Ce spune Biblia despre naţionalism şi mişcarea legionară?

Întrebare:

Stimate domn Filat, aș vrea să văd un articol scris de dumneavoastră referitor la Naționalism, tot ce ține de el din perspectiva creștinismului, abordând totodată și Legionarismul! Vă mulțumesc!

Ca să dau un răspuns este necesar mai întâi…

Să definim termenul “naţionalism”

DEXonline oferă mai multe definiţii:

NAȚIONALÍSM s. n. Doctrină politică bazată pe apărarea (uneori exagerată) a drepturilor și aspirațiilor naționale. (Sursa: DEX ’98)

NAȚIONALÍSM n. Atitudine care are în vedere, în primul rând, apărarea drepturilor și aspirațiilor naționale (însoțite, în anumite împrejurări, și de xenofobie). (Sursa: NODEX)

NAȚIONALÍSM s.n. Ideologie și politică care urmărește întreținerea izolării și ațâțarea neîncrederii și urii între diferite naționalități.  Tendință de a aprecia exclusiv și exagerat tot ceea ce aparține propriei națiuni.(Sursa: DN)

NAȚIONALÍSM s. n. politică și ideologie care urmăresc întreținerea izolării și ațâțarea urii de rasă și naționalitate. ◊ tendință de a aprecia exclusiv și exagerat tot ceea ce aparține propriei națiuni. (Sursa: MDN)

Definiţiile sunt diferite şi pentru că fiecare om pune un anumit sens când zice NAŢIONALISM, cred că fiecare din aceste definiţii cere o abordare aparte. Aşa dar…

Naţionalism ca şi doctrină politică bazată pe apărarea (uneori exagerată) a drepturilor şi aspiraţiilor naţionale

Biblia spune despre Dumnezeu că:

El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. (Faptele apostolilor 17:26-27)

Deci, Dumnezeu ne-a dat anumite hotare naţiunilor şi pentru că aceste hotare sunt călcate, apar războaie şi conflicte. Fiecare cetăţean al fiecărei naţiuni are datoria să-şi apere valorile sale naţionale şi să respecte în aceeaşi măsură valorile naţionale ale altor popoare din jur. Să fim atenţi şi cu privire la aspiraţii şi să nu aspirăm la ceea ce nu ne aparţine ca şi naţiune. În sensul apărării valorilor naţionale fiecare om trebuie să fie naţionalist.

Naţionalism– atitudine însoţită de xenofobie

Xenofobia este ura faţă de străini şi de tot ce este străin. Dumnezeu condamnă xenofobia. El spune:

Să nu asupreşti pe străin; ştiţi ce simte străinul, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. (Exodul 23:9)

Şi mai spune…

Să nu chinuieşti pe străin şi să nu-l asupreşti, căci şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului. (Exodul 22:21)

Dar în acelaşi timp, Dumnezeu ne învaţă în Biblie…

Să nu provocăm naţionalismul extremist prin ignorarea valorilor altor naţiuni.

După ce comuniştii au învins la alegerile din 2001, a doua zi am mers cu soţia şi copiii la clinica medicală. La intrare am întrebat o doamnă care era lucrător medical cum să ajungem la biroul care ne trebuia şi pentru că comuniştii au promis că limba rusă va deveni limbă de stat în Republica Moldova (alături de limba română) şi doamna era vorbitoare de limbă rusă mi-a răspuns la întrebarea mea astfel: “Govorite na chelovecheskom iazike, ia vas ne ponimaiu…” (Vorbiţi în limba omenească, eu nu înţeleg ce vorbiţi). Cum crezi că m-am simţit? Ce sentimente mi-a provocat un astfel de răspuns când în ţara mea mi se cere să vorbesc în limba rusă despre care mi se spune că este omenească pe când despre limba poporului meu mi se spune în mod ofensator că nu este omenească? M-am simţit ofensat până la lacrimi dar nu am lăsat să-mi între în inimă ura pentru oamenii de altă limbă care au venit şi ne-au adus comunismul şi au locuit aici decenii dar nu au învăţat nici un pic limba noastră. Acum am aflat şi de ce, pentru că nu o consideră limbă omenească. Eu mă rog pentru ei şi cu aceeaşi dragoste care am primit-o de la Domnul Isus prin Duhul Sfânt care mi-a fost turnat în inimă, doresc şi caut să le vestesc Evanghelia tuturor. Poate te întrebi de ce am împărtăşit acest caz din viaţa mea? Ca să înţelegi că nu doar eu am experimentat această atitudine şi că manifestarea lipsei de respect pentru limba şi valorile naţionale ale unui popor provoacă naţionalism în sensul rău al cuvântului la reprezentanţii acelui popor. Eu nu am lăsat că supărarea să  faci din mine un naţionalist în sensul rău al cuvântului.

