Cine poate oficia binecuvântarea copiilor?

Întrebare:

Binecuvântarea copiilor se face doar de către prezbiteri sau orice credincios o poate face?

Creștinii evanghelici nu botează pruncii, pentru că aceștia nu pot crede în Domnul Isus și nu au făcut încă alegerea să fie ucenici ai Lui. Dar creștinii evanghelici oficiază cu toată adunarea binecuvântarea copiilor și, de cele mai multe ori, este citit textul din cartea Numeri de către pastor sau prezbiter și, după fiecare frază, este citit numele copilului sau ale copiilor (dacă sunt mai mulți) a căror binecuvântare se oficiază. Iată textul care se citește:

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi spune-le: ‘Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi: «Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze Faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe Faţa peste tine şi să-ţi dea pacea!» Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu îi voi binecuvânta.’” (Numeri 6:22–27)

După fiecare frază din binecuvântare, pastorul spune numele pruncilor asupra cărora este cerută de la Dumnezeu binecuvântarea și toată adunarea spune “Amin”. Ca și pastor, de fiecare dată specific pentru toți cei prezenți că această binecuvântare o cerem și o facem cu toată adunarea.

Fiecare părinte își binecuvântează copiii și cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei de multe ori în rugăciuni. Și așa trebuie să facă totdeauna și nu doar pentru copiii săi, ci pentru toți oamenii. Dar binecuvântarea pruncilor la biserică este un eveniment deosebit și se face atunci când ei sunt aduși pentru prima dată la adunarea bisericii și această binecuvântare este oficiată sub conducerea pastorului sau a prezbiterului.