Coronavirus: COVID-19 și Apocalipsa | Anastasia Filat

Cu prilejul pandemiei de coronavirus, mulți spun că suntem la pecetea a patra pentru că acolo se vorbește despre o pandemie (molimă) care va lua viața la o pătrime din populația pământului. Soțul a făcut un sondaj pe facebook întrebarea fiind: Crezi că pandemia de covid19 este împlinirea profeției despre molima de la pecetea a patra din Apocalipsa? 56% din respondenți au răspuns cu „da”, ceea ce înseamnă că cei mai mulți sunt de părerea că noi acum trăim în perioada peceții a patra din Apocalipsa.

Eu am avut un îndemn de la Domnul să fac acest mesaj prin care să aduc argumente care dovedesc că covid19 nu poate fi împlinirea profeției din Apocalipsa 6:7-8, adică nu poate fi molima, care ar trebui să aibă loc la pecetea a patra. Pentru aceasta vreau să mergem nemijlocit la text ca să vedem în ce împrejurări va fi pandemia legată de pecetea a patra și ce trebuie să se întâmple înainte de această pandemie. Apoi vreau să privim cum se înscrie acest eveniment în ansamblul profetic a întregii Biblii.

I. Citind versetele 7 și 8 din Apocalipsa 6 înțelegem că această pandemie va avea loc în context de război și foamete:

Când a rupt Mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: „Vin-o și vezi!” M-am uitat, și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el, se numea Moartea, și împreună cu el venea după el Locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. (Apocalipsa 6:7-8)

Vedem că la a patra pecete o pătrime din populația pământului va fi ucisă prin patru urgii, nu doar prin molimă, ci:

  1.  cu sabia,
  2. cu foamete,
  3. cu molimă și
  4. cu fiarele pământului

și molima sau pandemia este pe locul trei în această listă.

II. Acum să privim ce trebuie să se întâmple la pecețile precedente ca să înțelegem în ce împrejurări trebuie să apară pandemia de la pecetea a patra.

La pecetea a doua se spune că va fi luată pacea de pe pământ:

Pecetea 2 – Când a rupt Mielul a doua pecete, am auzit pe a doua făptură vie zicând: „Vin-o și vezi”. Și s-a arătat un alt cal, un cal roș. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alții, și i s-a dat o sabie mare. (Apocalipsa 6:3-4)

Deci, nu este vorba de războaie pe alocuri, ci este luată pacea de pe întregul pământ! Oare putem spune noi că înainte de începutul acestei pandemii a fost luată pacea de pe pământ așa ca oamenii să se înjunghie unii pe alții? La pecetea a treia se anunță inflație: orzul și grâul se scumpește foarte mult și aceasta duce la foamete. Noi am experimentat aceasta după căderea Uniunii Sovietice în anii 90. Inflația a dus la foamete.

Pecetea 3 – Când a rupt Mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând: ”Vin-o și vezi!” M-am uitat, și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el, avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: „O măsură de grâu pentru un leu. Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul și vinul!” ((Apocalipsa 6:5-6)

Având în vedere doar contextul din Apocalipsa capitolul 6 înțelegem că această pandemie de covid19 nu se potrivește molimei de la pecetea a patra pentru că nu a fost precedată și nici însoțită de război mondial și foamete globală.

III. Acum să privim pecetea a patra din perspectiva întregului ansamblu profetic a Bibliei:

  1.  contextul cărții Apocalipsa ne arată că pecețile vor fi rupte după ce se va sfârși perioada bisericii sau vremea neamurilor și se va începe a șaptezecea săptămână a lui Daniel, care este rânduită pentru poporul Israel și pentru sfânta cetate, adică Ierusalim. De ce spun aceasta? (La Apocalipsa 1:19 lui Ioan i s-a spus să scrie lucrurile care le-a văzut (cap. 1), lucrurile care sunt (capitolele 2 și 3) și lucrurile care vor fi după acestea (cap. 4-22). La capitolul 4:1 lui Ioan i s-a spus să se urce în cer ca să i se arate ce are să se întâmple după aceste lucruri! Deci, ruperea peceților ține de segmentul lucrurilor care se vor întâmpla după aceste lucruri, adică după perioada bisericii.
  2. un alt moment nu mai puțin important este evenimentul legat de prima pecete. La prima pecete cineva primește o cunună, adică autoritate, ca să meargă „biruitor și ca să biruiască”. Potrivit cu Daniel 9:27, la începutul săptămânii a șaptezecea Urâciunea pustiirii, adică antihristul va face un legământ trainic cu mulți pentru o săptămână, iar la Apocalipsa 17:12-13 ni se spune că acești mulți sunt cei 10 împărați care se vor ridica din împărăția a patra la vremea sfârșitului și care, în dorința lor de a restabili imperiul Roman, vor da toată puterea lor împărătească Fiarei, adică antihristului. Cele zece coarne, pe cari le-ai văzut, sînt zece împărați, cari n'au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au acelaș gînd, și dau fiarei puterea și stăpînirea lor. (Apoc. 17:12- 13) 

Deci, pecetea a patra nu se va împlini până biserica nu va fi răpită la cer și până când nu va fi restabilit imperiul roman prin eforturile a 10 împărați, care se vor ridica din imperiul roman și care vor da toată puterea lor împărătească unui alt împărat, care și se va descoperi mai târziu ca și antihrist, iar la Ierusalim vor începe să prorocească cei doi martori ai lui Dumnezeu, despre care găsim scris la Apocalipsa 11.

Lecția despre coronavirus:
RO – https://ro.scribd.com/document/451546232/Lect-ie-Coronavirus
RU – https://ro.scribd.com/document/451546241/Урок-коронавирус
ENG – https://ro.scribd.com/document/451757302/Coronavirus-Lesson

Devino ucenicul lui Isus Hristos: https://moldovacrestina.md/devino-ucenicul-lui-dumnezeu/
Anunț pentru a oferi ajutor bătrânilor în timpul pandemiei de COVID-19 (Coronavirus): https://ro.scribd.com/document/452076006/Anunț-pentru-a-oferi-ajutor-bătranilor-in-timpul-pandemiei-de-COVID-19-Coronavirus?fbclid=IwAR3mdDLcocqhnJKWhr8wNTOVp11RiobsOu4ed7ypLm9lC4Lx9e3pQbB2IYI

► INSTAGRAM? Urmărește pagina Pastorului Vasile Filat: http://bit.ly/2mul2Ml
► ABONEAZĂ-TE la canalul nostru de Youtube: http://bit.ly/2m6kaNo

BISERICA BUNAVESTIREA DIN CHIȘINĂU
Str. Ciocârliei 2/8, Chișinău, Rep.Moldova
Servicii Divine:
Duminică, 14:00 – 16:00
Joi, 18:30 – 19:30 – ceasul de rugăciune
tel. +373 (68) 060601
https://www.facebook.com/bunavestire

PENTRU MANUALE ȘI ÎNSCRIERE LA GRUPELE DE STUDIU BIBLIC ONLINE CONTACTAȚI LA: info@precept.md sau studiu@moldovacrestina.md
+373(69)966779

#coronavirus #pastorvasilefilat