Cartea Estera din Biblie ne relatează că împăratul Persiei Ahaşveroş domnea de la India până la Etiopia peste o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi (satrapii) dar nu a îngăduit ca să fie cumva dispreţuit vreun popor din cele ce erau sub stăpânirea lui prin a le ignora limba pe care o vorbeau. Chiar dacă era monarh oriental şi avea toată autoritatea să facă ce vrea, până acolo că putea da ordin pentru nimicirea totală a unui popor, el a arătat respect pentru limbile vorbite de popoarele care erau sub stăpânirea lui. După ce consilierii l-au sfătuit cum să procedeze cu privire la împărăteasa Vasti care a ignorat porunca lui, împăratul:

A trimis scrisori tuturor ţinuturilor din împărăţia lui, fiecărui ţinut după scrierea lui şi fiecărui popor după limba lui; ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui şi că va vorbi limba poporului său. (Estera 1:22)

Cu toate că limba de stat era persana, împăratul a trimis scrisorile în limba fiecărui ţinut şi a ordonat ca în casa fiecărui bărbat să se vorbească limba poporului său.

Naţionalismul ca şi ideologie şi politică care urmăreşte întreţinerea izolării şi aţâţarea neîncrederii şi urii între diferite naţionalităţi

Toţi oamenii din toate popoarele sunt urmaşii primilor oameni, ai lui Adam şi Eva despre care este scris:

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:27)

Pentru că strămoşii noştri ai tuturor au fost făcuţi după chipul lui Dumnezeu, toţi suntem chemaţi să purtăm acest chip divin, indiferent de naţiunea din care facem parte şi trebuie să respectăm acest chip al lui Dumnezeu în fiecare persoană. Nu ne învaţă Biblia să ne izolăm de alte popoare. Când a dat marea însărcinare ucenicilor, Domnul Isus le-a spus:

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin. (Matei 28:18-20)

Cum să mergi şi să vesteşti Evanghelia la oamenii din toate popoarele dacă eşti naţionalist în sensul de a întreţine izolarea pentru că te consideri că faci parte dintr-o naţiune privilegiată şi superioară altora?

Dar îmi va reproşa cineva spunând că în Vechiul Testament Dumnezeu le-a cerut poporului Israel să se izoleze de anumite popoare. Da, este adevărat şi cred că principiul rămâne şi acelaşi şi azi. Colaborarea trebuie limitată atunci când un popor doreşte să impună obiceiurile lor urâte şi altora. Iată ce spune în Biblie în acest sens:

După ce vei intra în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile neamurilor acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele şi de ghicitori; dar ţie, Domnul Dumnezeul tău nu-ţi îngăduie lucrul acesta. (Deuteronomul 18:9-14)

Înainte ca să treacă în listă  practicile sexuale perverse interzise Dumnezeu a spus:

Să nu faceţi ce se face în ţara Egiptului unde aţi locuit şi să nu faceţi ce se face în ţara Canaanului unde vă duc Eu: să nu vă luaţi după obiceiurile lor. (Leviticul 18:3)

Şi după ce enumeră toate practicile sexuale perverse interzise, spre sfârşitul listei spune:

Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. Să nu te culci cu o vită, ca să te pângăreşti cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită, ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie. Să nu vă spurcaţi cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziţi, dar, legile şi poruncile Mele şi nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta care au fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara a fost pângărită. Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor. Păziţi poruncile Mele şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” (Leviticul 18:22-30)

Un popor care cheamă Numele lui Dumnezeu trebuie să fie atent şi precaut în relaţiile cu alte popoare şi să nu admită practicile imorale pe care doresc cei păgâni să i le impună, iar în ţara lui, să nu admită promovarea perversiunilor sexuale ( care apoi ajung să fie legalizate ca în cazul homosexualităţii) nici băştinaşilor şi nici străinilor care vin să-i viziteze sau să locuiască în mijlocul lor.

În prezent, în Republica Moldova un grup de persoane cu devieri sexuale s-au întrunit în organizaţii şi cu sprijinul şi presiunile Uniunii Europene vor să ne impună o lege care conform lor că este pentru “combaterea discriminării pe criteriu de orientare sexuală” dar care de fapt le oferă acestor persoane cu devieri sexuale toate pârghiile ca să discrimineze o  societate întreagă prin îndoctrinarea homosexuală a copiilor în şcoli şi recrutarea lor în diferite patimi scârboase, cum sunt ele numite în Biblie. Cei care râvnesc atât de mult după civilizaţia din Uniunea Europeană, ar trebui să se gândească şi la un alt aspect şi să se alarmeze pentru că în ţările Uniunii Europene fiecare al cincilea copil este victima pedofiliei. Nici în lumea animală nu se înregistrează aşa ceva… Vrem noi legi care vor aduce astfel de urmări? Ne miră că pedofilia creşte alarmant în Republica Moldova şi pedofilii străini deja au început să facă turism sexual aici? Este aceasta o bună colaborare între popoare când cineva vine să-ţi impună imoralitatea prin schimbare de legislaţie?

