Cu ce se deosebesc Mormonii de Creştini?

Care sunt diferențele dintre mormoni de creştiniCititorii portalului mi-au pus  întrebarea despre diferențele dintre mormoni de creştini,  şi vin să dau un răspuns scurt. Deosebirile sunt foarte multe, dar mă voi opri doar la două cele mai esenţiale şi care pot fi uşor stabilite la citirea articolului despre mormoni din Wikipedia.

Persoana fondatorului

Fondatorul creştinismului este Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care i-a spus odată lui Petru astfel despre biserică, adică despre creştinism:

Şi eu îţi spun: tu eşti Petru (greceşte: Petros), şi pe această piatră (Greceşte: piatră) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui. (Ev. Matei 16:18)

Secta Mormonilor a fost fondată de Joseph Smith în anul 1830 care a declarat că orice biserică din zilele lui era greşită şi astfel, chiar dacă a numit erezia iniţiată de el „Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă” din start a subminat autoritatea Domnului Isus Hristos care a întemeiat Biserica Lui despre care a spus că „porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.”

Revelaţia Divină

Biserica creştină are la temelie învăţătura Sfintelor Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament care cuprind revelaţia scrisă completă a lui Dumnezeu pentru ca fiecare om să poată fi mântuit. Tocmai de aceea cărţile Vechiului şi Noului Testament se numesc canonice, pentru că ele definesc toate doctrinele credinţei creştine. Nici o altă carte nu mai poate pretinde la statutul acestora. Toţi ereticii din toate vremurile au născocit alte scrieri pe care le-au declarat „sfinte” şi aşa au pornit erezii nimicitoare. Mormonii au mai adăugat la Vechiul şi Noul Testament încă trei cărţi despre care spun că sunt revelaţie divină, acesta fiind „Cartea lui Mormon”, „Doctrina şi Legământul” şi „Perla de Mare Preţ”. Pe tot parcursul istoriei creştinismului au fost oameni care au căutat să strecoare pe furiş erezii nimicitoare în Biserică şi Apostolul Pavel le-a scris odată creştinilor din bisericile Galatiei astfel:

Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o altă Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! (Galateni 1:6-9)

Anatema înseamnă blestemat. Deci, dacă vine cineva care propovăduieşte o altă Evanghelie decât cea care au propovăduit-o apostolii şi care este scrisă pe paginile Noului Testament, să privim o astfel de învăţătură ca ceva blestemat.

Ce să faci când te întâlneşti cu mormonii?

Astăzi în lume se estimează un număr de peste 13 milioane de mormoni, iar sediul central se află în oraşul Salt Lake City, statul Utah, în SUA. Există mormoni şi în Moldova şi casa lor de închinare se află pe strada Hânceşti din Chişinău. Ceva interesant despre această erezie este că copiii sunt învăţaţi şi deprinşi de mici cu disciplina, iar când ajung la vârsta de 18 ani, în loc de armată, băieţii lor merg în misiune pentru doi ani şi aceasta pe suportul financiar al familiei. Venind în ţara unde vor face misiune, învaţă limba şi merg să le prezinte oamenilor învăţătura mormonilor oferindu-le şi aşa numitele lor „cărţi sfinte”, cel mai des aceasta fiind „Cartea lui Mormon”. Este uşor să-i deosebeşti pe misionarii mormoni pentru că de obicei sunt îmbrăcaţi în cămăşi albe şi poartă un ecuson pe care este scris „Elder…” şi numele persoanei respective. Când se vor apropia de tine, nu respinge persoana acestor oameni, dar din moment ce vor începe să-ţi prezinte o altă Evanghelie decât cea care a fost lăsată de Domnul Isus şi scrisă pe paginile Noului Testament, păzeşte-te bine. Sau poate şi mai bine este să urmezi sfatul care l-a lăsat apostolul Ioan când a zis:

Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta (adică Evanghelia lăsată de Domnul Isus Hristos), să nu-l primiţi în casă, şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” Căci cine-i zice: „Bun venit!” se face părtaş faptelor lui rele. (II Ioan 10-11)

Dacă cititorul cunoaşte mai multe despre mormoni, sau a vizitat casele lor de rugăciune, sau a discutat cu aceşti oameni, vă invit să scrieţi la comentarii despre cele auzite, văzute sau concluziile care v-aţi făcut.