Cum să rămână la viziune biserica pe perioada construcției clădirii (sfaturi pentru pastori)

Am fost rugat să scriu acest articol de pastori, care au temeri că pe perioada construcției clădirii bisericii nu vor mai putea să pună același accent pe lucrările spirituale și Evanghelia nu va înainta cu aceeași putere, se va opri creșterea bisericii și lucrul Domnului va sta pe loc. Eu cunosc astfel de cazuri și sunt deplin de acord cu pastorii și slujitorii care au aceste temeri.

Cunosc o situație din Rusia, când după destrămarea Uniunii Sovietice, era o foarte mare deschidere pentru Evanghelie în rândurile populației. Într-o republică autonomă din Siberia era doar o biserică în capitală și câteva alte biserici prin regiune, plasate la distanțe mari una de alta. Datoria episcopului era să crească duhovnicește bisericile, să identifice și să pregătească noi slujitori și să planteze noi biserici. Cu părere de rău, acel slujitor al bisericii a crezut că cel mai important lucru este să construiască o clădire pentru biserică. Astfel, a început o construcție gigantică pentru biserică și a mai început și construcția clădirii unui seminar teologic. Proporțiile acestor clădiri întreceau cu mult, foarte mult, nevoile lucrării de la acea perioadă. Toată ziua el era preocupat de clădire, căci avea de făcut mari eforturi ca să găsească resursele financiare și materiale să meargă înainte construcția. Apoi, și administrarea unei construcții așa de mari tot pe seama lui era. În felul acesta nu mai avea timp să se ocupe de învățătură și de pregătirea slujitorilor, nici să viziteze și să întărească puținele biserici din regiune. De plantarea noilor biserici nici vorbă nu a fost pe toată acea perioadă. Cel mai trist era că a fost pierdută acea perioadă unicală, când oamenii erau deosebit de deschiși pentru Hristos și s-ar fi întors mulți la El și s-ar fi format multe biserici. Au trecut câțiva ani, pastorul s-a epuizat de puteri, clădirea nici pe departe nu a ajuns să fie gata și reprezentanții bisericii ortodoxe din acea regiune au pus la cale un plan rău ca să acapareze acea clădire de la baptiști. În felul acesta, toate eforturile acelui episcop de a construi o clădire pentru biserica baptistă s-au ruinat și prin atitudinea și viziunea lui greșită a oprit lucrul Domnului și biserica nu a înregistrat nicio creștere, ba chiar a mers în descreștere într-o vreme când în alte locuri numărul credincioșilor se dubla de la an la an.

BisericaEu sunt pastor al Bisericii Buna Vestire, care a fost plantată cu 7 ani în urmă. Până în prezent nu avem încă o clădire a bisericii și această întrebare mă preocupă personal, căci nu vreau nicidecum să intrăm într-un proces de construcție care ar opri creșterea bisericii și înaintarea Evangheliei. De aceea, am identificat în Sfintele Scripturi câteva principii de care mă conduc acum și mă rog să mă conduc pe toată perioada până ne va ajuta Domnul să avem o clădire a Bisericii Buna Vestire.

Zidirea clădirii bisericii nu trebuie să împiedice zidirea spirituală a sfinților

În tot Noul Testament nu vedem să fi fost o preocupare a primilor creștini construcția de biserici. Să nu mă înțelegeți că este greșit să construim biserici. Este bine și noi toți avem nevoie de ele. Ce vreau să spun este că apostolii și primii ucenici erau foarte preocupați de propovăduirea Evangheliei și de însușirea și propovăduirea învățăturii lui Hristos și aceasta era și prioritatea lor. Când au apărut anumite situații de criză cu implicația bunurilor materiale și financiare, adunarea a venit la apostoli și le-au cerut implicarea, dar apostolii au rămas tari pe hotărârea să rămână la propovăduirea Cuvântului. Iată cum este relatată în Biblie această situație:

În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţirea ajutoarelor de toate zilele. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim, şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă. (Fapte 6:1-7)

Ca și pastori, trebuie să depunem tot efortul să predicăm Evanghelia și să-i învățăm pe oameni. Un pastor condus de Duhul Sfânt niciodată nu va lăsa să scadă din calitatea predicării și a învățăturii pe care o dă bisericii și va face tot efortul să împlinească în primul rând nevoile spirituale ale sfinților.

Zidirea clădirii bisericii nu trebuie să oprească lucrarea de misiune

La Biserica Buna Vestire avem o mare nevoie de clădire și când ne-am adunat ultima dată cu comitetul bisericii ca să discutăm planul și strategia de împlinire a acestei nevoi, am înțeles că trebuie să facem o delimitare în ce privește distribuirea resurselor financiare care vor fi folosite pentru misiune și cele care vor merge la construcția bisericii. Am căutat să împărțim și într-un fel și-n altul și nu găseam o soluție, căci avem 27 de puncte de misiune și până la acel moment toți banii i-am folosit doar în lucrarea de misiune. După ce am căutat toate variantele posibile, am hotărât că nu vom opri și nu vom limita nicio lucrare de misiune din cele care se fac și am mai decis să facem în fiecare duminică o a doua colectă pentru construcția clădirii bisericii.

La zidirea clădirii bisericii trebuie să se implice toți creștinii

O altă mare greșeală a episcopului din Siberia despre care v-am scris a fost faptul că toate lucrurile care țin de construcția bisericii le făcea singur, iar frații și surorile din biserică nu aveau nicio implicare sau foarte puțină. Biserica este Trupul lui Hristos și noi toți am primit daruri duhovnicești ca să fim mădulare unii altora. Și la construcția clădirii bisericii și în alte lucrări trebuie să facem totul împreună și fiecare să se implice cu darurile spirituale pe care le are. Nici într-un caz să nu faceți singur. Ba mai mult. Vedeți cine sunt în biserică oamenii care au darurile și abilitățile necesare ca să conducă această lucrare și lor să le încredințați, iar când oamenii vor veni la diferitele lucrări care se vor face, aveți grijă să mergeți totdeauna acolo ca să-i învățați din Sfintele Scripturi și să-i îndemnați la rugăciune și la propovăduirea Evangheliei.

Mă rog și pentru mine și pentru toți pastorii și slujitorii care vor citi acest articol ca să ne ajute Dumnezeu să rămânem la chemarea noastră principală de a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu și să avem izbândă și în construcția clădirilor pentru biserici, fără ca acestea să ne devieze sau să ne limiteze în lucrarea de salvare a sufletelor omenești. Invit pastorii care au construit deja clădirile pentru bisericile lor să împărtășască din experiența pe are o au și care cred că le va fi de folos altora.