Naţionalismul ca şi tendinţă de a aprecia exclusiv şi exagerat tot ceea ce aparține propriei națiuni

Nu este bine lucrul acesta nici la nivel de naţiune şi nici la nivel personal. Apostolul Pavel le-a scris creştinilor din Roma:

Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. (Romani 12:3)

Iar înţeleptul Solomon a scris:

Mândria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înaintea căderii. – (Proverbe 16:18)

Odată ne întorceam din SUA cu soţia şi pentru că în ziua aceea avionul de la Amsterdam spre Moldova nu a putut să zboare, am petrecut toată ziua în aeroportul din Amsterdam. Am făcut cunoştinţă cu ceilalţi pasageri şi printre ei erau un grup de tineri care se întorceau de la un seminar cu schimb de experienţă. Am fost curios să aflu care este impresia lor despre SUA şi m-am mirat când am auzit pe unul spunând că “Americanii au probleme cu genofondul” lăsând să se înţeleagă că moldovenii sau românii le sunt mult superiori americanilor. Am avut mult de discutat pe marginea acestui subiect, dar tot în aceeaşi seara, pentru că avionul aşa şi nu a zburat, am fost transportaţi toţi pasagerii să dormim la un hotel din Amsterdam. Din contul companiei aeriene acolo am fost servici cu o masă gustoasă, am fost primiţi la cel mai înalt nivel şi am fost anunţaţi că dacă cineva va consuma băuturi alcoolice, să ştie că ele sunt contra plată. Băieţii noştri moldoveni, care credeau că americanii au probleme cu genofondul, au consuma atât de mult alcool încât dimineaţa au adunat toţi banii rămaşi la toată echipa lor şi nu se puteam achita, iar una din fetele care era cu ei striga în continuu aşa încât cei de la recepţie când au întrebat de ea nu-i mai spuneau pe nume ci “doamna care strigă încontinuu”. În timp ce mergeam spre aeroport mă gândeam la afirmaţiile despre genofond vizavi de acest caz.

În Biblie avem…

Exemplul Apostolului Pavel de naţionalism

El a fost naţionalist în sensul bun al cuvântului “naționalis”. Fiind chemat de Dumnezeu să fie Apostol al Neamurilor şi să meargă cu Evanghelia la alte popoare, el se gândea la mântuirea celor din poporul Său şi scria:

Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, că simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti. (Romani 9:1-3)

Cu toate că nu a fost înţeles de poporul său şi a îndurat mari, foarte mari persecuţii de la Iudei, Apostolul nu a încetat să-i iubească şi să facă tot ce poate pentru mântuirea lor. El le-a mai scris romanilor:

V-o spun vouă, Neamurilor: „Întrucât sunt apostol al Neamurilor, îmi slăvesc slujba mea şi caut ca, dacă este cu putinţă, să stârnesc gelozia celor din neamul meu şi să mântuiesc pe unii din ei. (Romani 11:13-14)

Dumnezeu să ne ajute să avem şi noi aceeaşi dragoste faţă de oamenii din poporul nostru şi indiferent de persecuţiile la care ne supun ei (nici un proroc nu este primit în patria sa), să continuăm a face tot ce ne stă în puteri pentru mântuirea lor şi să mergem cu Evanghelia la toate popoarele pentru că înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa şi naţiunea omului, ci felul cum trăieşte Cuvântul lui Dumnezeu şi cum răspunde la mesajul Evangheliei.

Şi acum, o ultimă parte a întrebării a fost…

Ce spune Biblia despre mişcarea legionară?

Cartea "Sfântul Închisorilor" despre Valeriu GafencuÎntrebarea despre naționalism în cadrul mişcării legionare și despre raportul dintre legionari, creştinism şi naţionalism cere o abordare profundă. Subiectul a fost abordat de preotul ortodox Dumitru Stăniloaie şi este discutat pe larg de reprezentanţii Noua Draptă. În acest  articol doresc să mă limitez la un citat din cartea “Sfântu Închisorilor”:

În timpul anchete, vorbind de principiile creştine întocmite de Valeriu, Ianolide spune: “Principiile lui Valeriu Gafencu au numai unele asemănări cu doctrina lui Corneliu Zelea Codreanu şi cu scrierile celorlalţi conducători legionari. Legionarul Valeriu Gafencu a ajuns la concluzia că Codreanu, în doctrina sa, s-a abătut de la adevăratul creştinism, subordonându-l ideii naţionaliste şi politice.” (Sfântul închisorilor, Alba Iulia 2007, pag.221)

Dumnezeu să ne ajute să ne iubim poporul din care facem parte, să facem totul pentru binele şi mântuirea oamenilor din naţiunea noastră şi să ne ferim de orice extreme care pot duce la dispreţuirea altor popoare, ură şi xenofobie.