Consecinţele plecării femeilor moldovence la lucru peste hotare

Aşa cum am promis într-un articol precedent, vin acum sa prezint consecinţele plecării femeilor moldovence la lucru peste hotare. Înainte de a intra în subiect, vreau să citez un fragment dintr-un articol publicat la http://www.unimedia.md

Potrivit datelor oficiale, peste 5,3 mii de copii din municipiul Chişinău au părinţii plecaţi peste hotarele R. Moldova, de 2,3 ori mai mulţi decât în anul precedent de învăţământ. Despre aceasta a comunicat în cadrul unei mese rotunde şefa Direcţiei municipale pentru drepturile copilului (DMPDC), Svetlana Chifa.

Aceştia sunt copiii care au ambii părinţi plecaţi peste hotare, dar mult mai mare este numărul celor care au unul din părinţi plecat. În sate situaţia este groaznică, pentru că din cele mai multe familii este plecată mama. Să vedem ce consecinţe atrag asupra lor aceste femei, a copiilor şi a viitorului prin plecarea lor peste hotare.

Copiii cresc fără afecţiunea necesară dezvoltării lor normale.

Mama este izvorul afecţiunii în orice casă, atât pentru soţ cât şi pentru copiii. În Epistola către Tit, Apostolul Pavel îl învăţa pe acest slujitor al Evangheliei cu privire la învăţătura care trebuie să o dea creştinilor din biserică şi îi scrie astfel:

Spune că femeile în vărstă trebuie să aibă o purtare cuviincoasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii, să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. (Tit 2:3-5)

Cuvântul “iubească” în acest context se referă la dragoste afectuoasă. Cu alte cuvinte, femeile în vârstă trebuie să înveţe pe femeile mai tinere cum să-şi arate afecţiunea faţă de soţ şi copii. Ce trist este să vedem în lumea noastră de azi cum, de multe ori, femeile tinere sunt învăţate de cele mai în vârstă cum să manipuleze bărbaţii, cum să ascundă bani, etc. şi foarte rar cum să arate afecţiune faţă de cei dragi din familie. Apropo, dacă eşti femeie matură, ai vorbit vre-o dată cu o femeie tânără căsătorită, ca să o înveţi cum să arate afecţiune faţă de soţul şi copiii ei? Lipsa afeciunii soţiei poate aduce urmări groaznice în viaţa soţului şi despre aceasta voi scrie mai târziu în acest articol.

Lipsa mamei expune copiii la pericolele imoralităţii, crimelor şi stupefianţilor.

Copiii au nevoie de afecţiune şi încurajare pentru a putea supravieţui presiunilor rele ale lumii crude şi imorale în care trăim. Când mama lipseşte pentru o perioada lungă, de multe luni şi ani de zile, ei rămân afectaţi psihic rău şi devin foarte vulnerabili, aşa încât ajung să fie prinşi de crime, imoralitate, droguri, etc. Acelaşi articol care am citat mai sus scrie:

Creşterea şi educaţia acestor copii fără dragostea şi atenţia părinţilor le creează disconfort psihologic, a subliniat Svetlana Chifa. Impactul negativ al migraţiei constă, totodată, în majorarea delicvenţei juvenile şi în majorarea numărului “orfanilor sociali”.

Ce tragedie este să realizăm că am transformat ţara într-un orfelinat gigantic cu “orfani sociali” a căror părinţi sunt vii şi care spun că “le pasă de copiii lor”, de aceea i-au părăsit…

Copiii sunt expuşi la un schimb drastic al sistemului de valori.

