După ce unități de măsură a fost construită corabia lui Noe?

Întrebare:

Eu cred că a existat potopul. Dar vreau să vă întreb ceva. Din alte studii documentare, am aflat că pe atunci oamenii erau mai mari, în sensul că erau mai înalți de doi metri și ceva, aproape trei metri. Dacă aveau o asemenea înălțime, nu înseamnă că unitatea de măsură ”coți” trebuia luată mai mare?

corabia lui Noe

 

“Cotul” este o unitate de măsură folosită în vechime. În diferite țări din răsărit această măsură era diferită și varia între 44 cm până la 52 cm. În Moldova această unitate de lungime era egală cu 66,4 cm, iar în Muntenia 63,7 cm. Important este că în fiecare comunitate (țară) “cotul” avea o lungime anume și nu varia în dependență de lungimea brațului celui care măsoară. De altfel, de la Geneza 6 nu se înțelege că toți oamenii pe vremea aceea erau uriași, dar uriașii au fost oameni cu nume, chiar și atunci când fiii lui Dumnezeu s-au unit cu fetele oamenilor și ele le-au născut fii. Chiar și după potop au fost uriași pe pământ. De exemplu, Goliat a avut șase coți și o palmă (1 Samuel 17:4) ceea ce face 3 m 12 cm. Fiii lui Anac, care au trăit pe vremea lui Moise, erau oameni înalți de statură (Numeri 13:33, Deuteronom 9:2). Og, împăratul Basanului, care a fost învins de Israel pe vremea lui Moise, avea un pat de nouă coți lungime și patru coți lățime, ceea ce ar fi 4,32 m pe 1,92m. Moise dă aceste detalii ca să ne arate ce om mare a fost Og, împăratul Basanului.

Numai Og, împăratul Basanului, mai rămăsese din neamul Refaimiţilor. Patul lui, un pat de fer, este la Raba, cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de nouă coţi, şi lăţimea de patru coţi, după cotul unui om. (Deuteronom 3:11)

În acest text Moise arată că măsura este “după cotul unui om”, adică mărimea obișnuită și nu după cotul împăratului. Primele 5 cărți din Biblie (și Geneza, și Deuteronom) au fost scrise de către Moise și el operează cu noțiuni care erau actuale la acel moment. Și nu doar Moise folosește aceleași unități de măsură, ci întreaga Biblie păstrează anumite standarte de măsură. De exemplu, în Biblie întâlnim expresia: “… sicli de argint, după siclul Sfântului Locaș”. Dovadă că în Biblie “cotul” are întotdeauna aceeași voloare, este textul de la Ezechiel 40:5. În acest text Ezechiel spune că  prăjina cu care măsura omul din vedenie  Templul rezidit, aveau 6 coți, care erau cu o palmă mai mare decât cotul obișnuit:

Un zid înconjura Templul pe din afară de jur împrejur. În mîna omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de şase coţi, fiecare cot avînd o palmă mai mult decît cotul obicinuit… (Ezechiel 40:5a)

Deci, chiar dacă până la potop erau uriași pe pământ, totuși măsura de lungime „cont” este standartă pentru toată Biblia.