Cifra cazurilor de cancer crește la nivel global

Statisticile globale pentru cancer arată o creștere rapidă a ratei acestei maladii. Citind câteva din aceste statistici conștientizezi că această maladie este aproape de fiecare din noi. Cei care au persoane apropiate bolnave de cancer înțeleg această realitate mai bine decât ceilalți.

Preotul Vasile Filat a scris un articol despre încurajarea celor bolnavi de cancer: https://moldovacrestina.md/medicina-2/cum-sa-incurajezi-o-persoana-bolnava-de-cancer

Vă invit să citiți, de asemenea, statisticile de mai jos, care descoperă lucruri paradoxale, dar interesante. Deși în statele înalt dezvoltate medicina este foarte dezvoltată, aici rata cancerului este foarte mare și chiar întrece numărul de cazuri de cancer din statele slab dezvoltate.

Biblia spune că ascultarea de Dumnezeu determină sănătatea, fericirea și lungimea vieții noastre. Oare să fie cauza în aceste state depărtarea de Dumnezeu și neascultarea?

Au fost estimate la numărul de 12,7 milioane cazuri de cancer în întreaga lume în 2008, dintre care 6.6 milioane la bărbați și 6 milioane – femei. Se prognozează creșterea acestui număr până la 21 milioane către anul 2030.

Cancerul la plămâni este cel mai frecvent în toată lumea contribuind cu 13 % la numărul total de cazuri de cancer diagnosticate în 2008. Al doilea cel mai frecvent este cancerul la sâni, întâlnit doar la femei, ce numără aproximativ 1,4 milioane de cazuri în 2008. Cancerul colorectal (al colonului și rectului) urmează pe locul 3 cu aproximativ 1,2 milioane cazuri noi în 2008.

Comun doar pentru bărbați este frecvența mare a cazurilor de cancer la plămâni, prostată și cel colorectal, care constituie cu 40% la cazurile de cancer înregistrate la bărbați. Alte 5% sunt reprezentate de cazurile diagnosticate de cancer la stomac și ficat.

Pentru femei statistica este diferită. Cel mai frecvent este cancerul la sâni, care reprezintă 23% din numărul total al cazurilor de cancer. Primele trei cele mai frecvente – cancerul la sâni, colorectal și cervical, constituie 40% din numărul total al cazurilor de cancer la femei. 5% le reprezintă cancerul de plămâni și stomac, care vin următoareale în top.

Cel mai frecvent se îmbolnăvesc de cancer oamenii din Danemarca – 326 persoane la 100000 de locuitori. În top urmează Irlanda, Australia, Noua Zeelandă, Belgia, Franța, SUA și alte state din Europa. Pentru bărbați rata cea mai mare de îmbolnăviri o avem în Franța, iar pentru femei – în Franța.

Alte statistici de cercetare spun că despre cancerul ovarian că este deseori fără simptome în stadiile incipiente, iată de ce maladia este foarte avansată atunci când este descoperită. Cancerul ovarian a provocat moarte a 4% din femeile care au decedat de pe urma cancerului.

Cancerul pancreatic este mai frecvent în statele înalt dezvoltate, iar 85% din cazurile de cancer al ficatului sunt înregistrate în statele slab dezvoltate.

Cancerul de stomac este mai frecvent în Asia decât în Africa, precum și cancerul la sâni pentru femei, care este mai frecvent în Europa (67 cazuri la 100000 locuitori) decât în Africa (28 cazuri la 100000 locuitori).

Stilul de viață incorect duce de multe ori la apariția cancerului. Printre obiceiurile periculoase se enumeră: consumul de sare în cantități prea mari, consumul de carne, lipsa sportului sau a altor activități fizice, consumul de alcool, obezitatea, perioada prea scurtă de alăptare a bebelușilor cu laptele matern.

Deși cercetătorii au identificat o serie de cauze care duc la apariția acestei maladii grave, Biblia ne dă cauza reală. Dumnezeu este cel care dă boala și tot El dă vindecarea. Uneori, aceasta este o pedeapsă pentru neascultarea noastră, așa cum este scris:

Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate cuvintele Legii acesteia, scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest Nume slăvit şi înfricoşat, adică de Domnul Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minunat, pe tine şi sămânţa ta, cu răni mari şi îndelungate, cu boli grele şi necurmate. (…) Ba încă, Domnul va aduce peste tine, până vei fi nimicit, toate felurile de boli şi de răni care nu sunt pomenite în cartea Legii acesteia. (Deuteronom 28:58, 59, 61)

Soluția este tot la Dumnezeu:

El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care te vindecă.” (Exod 15:26)

Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:14-16)