Este păcat să citeşti Biblia în baie?

Întrebare:

Ceva timp în urmă am auzit de la un creştin că preferă să citească Biblia stând în baie. El spune că este un mod relaxant şi se poate gândi la ceea ce citeşte. Este aceasta considerat un păcat?

Este păcat să citeşti Biblia în baie?Nu, nu scrie în Biblie nicăieri că ar fi păcat să citeşti Biblia în baie, dar sunt texte Biblice care ne îndeamnă să ne purtăm cu reverenţă în comunicarea noastră cu Dumnezeu şi studierea Bibliei tot este comunicare cu Dumnezeu pentru că astfel El ne vorbeşte.

Mult mai important decât locul ales pentru citire este SĂ STUDIEM BIBLIA. În Psalmul 1 împăratul David spune:

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit. (Psalmi 1:1-3)

Recent mergeam cu maşina prin Chişinău şi la un semafor am văzut cum şoferul, un bărbat tânăr, a pus Biblia (plina de notiţe) pe volan şi a vrut să folosească şi acea clipă cât a stat la culoarea roşie a semaforului ca să savureze plăcerea Cuvântului lui Dumnezeu. Eu am primit o mare satisfacţie să-l văd şi cu bucurie i-am semnalat cu claxonul ca să-mi exprim bucuria. Tot atunci mi-am închipuit cu ce plăcere priveşte Dumnezeu la cei care sunt îndrăgostiţi de Cuvântul Lui şi caută orice prilej ca să studieze.