De ce este important pentru tinerii creştini să rămână în ţara lor?

Întrebare:

Atunci când discut cu mulți tineri creștini, menționează dorința lor aprinsă de a părăsi țara și mulți dintre ei învaţă engleza tocmai pentru a pleca din țară în SUA, de exemplu. Cum să îi motivez sau ce anume să le spun ca să îi conving cât de important este sa rămână în țara noastră, ca să slujească oamenilor de aici?

Este trist că prea mulţi tineri doresc să părăsească ţara pentru a găsi un trai mai bun. Felul acesta de gândire a afectat mulţi oameni de diferite vârste şi tinerii l-au preluat de la alţii.

Ţara am primit-o de la Dumnezeu

Când le predica filozofilor din Ariopag în Atena, Apostolul Pavel le-a spus astfel despre Dumnezeu:

El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. (Faptele apostolilor 17:26-27)

Aşa cum nu alegem părinţii din care să ne naştem, tot aşa nu alegem nici ţara sau poporul, dar cum avem datoria să ne iubim părinţii, tot aşa avem datoria să ne iubim şi ţara şi poporul din care facem parte şi să le slujim.

Să ne facem ţara frumoasă

Este adevărat că de la proclamarea independenţei încoace, în Moldova am avut vremuri grele şi nu este simplu pentru un tânăr sau o tânără să-şi facă studii şi să găsească un loc de muncă. Dar au fost cândva vremuri grele şi în ţările spre care se îndreaptă ei acum şi unde este bine. Şi tocmai pentru că locuitorii acelor ţări au persistat şi au depus eforturi să-şi zidească ţara, de aceea au acum o ţară diferită de a noastră. Dacă tinerii pleacă din ţară, cine va zidi şi ţara noastră?

Să slujim poporului în Evanghelie

În articolul “Ce spune Biblia despre naţionalism şi mişcarea legionară?” am prezentat exemplul frumos de dragoste pentru propriul popor al apostolului Pavel care era gata să-şi sacrifice până şi mântuirea proprie doar ca să-i vadă mântuiţi pe cei de un neam cu el. El a primit de la Dumnezeu chemarea să fie apostolul neamurilor şi să meargă cu Evanghelia la alte popoare, dar totdeauna, în orice loc nu a mers, a mers mai întâi pe cei de un neam cu el şi le-a spus vestea mântuirii. Noi, copiii lui Dumnezeu, nu trăim în zadar pe acest pământ ci am fost lăsaţi cu un anumit scop aşa cum scrie Apostolul Petru:

Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată; (1 Petru 2:9)

Dar poate îmi vei spune că toţi oamenii au nevoie de Evanghelie şi nu este nimic greşit să mergi la alte popoare să le vesteşti pe Hristos. Aşa este, dar dacă nu eşti gata să slujeşti mai întâi celor din poporul tău, cum le vei sluji celor din alte popoare?

Studii de calitate sau confort şi beneficii proprii?

Domnul Isus ne învaţă să fim gata să părăsim confortul propriu şi să ne dedicăm cauzei Evangheliei. Este rău când un om în viaţă este motivat doar de confortul propriu. Aceasta este gândirea veacului de acum şi creştinii nu trebuie să se lase afectaţi de o astfel de gândire.

Din tinerii care i-am cunoscut şi care au plecat peste hotare, dacă am avut posibilitatea să le vorbesc înainte ca să plece, am căutat totdeauna să-i încurajez să rămână să slujească poporului din care fac parte. Aproape toţi mi-au spus că pleacă ca să facă studii de calitate şi astfel să se întoarcă şi să poată sluji mai bine poporului lor. Cu părere de rău, îmi ajung degetele de la mână să-i număr pe cei care s-au întors, iar cei mai mulţi aşa de mult s-au deprins cu confortul că nici odată nu se mai gândesc să se întoarcă. Unul din slujitorii Bisericii “Bunăvestirea” pe care o păstoresc mi-a spus că s-a întâlnit cu un astfel de tânăr care s-a întors în vizită, dar care s-a stabilit în statele unite după ce s-a căsătorit cu o fată tot din Moldova şi care a vorbit foarte arogant zicând: “Ce rămasă în urmă mai este Moldova aceasta a voastră…” Auzi? Zice “a voastră”… De parcă nu s-a născut şi el aici şi nu mai face parte şi el din acest popor.

Ştiu şi înţeleg că există în viaţă situaţii şi situaţii şi unii au fost poate nevoiţi să-şi părăsească ţara şi nu au avut de ales. Dar chiar şi ajunşi departe de ţară, este important să caute binele altora, să se gândească la ţara lor şi să facă tot ce pot pentru mântuirea poporului din care fac parte.