Cine a fost soția lui Cain?

Întrebare:

Cine a fost soția lui Cain?

cain și familia lui

Chiar dacă nu-i cunoaștem numele soției lui Cain, acest fapt a devenit subiect a multor discuții. Scepticii au folosit acest subiect pentru a discredita autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, iar creștinii sunt chemați să “fie gata totdeauna să răspundă oricui cere socoteală de nădejdea care este în noi…” (1 Petru 3:15)

Scepticii declară că soția lui Cain a fost parte dintr-o altă rasă umană, ba chiar am auzit predicatori învățând în felul acesta. Pentru mulți oameni acest subiect a devenit un prilej de poticnire în a accepta adevărurile scrise în cartea Genezei și anume că la început a fost doar un singur om și o femeie. Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să începem de la faptul că:

Adam a fost primul om 

În cartea Genezei 1:26-28 este scris:

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele cari se mişcă pe pămînt. “Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvîntat, şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pămîntul, şi supuneţi-l; şi stăpîniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pămînt.

În Epistola către Romani 5:12 apostolul Pavel spune:

De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit. (Rom. 5:12)

Iar 1 Corinteni 15:45 spune: “Omul dintîi Adam a fost făcut un suflet viu.”

Sfânta Scriptură învață clar că doar urmașii lui Adam pot fi salvați. Romani 5 ne învață că noi păcătuim, pentru că Adam a păcătuit. Moartea este o consecință a păcatului pentru rebeliunea și neascultarea lui Adam față de porunca lui Dumnezeu ce a trecut asupra tuturor oamenilor.

Din moment ce Adam este primul om al rasei umane, când el a căzut, am căzut și noi împreună cu el, cei care eram în coapsele lui Adam. De aceea ca și consecință a păcatului suntem separați de Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu care a trimis pe Fiul Său, Isus Hristos care S-a întrupat și a fost asemenea nouă, numit al doilea Adam, dar care a luat locul celui dintîi Adam ca să ne aducă viață.

Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos. (1 Corinteni 15:21-22)

Biblia descrie că TOȚI oamenii sunt păcătoși și suntem toți legați în aceeași relație de rudenie.

El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pămîntului; le-a aşezat anumite vremi şi a pus anumite hotare locuinţei lor. (Faptele Apostolilor 17:26)

În concluzie, doar descendenții lui Adam pot primi salvarea prin credință în Isus Hristos. Evanghelia nu ar face sens dacă ar mai fi fost și o altă rasă umană. Toți sunt păcătoși, de aceea fiecare are nevoie de mântuire, acesta este mesajul Evangheliei lui Dumnezeu.

Putem spune că a fost un singur om la început creat din țărâna pământului.(Geneza 2:7). Acest lucru ne ajută să înțelegem că soția lui Cain a fost urmașul lui Adam. Ea nu putea să se nască dintr-o altă rasă umană și să fie considerată ca urmaș a lui Adam.

Eva a fost prima femeie

În Geneza 3:20 citim: “Adam a pus nevestei sale numele Eva: căci ea a fost mama tuturor celor vii.” Cu alte cuvinte, toți oamenii, în afară de Adam, sunt urmașii Evei, pentru că ea a fost prima femeie.

Eva a fost creată din coasta lui Adam. 

Atunci Domnul Dumnezeu a trimes un somn adînc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus- o la om. Şi omul a zis: „Iată în sfîrşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, pentrucă a fost luată din om. (Geneza 2:21-23)

În Geneza 2:20 ne spune Adam nu a găsit nici un ajutor adecvat dintre animale care să i se potrivească. Toate aceste referințe ne ajută să înțelegem că de la început a fost o singură femeie, Eva, soția lui Adam, și de la început nu a mai existat nici o altă grupă de femeie.

Frații și surorile lui Cain 

În Geneza 5:4 citim: “După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a născut fii şi fiice.”

Cain este primul copil născut lui Adam și Eva (Geneza 4:1). El și frații săi, Abel (Geneza 4:2) și Set, (Gen.2:25) au fost prima generație de oameni născuți pe pământ. Chiar dacă sunt menționați doar ei trei, Adam și Eva au mai avut și alți copii.

Istoricul F. Josephus în cartea “The complete Works of Jesephus”, Grand Rapids, Michigan, 1981, 27, menționează că tradiția iudaică spune: “Numărul de copii a lui Adam și Eva a fost de treizeci și trei de fii și douăzeci și trei de fiice.”

Sfânta Scriptură nu ne spune cîți copii li s-au născut lui Adam și Eva, însă dacă luăm în considerație anii trăiți pe pământ (Adam a trăit 930 de ani – Gen. 5:5), este logic să ne gândim că au fost mulți. Să nu uităm că Dumnezeu le-a poruncit să se înmulțească și să umple pământul (Gen. 1:28-29).

Soția lui Cain

Dacă ne bazăm doar pe Scriptură fără prejudicii personale sau alte idei extrabiblice, atunci la început când era doar prima generație de oameni, frații s-au căsătorit cu surorile lor. Nu găsim scris în Scriptură detalii despre căsătoria lui Cain, cît și alte detalii, dar putem spune cu siguranță că soția lui Cain a fost fie una din surorile lui sau una din rudele lui apropiate.

Apoi, Cain a ieşit din Faţa Domnului, şi a locuit în ţara Nod, la răsărit de Eden. Cain s-a împreunat cu nevastă-sa; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Enoh. El a început apoi să zidească o cetate, şi a pus acestei cetăţi numele fiului său Enoh. (Geneza 4:16-17)

Cuvântul ebraic pentru “nevastă” folosit în Geneza 4:17 este “iș-șaa” și înseamnă femeie/soție sau “luată din bărbat”. Este o derivare din limba ebraică a cuvântului “” și înseamnă “bărbat”. Acest cuvânt îl întâlnim în Geneza 2:23 unde este scris că “femeia” (iș-șaa) este adusă și dată lui Adam din care a fost creată.

Şi omul a zis: „Iată în sfîrşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie (iș-șaa), pentru că a fost luată din om. (Geneza 2:23)

Așadar, putem afirma cu siguranță că soția lui Cain a fost un urmaș al lui Adam/om, de aceea ea probabil că a fost sora sau nepoata lui Cain.

Vă recomand să studiați cursul Geneza pentru o înțelegere mai profundă a subiectului Creației ce vă va ajuta să vă întăriți în credința Dvs.