Cei douăzeci și patru bătrâni din Apocalipsa

Întrebare:

Cine sunt cei 24 de bătrânii din Apocalipsa cap. 4;5;7;11;… de ce anume este specificat numărul 24 pe care îl găsim numai în această carte? Vă mulțumesc anticipat. Harul și pacea Domnului să vă fie înmulțite!!!

Cei douăzeci și patru de bătrâni sunt în ceruri, înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și stau pe scaune de domnie:

Împrejurul scaunului de domnie stăteau douăzeci şi patru de scaune de domnie; şi pe aceste scaune de domnie stăteau douăzeci şi patru de bătrîni, îmbrăcaţi în haine albe; şi pe capete aveau cununi de aur. (Apocalipsa 4:4)

Şi cei douăzeci şi patru de bătrîni, cari stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie… (Apocalipsa 11:16a)

Apocalipsa nu ne spune deslușit cine sunt acești 24 de bătrâni, dar la capitolul 21 găsim scris despre cele 12 seminții ale a lui Israel (numele patriarhilor) și cei doisprezece apostoli:

Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece porţi, şi la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe ele erau scrise nişte nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi; şi spre apus trei porţi. Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii, şi pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. (Apocalipsa 21:12-14)

Confirmarea că doisprezece din ei sunt cei doisprezece apostoli o găsim în Evanghelia după Matei. Pe când Domnul Isus era pe pământ, le-a spus ucenicilor Săi că atunci când va sta El pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, ei vor sta pe douăsprezece scaune de domnie:

Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că, atunci cînd va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi Sale, la înoirea tuturor lucrurilor, voi, cari M-aţi urmat, veţi şedea şi voi pe douăsprezece scaune de domnie, şi veţi judeca pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel… (Matei 19:28)

Deci, știm sigur că doisprezece bătrâni din cei douăzeci și patru sunt cei doisprezece apostoli ai Domnului Isus și putem presupune că ceilalți doisprezece sunt doisprezece patriarhi a lui Israel.