţimea lui? Şi de ce vă îngrojoraţi de îmbrăcăminte? Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; totuş vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Aşa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor? Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: “Ce vom mânca?” Sau: “Ce vom bea?” Sau: “Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. (Evanghelia după Matei 6:25-32)

Când alergăm mai mult după haine decât după împodobirea noastră cu lucruri duhovniceşti, adică zidirea unui caracter frumos, atunci ne asemănăm cu Neamurile, adică cu păgânii. Aşa trăiesc ei. Fac din haine un cult, o religie. Am auzit despre persoane care se limitează foarte mult în mâncare doar ca să-şi poată cumpere o haină scumpă şi astfel, prin hainele pe care le are să impresioneze pe cei din jur şi să le formeze o impresie despre sine care nu corespunde realităţii. Este o mare rătăcire când cineva investeşte mai mult timp şi bani pentru procurarea hainelor, decât pentru dobândirea lucrurilor sfinte. De aceea Domnul Isus a spus la încheierea acestui pasaj din Predica de pe Munte astfel:

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. (Evanghelia după Matei 6:33)

Vreau să pun cititorului câteva întrebări care te pot ajuta să-ţi faci o evaluare în acest sens. Pentru ce cheltui cei mai mulţi bani? Cât ai cheltuit anul trecut, luna trecută, pentru procurarea hainelor şi cât ai cheltuit pentru dobândirea lucrurilor sfinte, pentru zidirea unui caracter frumos cum ar fi (grup de studiu, tabra de studiu biblic, biserica, etc.)? Aceasta îţi va arăta care sunt priorităţile tale.

Nu te lăsa impresionat de oameni din pricina vestimentaţiei lor

Iacov, în epistola care îi poartă numele, le-a scris creştinilor astfel:

Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând la faţa omului. Căci, de pildă, dacă întră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare, şi întră şi un sărac îmbrăcat prost; şi voi puneţi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare, şi-i ziceţi: “Tu şezi în locul acesta bun!” Şi apoi ziceţi săracului: “Tu stai colo în picioare!” sau: “Şezi jos la picoarele mele!” Nu faceţi voi oare o desoebire între voi înşivă, şi nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele? Ascultaţi, prea iubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc? Şi voi înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă târăsc înaintea judecătorilor? (Iacov 2:1-6)

Nu te lăsa nici odată impresionat de vestimentaţia oamenilor, indiferent cum sunt ei imbrăcaţi, cu haine scumpe sau cu haine proaste. Caută să priveşti mai departe de haine, să priveşti în sufletul omului şi aceasta poţi afla doar atunci când comunici cu el, când te interesezi de el, când doreşti cu adevărat să-i slujeşti.

Nu căuta să impresionezi pe oameni prin vestimentaţie

Pentru că majoritatea oamenilor sunt părtinitori şi judecă după învăţişare, de aceea mulţi cad în cursa aceasta şi depun tot efortul doar ca să aibă haine prin care pot impresiona. Cei mai mulţi vor să impresioneze cu haine scumpe, dar sunt şi de cei care vor să impresioneze pe oameni cu “smerenia” lor îmbrăcând în mod intenţionat haine vechi, cârpite, etc. prin care pot să iasă în evidenţă ca nişte oameni smeriţi. Hainele nu sunt indicatorul cel mai precis al spiritualităţii omului. De aceea…

Îmbracă-te în chip cuviincios

Pasajul următor a fost adresat de Apostolul Pavel în primul rând femeilor, dar se aplică şi la bărbaţi. Să citim mai întâi pasajul care spune:

Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. (Epistola 1 a lui Pavel către Timotei 2:9-10)

Dacă privim atent, pasajul singur defineşte ce înseamnă a te îmbrăca în chip cuviincios şi specifică “cu ruşine şi sfială”, adică nu sfidător. Dacă cândva tendinţele modei era să scoată în evidenţă frumosul, acum se pare că în cele mai multe cazuri este să sfideze. Asfel, modelierii caută să facă haine “cât mai sexi” cum se exprimă ei, şi apoi femeile poartă aceste haine care trezesc dorinţele sexuale ale bărbaţilor din jur. Aceasta sfidează bărbaţii, soţiile lor, societatea întreagă şi valorile morale.

A te îmbrăca în mod cuviincios înseamnă să te îmbraci aşa, ca hainele de pe tine să nu lase în umbră caracterul tău, sau să-i facă pe oameni din start să creadă cu totul altceva decât ceea ce eşti în realitate. Să mai dau un exemplu. Dacă ai îmbrăcat o haină, pe care o crezi tu la modă şi pe care este şi capul acelui iepuraş ce este logo la revista Playboy, fii sigur că din start oamenii vor crede că împărtăşeşti concepţiile acelei reviste şi deci, eşti o fată sau un băiat cu gândire uşuratică.

Nu te grăbi să condamni pe oameni din pricina hainelor

Cunosc un cuplu, care la un moment au ajuns într-o mare criză financiară, aşa încât soţul, care avea doar o singură cămaşă, nu a reuşit să-i cumpere soţiei decât o rochiţă simplă de vară, una aşa de simplă care de obicei poartă femeile prin casă la ţară. Fiind de curând întorşi la Dumnezeu şi având o mare dorinţă de a-L cunoaşte mai mult, ei au mers duminica la biserica pentru a asculta mesajul Biblic şi pentru a se închina cu toată biserica. La încheiere, s-a apropiat de soţia acelui bărbat o femeie din biserică şi i-a făcut observaţie că sunt prea descoperiţi umerii acelei rochii şi că nu este cuviincios să vină la biserică imbrăcată astfel. Apropo, femeia care a făcut această observaţie era tocmai stăpâna unui atelier de croitorie, iar haina soţiei acelui bărbat arăta bine starea lor materială la acel moment şi că numai din dorinţă de a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi-a permis să vină aşa la biserică. Femeia ce a făcut observaţia putea mai degrabă să le facă o invitaţie la ei acasă, să ia măsurile şi să-i coase o rochie frumoasă acelei doamne tinere. Aceasta ar fi fost o atitudine şi o faptă cu adevărat creştinească şi frumoasă.

Un alt caz a fost atunci când portarul unei biserici a oprit-o pe o fată să mai vină la biserică pentru că purta pantaloni strânşi pe corp care scoteau în evidenţă relieful corpului. Am rămas foarte întristat când am auzit despre acest caz pentru că presupun că acea fată era atât de săracă încât nu-şi putea permite la moment să-şi cumpere alte haine ca să se poată îmbrăca în chip cuviincios iar altă dată, pe când era departe de Dumnezeu, nici nu realiza cum se îmbrăca. Un om condus de dragostea lui Dumnezeu va fi plin de îngăduinţă răbdătoare şi nu va proceda ca portalul din acest caz.

Iată hainele desăvârşite pe care ne îndeamnă Dumnezeu să le îmbrăcăm din moment ce am devenit copiii Lui:

Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are pricină să se plângă pe altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. (Coloseni 3:12-13)