Chiar dacă părinţii le vorbesc mult, copiii învaţă mai mult din ce văd decât din ce aud. Dacă mama a plecat să facă bani şi nu vine cu anii acasă din pricina că nu a adunat încă “toţii banii de care are nevoie”, sau pentru că “încă nu şi-a făcut actele”, toate aceste argumente transmit şi implantează adânc în mintea copilului mesajul că banii şi cariera personală este mai importantă decât relaţia, că cei dragi şi apropiaţi au nevoie cel mai mult de bani şi dacă le împlineşti această nevoie, este suficient şi nu mai este nevoie să te îngrijeşti de alte nevoi ale lor. Sistemul acesta de valori, care este acum pervertit de către părinţi, se va întoarce ca un bumerang şi va lovi crud şi în părinţi. Când ultimii vor fi bătrâni, copiii lor, care acum stau singuri acasă, în cel mai bun caz, vor trimite bani, dar nu vor avea timp să vină şi să ofere afecţiune. Doar atunci vor realiza aceste mame ce înseamnă lipsa de afecţiune. Cum te vei simţi când copilul va trimite bani, dar nu va veni să te vadă nici când vei fi pe patul morţii? El va plăti pe cineva să vină să te îngrijească, dar personal nu va avea timp nici măcar să vină să schimbe o vorbă, să te mângâie pe obraz, să te ţină de mână, să te îmbrăţişeze, să te încurajeze, să-ţi povestească, etc. Vei sta zile întregi privind spre poartă şi vei aştepta să intre să te vadă. Dar copiii nu vor veni, pentru că ei vor urma sistemul de valori pervertit pe care li-l formezi acum prin aflarea ta peste hotare. Ei vor fi mai mult preocupaţi de câştigarea banilor, de carieră. Vor avea şi ei de “aşteptat să li se facă actele” şi poate nici la înmormântarea ta nu vor veni.

Copiii tăi nu vor fi în stare să zidească şi să întreţină o familie.

Poate vor avea bani, pentră că aceasta vor căuta să facă cel mai mult, aşa cum cauţi tu acuma. Dar, pentru că nu au primit afecţiune, nici ei nu o vor putea oferi partenerului de căsătorie şi copiilor. Nu vor putea oferi, pentru că nu o vor avea. Afecţiunea este cea care zideşte şi întăreşte orice familie şi lipsa afecţiunii duce la răcirea completă a relaţiilor, iar ultima duce la divorţ şi multe alte rele. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri să ştii că tu porţi vina şi aceasta pentru că nu vrei să înţelegi acum că, copiii tăi au mai mult nevoie de persoana ta, de afecţiunea şi dragostea ta decât de bani. Doresc să dau un exemplu din familia mea, care arată cât de important este pentru copiii afecţiunea şi relaţia. În timpul vacanţei care a fost săptămâna trecută, împreună cu soţia am căutat să petrecem cât mai mult timp împreună cu copiii noştri. Am mers în câteva locuri interesante, am studiat Biblia, ne-am jucat, am fost la bunei la ţară, etc. Într-o zi le-am propus la copiii să cumpărăm seminţe de floarea soarelui şi seara să ne aşezăm pe un sac de dormit la podea şi în timp ce vom mânca seminţe, să povestim amintiri interesante. A fost un timp foarte plăcut. Spre sfârşitul vacanţei, am întrebat pe copii, ce le-a plăcut cel mai mult. Am fost suprinsi cu soţia să aflăm că cel mai mult le-a plăcut tocmai seara când am stat “la seminţe”. Aceasta arată încă odată cât de important este pentru copiii relaţia şi afecţiunea noastră. Ei învaţă de la noi. Ce învaţă copiii tăi acum din felul cum le oferi sau nu grijă, comunicare şi afecţiune? Nu confunda afecţiunea cu banii, pentru că vor ajunge şi copiii tăi să facă apoi această mare confuzie.

Prin plecarea de acasă îţi expui soţul la pericole.

Oricine merge prin sate vede realitatea bărbaţilor ai căror soţii au plecat peste hotare. Mulţi din ei petrec ziua întreagă la baruri şi în beţii. Apoi, tot discutând şi împărtăşind unii cu alţii “experienţele”, mulţi ajung prinşi în ghiarele curviei. Am auzit de la profesorii dintr-un sat că sunt în şcoală multe adolescente care întreţin relaţii imorale cu bărbaţii femeilor care sunt plecate peste hotare. Şi cine credeţi că sunt acele adolescente? În cele mai dese cazuri sunt fiicele femeilor care sunt plecate la lucru peste hotare. Săracile fete… Au ajuns şi ele victime ale acestui mare rău care le va afecta drastic restul vieţii. Dumnezeu spune în Sfintele Scripturi astfel celor căsătoriţi:

Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:5)

Din pricina nestăpânirii bărbaţilor ai căror soţii sunt plecaţi peste hotare la lucru, Satana îi ispiteşte să curvească cu adolescente şi astfel îşi distrug viaţa lor şi viaţa acestor fete. Urmările nu se vor lăsa mult aşteptate.

