Ce spune Biblia despre căsătoria cu un bărbat mai în vârstă?

Întrebare:

Eu am 22 de ani şi el are 45. Ne cunoaştem de mult timp şi ne place unul de altul. Am făcut cunoştinţă în biserică. Chiar dacă este mai mare ca vârstă, este un bărbat tânăr în suflet. Suntem în relaţie de prietenie, dar diferenţa de vârstă mă îngrijorează şi cred că toate situaţiile trebuiesc abordate cu înţelepciune. Pentru mine cel mai mult contează calităţile lui spirituale, dar nu pot nesocoti relaţia noastră fizică din viitor. Mă gândesc, cum va fi când el va atinge vârsta de 70 de ani iar eu voi avea 47? Ce părere aveţi asupra acestui subiect?

Unirea fizică este o datorie

În Epistola I către Corinteni, Apostolul Pavel a scris:

Bărbatul să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina nestăpânirii voastre. (1 Corinteni 7:3-5)

Orice bărbat care întră în legământul căsătoriei trebuie să fie conştient că are să împlinească nevoile sexuale ale soţiei lui şi aceeaşi datorie o are orice femeie căsătorită faţă de  soţul ei. Astfel, când te căsătoreşti, este important să te gândeşti la acest aspect ca să nu te pomeneşti în faţa unei realităţi dureroase pe care nu o poţi schimba cu nimic şi că expui pe celălalt la ispite din partea Satanei.

Despre puterea bărbătească  a lui Avraam

Este un lucru cunoscut că vârsta afectează puterea şi capacităţile sexuale ale bărbaţilor. Dar, unor oameni Dumnezeu le dă sănătate şi putere chiar şi într-o vârstă mai înaintată. Patriarhului Avraam Dumnezeu i-a dat să poată concepe un copil doar la vârsta de 100 de ani şi, bineînţeles, aceasta a fost un miracol. Când i-a vestit îngerul lui Sara, soţia lui Avraam, despre faptul că va rămâne însărcinată…

Sara a râs în sine, zicând: „Acum, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu, bărbatul, de asemenea, este bătrân.” (Geneza 18:12)

Cartea Genesa mai spune că după moartea lui Sara, prima lui soţie…

Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura. Ea i-a născut pe Zimran, pe Iocşan, pe Medan, pe Madian, pe Işbac şi Şuah. (Geneza 25:1-2)

Acesta este o dovadă a puterii bărbăteşti a lui Avraam care era trecut deja de 100 de ani. Nu este indicată însă vârsta Cheturei.

Cazul împăratului David

Împăratul David a murit la vârsta de 70 de ani.

David era în vârstă de treizeci de ani când s-a făcut împărat şi a domnit patruzeci de ani. (2 Samuel 5:4)

Biblia ne relatează următoarele evenimente din ultima perioadă a vieţii lui David.

Împăratul David era bătrân, înaintat în vârstă; îl acopereau cu haine şi nu se putea încălzi. Slujitorii lui i-au zis: „Să se caute pentru domnul, împăratul, o fată fecioară; ea să stea înaintea împăratului, să-l îngrijească şi să se culce la sânul tău; şi domnul meu, împăratul, se va încălzi.” Au căutat în tot ţinutul lui Israel o fată tânără şi frumoasă şi au găsit pe Abişag, sunamita, pe care au adus-o la împărat. Această fată era foarte frumoasă. Ea a îngrijit pe împărat şi i-a slujit; dar împăratul nu s-a împreunat cu ea. (1 Împăraţi 1:1-4)

Deci, cu toate că a fost un viteaz şi puternic luptător în Israel, la vârsta de 70 de ani, David nu avea calităţile pe care le-am văzut la Avraam cand era trecut de 100 de ani.

Dacă nu ai toată libertatea…

Nu este bine să întri într-un legământ de căsătorie faţă de care ai anumite rezerve sau temeri. Nu uita că acesta este un LEGĂMÂNT asupra căruia veghează Dumnezeu și care nu poate fi rupt.