Cum să procedeze soţia când soţul petrece mai mult timp în anturajul prietenilor? (7 sfaturi)

Întrebare:

Care opinie aveţi despre faptul ca un cuplu tânăr căsătorit se ceartă doar din cauza anturajului. Certurile din familie sunt bazate doar pe faptul că soţia nu acceptă anturajul soţului aşa cum ar vrea el. Vi se pare acesta un motiv serios de ceartă în familie ba chiar de divorţ?

Nu ştiu la ce anume vă referiţi când spuneţi anturaj, dar presupun că sunt prietenii soţului, că el preferă să petreacă mai mult timp cu ei decât acasă şi că aceşti prieteni au o influenţă negativă asupra lui. Dacă la aceasta vă referiţi, să vedem în continuare ce spune Dumnezeu în Sfintele Scripturi despre felul cum trebuie să procedaţi.

1. Înţelege şi comunică soţului că anturajul influenţează caracterul şi comportamentul

Iată doar câteva versete din Biblie care ne arată ce influenţă are anturajul asupra omului:

Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău. – (Proverbe 13:20)

Nu vă înşelaţi: „Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”. (1 Corinteni 15:33)

De aceea spune Scriptura:

Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! (Psalmi 1:1)

Încercaţi să căutaţi sau să creaţi prilejul potrivit când într-un mod liniştit şi înţelept să-i puteţi comunica soţului aceste adevăruri importante.

2. Priveşte căsătoria şi divorţul din perspectiva lui Dumnezeu

Căsătoria este un legământ sfânt încheiat înaintea lui Dumnezeu şi asupra căruia veghează Dumnezeu. El este cel care îi uneşte pe oameni împreună. Astăzi oamenii nu mai vor să privească astfel căsătoria ci mai degrabă au o abordare de business, adică nu mai vor să rămână în căsătorie atunci când aceasta nu este convenabilă sau profitabilă. Unii au început să privească astfel căsătoria şi în vremea când trăia Domnul Isus pe pământ. Iată ce întâmplare ne relatează Scripturile:

Fariseii au venit la El şi, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?” Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul, de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup”? Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” „Pentru ce, dar”, I-au zis ei, „a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărţire şi s-o lase?” Isus le-a răspuns: „Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele; dar de la început n-a fost aşa. Eu, însă, vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.” (Matei 19:3-9)

Astfel, potrivit celor spuse de Domnul Isus, doar adulterul săvârşit de unul din soţi este pricină de divorţ. Este adevărat însă că tocmai din pricina anturajului mulţi bărbaţi şi femei căsătorite ajung să cadă în păcatul adulterului şi în cele din urmă ajung să divorţeze. De aceea suntem datori să veghem unul asupra altuia şi dacă vedem că ne pasă un pericol, să ne avertizăm cu privire la el şi să ne protejăm de orice tovărăşii rele care pot strica obiceiurile bune şi relaţiile frumoase pe care dorim să le avem în căsătorie.

3. Evită cearta

Poate tocmai certurile frecvente  îl fac pe soţ să prefere mai mult anturajul prietenilor decât cel din familie? Dacă atunci când vine acasă este luat la ceartă, undeva, în mod inconştient, familia şi mai ales persoana soţiei se asociază în mintea lui cu certuri frecvente pe care doreşte să le evite. Biblia spune:

Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu, decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă. – (Proverbe 21:19)

Şi în alt loc:

Mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş, decât să locuieşti într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare. – (Proverbe 25:24)

Şi încă…

O streaşină care picură necurmat într-o zi de ploaie, şi o nevastă gâlcevitoare sunt totuna. (Proverbe 27:15)

Astfel, nu mai certaţi soţul pentru că oricum, certurile acestea nu schimbă nimic spre bine şi nu au efectul dorit. Mai bine…

4. Creează un anturaj plăcut soţului

Când sfătuieşte pe femeile creştine cum să-şi abordeze soţii necredincioşi, Apostolul Petru scrie astfel:

Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor; ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. (1 Petru 3:1-6)

Când va fi tratat de soţia sa cu un respect ca cel descris în versetele de mai sus, bărbatul va aştepta cu nerăbdare să vină acasă şi să petreacă în anturajul familiei sale.

5. Studiază Sfintele Scripturi

Vă sfătuiesc să începeţi a studia cât mai curând Sfintele Scripturi pentru că:

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:16-17)

Din Sfintele Scripturi veţi dobândi înţelepciune divină ca să ştiţi cum să procedaţi în orice situaţie. Foarte mult vă recomand să faceţi rost de manualul de studiere a Bibliei după metoda inductivă cu titlul “Căsătorie fără regrete” care abordează foarte profund şi practic problema despre care aţi întrebat. Un capitol întreg este dedicat rolului soţiei şi altul comunicării. Şi mai bine va fi dacă puteţi găsi un grup de creştini care studiază acest curs sub conducerea unui învăţător pregătit la Institutul de Studii Biblice Inductive.

6. Roagă-te pentru soţ

De fiecare dată când situaţia se repetă şi soţul preferă anturajul prietenilor, pleacă genunchii înaintea lui Dumnezeu şi roagă-te pentru soţ, pentru mântuirea lui şi pentru pace şi înţelegere în familia voastră. Nu uita  că mare putere are rugăciunea celui neprihănit.

7. Ai răbdare

Din moment ce veţi începe să procedaţi aşa cum ne învaţă Dumnezeu în Sfintele Scripturi nu înseamnă că lucrurile se vor schimba chiar din prima zi. Aveţi răbdare şi faceţi-vă cu credincioşie partea aşa cum vă învaţă Dumnezeu. El va aduce schimbarea la vremea potrivită aşa cum a promis când a zis:

Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. – (Proverbe 10:28)

Invit pe femeile care au trecut prin astfel de situaţii să împărtăşească la comentarii despre felul cum a lucrat Dumnezeu în familiile lor.