Poți primi răspuns de la Dumnezeu citind din Biblie la întâmplare?

Chiar dacă nu sunt atât de mulți, totuși există un anumit număr de oameni care doresc să primească răspuns de la Dumnezeu prin citirea Bibliei acolo unde se deschide la întâmplare. La astfel de sitiuații și oameni se referă următoarea întrebare la care voi răspunde azi:

Este biblică citirea Bibliei la întîmplare, adică să deschid oriunde în Biblie înseamnă că așa îmi vorbește azi Dumnezeu?

citirea Bibliei deschizând-o la întâmplare

Nu, dragii mei, Biblia nu este o carte de ghicit sau una de superstiții. În Biblie se găsește scrisă toată voia lui Dumnezeu pe care trebuie să o cunoască fiecare om și apoi să o poată trăi în viața sa. Situațiile vieții sunt diferite și noi suntem responsabili să recunoaștem voia lui Dumnezeu și să facem alegeri potrivit cu această voie. De aceea este scris în Epistola către Romani astfel:

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)

Potrivirea la chipul veacului acestuia se face la nivel de gândire când lăsăm să fim influențați de oamenii necredincioși din jur, de mass-media, de ceea ce oamenii numesc cultură, modă etc. Noi, credincioșii, suntem responsabili să ne prefacem prin înnoirea minții noastre și acesta este un proces continuu care poate fi realizat doar prin cercetarea profundă a Sfintelor Scripturi. Atunci când vom cunoaște tot planul lui Dumnezeu așa cum este el prezentat în Biblie, atunci vom avea o minte nouă și cu mintea aceasta nouă vom putea să deosebim bine voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită și să știm cum să acționăm în fiecare situație a vieții. Versetul acesta arată clar că ne este lăsată responsabilitatea să deosebim voia lui Dumnezeu și să acționăm potrivit cu ea. Cel care deschide Biblia unde se nimerește și vrea astfel să cunoască voia lui Dumnezeu, vrea să fie scutit de responsabilitatea de a studia profund Scripturile.

Să vă mai dau o ilustrație… Ce ați crede despre un om care având dureri de stomac intră în farmacie și cumpără primul medicament pe care îl vede, fără să se intereseze pentru ce boală este medicamentul respectiv. Va zice el: “Doar toate medicamentele sunt bune și sunt pentru vindecare”… Așa este, dar fiecare medicament este făcut să vindece boli specifice și să împlinească nevoi specifice. Și dacă nu le aplici cu atenție, tocmai medicamentele care erau intenționate să-ți facă bine, ele îți vor face rău.

Hai să vă dau un alt exemplu. Să zicem că cineva a păcătuit și păcatul i-a fost dat la iveală. În disperarea lui decide să cunoască voia lui Dumnezeu prin deschiderea Bibliei la întâmplare și când pune în acțiune planul lui, Biblia se deschide tocmai la locul care spune astfel:

Iuda a aruncat arginţii în Templu şi s-a dus de s-a spânzurat. (Matei 27:5)

Acum ce credeți că va face? Da… poate să meargă să se sinucidă! Oare așa învață Dumnezeu în Biblie că trebuie să facă un om când a păcătuit? Dacă ar fi unul care cunoaște planul lui Dumnezeu, ar căuta locurile din Scriptură care îl învață cum să procedeze și să-și rezolve problema păcatului său și fără îndoială că va merge să mai citească o dată și apoi să pună în aplicare textul care spune astfel:

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Cunosc un caz când tatăl la trei copii cunoștea foarte prost Biblia și Satana a profitat de această lipsă de cunoștință a lui ca să-l facă să se sinucidă, după ce a citit următorul verset din Biblie:

Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. (Romani 12:1)

Diavolul va căuta să profite de cunoașterea superficială a Bibliei ca să te facă să păcătuiești și chiar să te nimicească dacă îi va fi cu putință. Înțelege lucrul acesta și nu te juca cu credința. Sunt adânc întristat să văd că o foarte mare parte de creștini evanghelici, care spunt că sunt născuți din nou și care s-au botezat prin credință, nu au citit încă în întregime Biblia. Cum vă puteți voi numi ucenici ai lui Isus Hristos când voi măcar nu ați citit o dată ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său? Voi nu sunteți adevărați ucenici ai lui Isus Hristos, căci El a spus:

„Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32)

Cei care rămân în Cuvântul lui Isus Hristos cercetează profund și continuu Biblia, dar cei care sunt creștini doar cu numele nici măcar nu au citit o dată această carte și încearcă să cunoască voia lui Dumnezeu ca păgânii prin ghicire și superstiții. Nu, dragii mei, Biblia nu este un talisman sau obiect de ghicit. Ea este Cuvântul lui Dumnezeu care trebuie studiată continuu, cunoscută în profunzime și aplicată în fiecare zi potrivit cu situațiile concrete ale vieții. Așa să ne ajute Dumnezeu.