Cine este răscumpărătorul din cartea Rut: Boaz sau Obed?

Întrebare:

Despre cine se vorbeşte în Rut 4:14? Răscumpărătorul din acest verset este Boaz sau Obed?

Rut și Naomi

Versetele din Rut 4:14-15 se referă la Obed, fiul lui Boaz și răscumpărătorul lui Naomi. Până la acest verset răscumpărătorul este Boaz care, potrivit obligațiunilor răscumpărătorului, a făcut răscumpărare pentru familie și pământ. Fără răscumpărător, Naomi și familia ei erau sortiți pierii din spița neamului lui Israel, dar datorită răscumpărătorului familia lui Naomi a continuat. 

Dreptul răscumpărătorului se transmitea din neam în neam. Astfel până la 4:14 răscumpărătorul este Boaz, iar în v.14-17 răscumpărătorul lui Naomi este Obed. 

“Femeile au zis Naomei: Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare, și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrânețelor tale, căci l-a născut nora ta, care te iubește, și care face pentru tine mai mult decât șapte fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe, și a văzut de el. Vecinele i-au pus nume, zicând: Un fiu s-a născut Naomei! Și l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David.” 

Naomi ținea în brațele sale pe Obed, răscumpărătorul său și femeile i-au zis: “Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare…

Imediat după aceasta se dă spița neamului lui Obed (Rut 4:18-22). Obed a fost tatăl lui Isai, și Isai a fost tatăl lui David din care s-a născut în trup Domnul Isus Hristos (Matei 1:1-6), care a făcut răscumpărarea păcatelor noastre și ca și moștenire ne-a dat viața veșnică și Împărăția lui Dumnezeu prin credință în El. 

Pentru o înțelegere mai profundă a subiectului despre răscumpărător, vă recomand cursul de studiu biblic inductiv “Rudă cu drept de răscumpărare” de Kay Arthur.