Ce spune Biblia despre destin?

Întrebare:

Vă rog să-mi răspunde şi mie la o întrebare: Ce spune Biblia despre destin? Este adevărat că nimic din ce ni se întâmplă nu este la întâmplare?

Da, este adevărat că nimic nu ni se întâmplă la întâmplare. Lucrurile care ni se întâmplă sunt consecinţele alegerilor noastre (rele sau bune) dar şi manifestarea dragostei lui Dumnezeu faţă de noi. Dacă mi-aţi fi scris cazul specific la care vă referiţi, cred că v-aş fi putut da un răspuns mai specific, dar voi prezenta aspectele generale pe care le relatează Cuvântul lui Dumnezeu vizavi de acest subiect.

Toate lucrurile lucrează spre bine… dar nu pentru toţi

Cred că aţi auzit fraza pe care o aud şi eu frecvent că toate lucrurile lucrează spre bine. Totdeauna când aud aceasta intervin ca să aduc claritate şi le spun oamenilor că în Biblie este scris astfel:

De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit. Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? (Romani 8:28-31)

Cel rău va fi prins în răutatea lui

Zilele acestea, un pastor din Rusia mi-a povestit cum s-a pocăit în biserică un fost hoţ. Acesta, în râvna lui, a mers la prieteni să le vestească Evanghelia şi le-a spus de asemenea, că ei trebuie să dea zeciuiala la biserica din suma pe care o adună ca să-i ajute pe cei din închisori şi familiile lor, în rusă numită  obshchiak. Hoţii au rămas uimiţi şi au spus că nu au mai auzit aşa ceva, dar au întrebat ce vor avea dacă vor da zeciuiala. La aceasta, creştinul întors la Domnul de curând le-a răspuns: „Pentru toate relele făcute veţi ajunge mai devreme sau mai târziu din nou la închisoare. Dar, poate va avea milă de voi atunci Dumnezeu să vă pună în celulele cu geamurile spre soare.” Aceasta este soarta, adică destinul celor răi care sunt consecinţe pentru alegerile lor rele:

Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui. Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie. (Proverbe 5:21-23)

Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăinţă

Firea omenească este plină de nemulţumire şi lipsă de recunoştinţă. Când li se întâmplă probleme, oamenii îşi exprimă nemulţumirea la adresa lui Dumnezeu şi a altor oameni, dar nu vin mai degrabă să mulţumească pentru binele care l-au avut până acolo. Să luăm cazul meu. În copilărie m-am supărat mult pe Dumnezeu pentru faptul că mi-a luat mama la vârsta de 9 ani. Când am mai crescut şi am citit Biblia mi-am dat seama că am mai multe motive să-i mulţumesc lui Dumnezeu decât să mă răzvrătesc împotriva Lui. El mi-a dat harul să am o mamă bună şi să petrec cu ea 9 ani din viaţa mea. Apoi, el s-a îngrijit în chip minunat de mine prin surorile mele şi în toate lucrurile mi-a arătat dragoste. Orice om dacă ar sta să se gândească bine, va vedea că Dumnezeu s-a purtat cu bunătate şi i-a făcut mult bine şi prin aceasta ne îndeamnă să ne pocăim, aşa cum scrie în Biblie:

Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Şi anume, va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea; şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire. (Romani 2:4-8)

Toate lucrurile bune care ni se întâmplă şi care nu totdeauna ţin de alegerile noastre, sunt o manifestare a dragostei lui Dumnezeu care ne îndeamnă la pocăinţă. Dumnezeu să ajute pe fiecare cititor al acestui articol să se pocăiască cât mai curând.