Femeile care pleacă la lucru peste hotare se expun singure la ispite sexuale.

Biblia spune clar acest lucru şi noi auzim permanent cum s-a mai distrus încă şi încă o familie. Atâţia bărbaţi din sate au primit câte un sunet telefonic de la soţie, care i-a anunţat că deja s-a măritat cu un italian care “ştie să arate respect şi afecţiune”. Acesta este un alt subiect care vreau să-l abordez în viitor, dar fapta acestor femei nu va rămâne fără consecinţe. A venit la mine un bărbat să-şi mărturisească păcatele şi pentru consiliere. El mi-a spus că a stat mulţi ani peste hotare şi şi-a jurat că nu va schimba soţia. Unul din prietenii lui, care sta la aceeaşi gazdă cu el, a adus pe sora lui, tot căsătorită. Aflându-se în acelaşi apartament, s-a lăsat înşelat în inima lui de exteriorul acelei femei şi chiar dacă a fost tare ca să nu întreţină nici odată relaţii sexuale cu ea, nu mai putea să restabilească în inima lui afecţiunea şi simţămintele care le-a avut pentru soţie. Dumnezeu nu spune la îmtâmplare că atunci când soţii se lipsesc mai mult unul de altul se expun “ispitelor Satanei din pricina nestăpânirii lor”. Crede acest adevăr şi întoarce-te cât mai repede la soţul tău.

Anii cei mai frumoşi ai vieţii trec fără bucuria relaţiei cu partenerul legământului căsătoriei tale.

Săptămâna trecută, când mă aflam la Lăpuşna, am discutat cu un bărbat a cărui soţie este plecată de mult timp peste hotare la lucru. Cu ochii în lacrimi, acel bărbat îmi spunea că cei mai frumoşi ani ai vieţii, când putea să se bucure de dragostea soţiei lui şi să-i ofere bucuria dragostei, aproape că au trecut şi lucrurile nu pot fi întoarse înapoi. Oare merită această bucurie a dragostei să fie vândută pe un preţ atât de ieftin al banilor? Întoarce-te acasă şi reaprinde focul dragostei voastre cât mai este timp. Iată ce gândea şi spunea soţia plină de afecţiune şi dragoste a împăratului Solomon:

Eu sunt a iubitului meu, şi el doreşte de mine. Vino, iubitule, haidem să ieşim pe câmp, să rămânem noaptea în sate! Dis -de- dimineaţă ne vom duce la vii, să vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea, şi dacă au înflorit rodiile. Acolo îţi voi da dragostea mea. (Cântarea Cântărilor 7:10-12)

Această femeie căuta intimitate cu soţul ei şi era gata să treacă peste orice obstacol, pentru a fi în această intimitate. Fii şi tu ca ea şi întoarce-te acum la soţul bucuriei tinereţii tale.

Nu vei mai putea restabili relaţile care laşi acum să se distrugă.

Nici cu copiii, nici cu soţul nu vei mai putea restabili relaţia care aţi avut-o. Vei depune efort, vei dori să aduci lucrurile la starea care au fost altă dată, dar nu vei putea, pentru că toate îşi au vremea lor şi un copac, după ce a crescut cu tulpina încovoiată, nu mai poate fi îndreptat. A fost timp când lucrurile puteau fi schimbate, dar era nevoie de întreţinut continuu acea tulpină, ca să crească drept.

Meditează asupra celor citite şi înţelege că aceste consecinţe nu vor întârzia. Priveşte la cei din jur care au trecut sau trec acum prin ele. Nu crede că la tine va fi altfel. Întoarce-te azi la copiii şi la soţul tău. Mergi la gară şi cumpără biletul. Dacă nu-ţi ajung bani, imediat cum primeşti primul salariu sau aduni suma necesară, mergi acasă. Nu vinde familia, dragostea, soţul, copiii, relaţiile şi în cele din urmă viaţa veşnică pe bani. Nu este un târg bun. Dumnezeu să te ajute să procedezi înţelept şi repede.