Cine n-au gustat moartea pînă la venirea lui Hristos în împărăţia Sa?

Întrebare:

Am nimerit într-o discuţie unde s-a pus întrebarea referitoare la versetul 28 din capitolul 16 al Evangheliei după Matei. Spuneţi-mi vă rog cum să înţeleg aceasta şi să pot explica şi altora.

Ce spune Matei 16:28

După ce a prezentat ucenicilor preţul pe care îl au de plătit dacă vor să fie ucenicii Lui, Domnul Isus a spus:

Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în Împărăţia Sa. (Matei 16:28)

Texte paralele

În Noul Testament alţi doi evanghelişti fac de asemenea referinţă la aceste cuvinte spuse de Domnul Isus. Marcu scrie astfel:

El le-a mai zis: „Adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor muri până nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.” (Marcu 9:1)

Evanghelistul Luca a scris:

Adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu. (Luca 9:27)

Toate trei texte vorbesc despre împărăţia lui Dumnezeu. Ca să înţelegem mai bine la ce s-a referit Domnul Isus, este bine să vedem încă odată…

Când va veni Împărăţia lui Dumnezeu?

Putem să aflăm răspunsul chiar de la Domnul Isus care a avut odată următoarea discuţie la acest subiect:

Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: „Uite-o aici”, sau: „Uite-o acolo!” Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.” (Luca 17:20-21)

Împlinirea acestor cuvinte

Ucenicii au fost martori ai morţii, dar şi a învierii Domnului Isus şi a înălţării Lui la cer. Apoi, toţi ei erau adunaţi laolaltă în ziua Cincizecimii când s-a pogorât Duhul Sfânt şi apoi, prin Evanghelie, au luat parte la lărgirea acestei împărăţii în sufletele multor oameni din întreaga lume. Toate acestea s-au întâmplat în timpul vieţii lor.