Cum să crească bisericile din sate când tinerii pleacă la oraș?

Întrebare: 

Cum să continui lucrarea într-un sat ca să aducă creștere bisericii când tinerii pleacă la învățătură în oraș sau la muncă sezonieră peste hotare?

Cu această situație se confruntă cele mai multe biserici de la sate, dar vreau din start să vă spun că aceasta nu este o problemă. De ce? Oamenii totdeauna au circulat, dar în ultimul secol circulă și mai mult. Prima biserică care a fost plantată în Ierusalim avea o creștere foarte frumoasă până la momentul când s-au început prigoanele. Atunci toți ucenicii au fost nevoiți să fugă din Ierusalim și în felul aceasta, acolo unde au ajuns ei, s-au plantat noi biserici și Evanghelia s-a răspândit cu putere. Circulația ucenicilor lui Hristos de la un loc la altul este pentru avantajul lucrării de mântuire a omenirii și pentru înaintarea Evangheliei și noi trebuie să fim înțelepți și să profităm de aceasta. 
 

Să ne gândim la Biserica Universală a lui Hristos

Eu tot sunt pastor și doresc ca biserica locală pe care o păstoresc să crească numeric și duhovnicește și este o datorie a mea să fac tot ce pot pentru a asigura această creștere. Dar în același timp, înțeleg că biserica locală pe care o păstoresc este parte din Biserica universală și atât eu, cât și toți membrii bisericii avem responsabilitatea să contribuim la creșterea acestei biserici universale prin darurile noastre. De aceea, atunci când ajunge la cunoștința noastră nevoia altei biserici locale, vedem repede ce putem face și ajutăm, indiferent dacă această biserică este dintr-un sat din Moldova sau este în regiunea de război din Ucraina, sau Nepal sau altă țară. Vrem să facem tot ce putem pentru frații și surorile noastre în Hristos din lumea întreagă și acest fel de gândire trebuie să-l dezvoltăm tuturor ucenicilor. Dacă gândim în felul aceasta, nu vom mai fi necăjiți de faptul că pleacă tinerii la oraș sau peste hotare. 

Să-i pregătim pe tineri pentru plecare

Cât sunt în biserica pe care o păstorim, să facem tot efortul ca să-l echipăm pe fiecare copil, adolescent și tânăr pentru lucrarea de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Să ajutăm pe fiecare din ei să-și identifice darurile spirituale și să slujească cu ele. Vă recomand să faceți rost de cursul de studiu biblic inductiv “Darurile spirituale” de Kay Arthur și să-l studiați cu toți membrii biserici, căci este un studiu detaliat al tuturor darurilor duhovnicești și prin studierea lui fiecare va putea să-și identifice darul și să slujească cu el sfinților din biserică. Să-i învățăm continuu și temeinic din Sfintele Scripturi și să înțelegem că aceasta este prima și cea mai importantă responsabilitate a noastră, a păstorilor. Ca să ne putem face bine slujba noastră, trebuie să ne dedicăm și noi studiului profund al Scripturilor și să punem timp deoparte pentru aceasta. Cu prilejul aceasta vreau să vă invit să studiem împreună sesiunea Doctrinile Bibliei și cursul “Legămîntul” la sesiunea pe care o voi preda la Chișinău în perioada 11-23 aprilie 2016. Să le vorbim tinerilor din timp și suficient despre aceea că atunci când va veni vremea și vor pleca la învățătură sau după serviciu în oraș, să caute acolo o biserică din prima zi și să se stabilească ca și membru acolo, implicându-se în lucrarea bisericii. Să-i învățăm că nu trebuie să caute o biserică mare, cu clădire gata, spațioasă, cu mulți oameni etc., ci una unde este nevoie de slujirea lor și unde sunt așteptați să slujească și vor fi implicați în lucrarea Evangheliei. Să le vorbim tinerilor că există și biserici unde sunt mulți oameni care vin doar să se simtă bine, dar nu slujesc cu darurile lor și toată viața lor creștinească se limitează la frecventarea servicilor divine, ceea ce nu este potrivit cu Evanghelia. Iar unii nici măcar la serviciile divine nu vin sistematic. Să le vorbim tinerilor despre pericolul să se alipească de o astfel de biserică și să devină și ei pasivi și apatici față de lucrarea sfântă a lui Hristos și să nu mai slujească cu darurile lor și să le spunem să se ferească de așa ceva. Suntem obligați să le vorbim despre toate aceste pericole de atrofiere spirituală și cum cum vor avea ei să se protejeze de ele. 

