Ce va fi după moarte pe cel ce nu se pocăiește? | Cerul, Iadul ;i Viața de după Moarte

Ce se va întâmpla la înviere cu acei oameni care au iubit mai mult întunericul decât lumina, cu aceia care nu au vrut să vină la Isus, Lumina lumii și Lumina oamenilor, pentru ca să nu li se vadă faptele așa cum sunt în realitate? Ce îi așteaptă pe oameni care refuză să caute și să primească mila și iertarea lui Dumnezeu, care se găsesc numai în Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Cum va fi învierea lor?