Cine determină destinul ”omul sau Dumnezeu”?

Întrebare:

Credeţi în destin aşa cum spun oamenii că ce ţi-e scris în frunte ţi-e pus? Omul îşi face totul cu mâna lui, cum se zice, după liberul arbitru asigurat de Dumnezeu din dragoste, sau Dumnezeu stabileşte pentru fiecare un plan anume, aşa încât noi doar ne urmăm drumul stabilit dinainte? Se poate schimba acest drum la un moment dat al vieţii printr-o puternică şi adevărată credinţă în Isus şi Dumnezeu, în sensul că găsind-ul pe Dumnezeu prin naşterea din nou vom primi de la El pe măsura sufletului şi inimii noastre? A se avea în vedere şi păcatul originar, dar şi cel al părinţilor persoanei respective.

Oamenii sunt înclinaţi să fie categorici şi să meargă dintr-o extremă în alta. Unii cred că omul este deplin stăpân pe soarta sa şi că Dumnezeu nu are nici o implicaţie în vieţile noastre. Alţii, dimpotrivă, sunt înclinaţi să creadă că Dumnezeu deja a hotărât mai dinainte totul pentru om şi nu contează ce alegeri va face omul.

La ieşirea din Egipt, înainte de intrare în ţara promisă Canaan, Dumnezeu le-a spus următoarele poporului Israel:

Iată, îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui şi să păzeşti poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, ca să trăieşti şi să te înmulţeşti şi ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în ţara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le slujeşti, vă spun astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire, după ce veţi trece Iordanul. Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov.” (Deuteronom 30:15-20)

Iată câteva adevăruri importante despre destin şi alegere care se văd clar din acest pasaj biblic:

  • Lungimea şi calitatea vieţii noastre ţine de păzirea şi împlinirea poruncilor lui Dumnezeu.
  • Dacă oamenii se îndepărtează de Dumnezeu şi se lasă amăgiţi să ajungă idolatri vor pieri.
  • Înaintea oamenilor sunt puse viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul şi alegerea le aparţine.
  • Viaţa şi lungimea zilelor ţine de ascultarea de poruncile lui Dumnezeu.