Să-i ajutăm pe tineri să se încadreze în biserica de la locul lor nou

Când vor veni la studii în oraș sau vor pleca în altă țară, ca și pastori trebuie să ne îngrijim de integrarea oamenilor pe care i-am păstorit în biserica din acea localitate. Să ne interesăm noi de aceste biserici, unde se află, să luăm legătură cu pastorii din acele locuri și să fim siguri că ucenicii care L-au cunoscut pe Hristos în biserica păstorită de noi vor continua acolo să crească în cunoașterea Lui și vor sluji cu darurile lor spirituale.  

Să-i pregătim pe tineri pentru misiune și plantare de biserici

Unii din tinerii sau membri maturi ai bisericii vor pleca, poate, în țări și localități unde nu este biserică evanghelică. Ca și păstori ai lor trebuie să ne interesăm dinainte care este situația la acel loc și să-i pregătim pe membrii bisericii pentru plantarea bisericii din acel loc. Să le dăm învățătură și instrucțiuni pas cu pas cum să înceapă și să planteze acolo biserică. 

Să ajutăm la plantarea noilor biserici

Când s-a declanșat prigoana în Ierusalim și ucenicii din prima biserică s-au împrăștiat peste tot… 
 

Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. (Fapte 8:14) 

 
Apostolii urmăreau cum se desfășoară lucrarea din localitățile în care s-au oprit cei ce s-au împrăștiat cu prilejul prigoanei și făceau totul pentru bunul mers al lucrării până acolo că au trimis pe apostolii Petru și Ioan să ajute. Așa trebuie să facem și noi. Să-i ajutăm pe creștinii din bisericile noastre care au plecat și să le dăm direcțiile și ajutorul necesar ca să poată face bine lucrarea de acolo. 

Păstrează legătura continuu cu creștinii din biserică care s-au mutat cu traiul în altă parte

Așa cum le-am dat învățătură și călăuzire când erau membri în biserică, tot așa să continuăm a face același lucru. Atunci o făceau în mod direct, față în față, acum să o facem prin intermediul scrisorilor, Skype, telefon, email etc. 

Roagă-te continuu pentru creștinii care au plecat

Lucrarea lui Dumnezeu nu se face prin puterea noastră personală, ci prin puterea și binecuvântarea lui Dumnezeu, de aceea să urmăm pilda apostoluluui Pavel și învățătura Noului Testament și continuu să veghem și să ne rugăm pentru toți sfinții și așa să facem și pentru membrii bisericii noastre care au plecat să locuiască în alte localități sau în alte țări. Să nu ne mulțumim cu rugăciuni la general, ci să ne rugăm specific pentru fiecare din ei și pentru fiecare nevoie a lor, dar și să le împărtășim lor nevoile noastre de rugăciune. 

Continuă lucrarea de evanghelizare a copiilor, adolescenților și tinerilor din localitatea ta

Uneori se întâmplă că pastorii și bisericile ajung descurajați când văd că tinerii din biserică pleacă. În urma acestei descurajări lasă la o parte lucrarea de evanghelizare a copiilor și nu mai investesc în ea ca altădată și cu același zel. Să nu vă lăsați descurajați. Continuați să faceți această lucrare foarte importantă. Acum mă aflu la Centrul Eurasiatic de Studii Biblice Inductive de la Surduc, România, unde a fost lansată facultatea de Misiune prin predarea limbii engleze și acum se desfășoară prima sesiune de două săptămâni. Tare mult mă bucur să avem aici pe Alina care a fost încurajată și trimisă de pastorul ei să învețe la această facultate alături de studenții veniți din Rusia, Ucraina, România, Albania și Bulgaria tocmai ca să poată face bine lucrarea de evanghelizare și ucenicie a copiilor, adolescenților și tinerilor din localitățile și țările lor. Încurajez și îndemn pe fiecare pastor să identifice tinerii din biserică care cunosc limba engleză și să-i trimită la această facultate ca apoi, având pregătirea necesară, să înceapă această lucrare care dă rezultate frumoase în orice localitate, căci toți vor să învețe limba engleză. 
 

 
O altă posibilitate pentru evanghelizarea generației tinere este sportul și în vederea aceasta a fost lansată cu 5 ani în urmă Școala Internațională de Misiune – Precept Ministries Eurasia la care pregătim lucrători creștini ca să facă misiune prin studiu biblic inductiv și antrenamente de fotbal, taekwon-do și fitness. În vara anului 2016 școala se va desfășura în perioada 21 iunie – 21 august. Dacă doriți să trimiteți tineri și tinere ca să învețe la această școală, spuneți-le să se grăbească să depună actele. La Școala de Misiune mai avem și facultatea de Jurnalism. 
 
Invit pastorii și misionarii plantatori de biserici să se expună asupra lucrurilor discutate în acest articol și să împărtășească experiențele lor personale. 
 
Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea creștere continuă lucrării pe care o faceți în biserica locală și în orice loc unde vor pleca membrii bisericii să locuiască sau să învețe.