Ce trebuie să învețe școala despre Crăciun

Răsfoind manualele de engleză pentru clasele primare, am constatat cu tristețe că în modulul despre Crăciun nu este NICIUN cuvînt despre adevărata semnificație a acestei sărbători și anume Nașterea Mîntuitorului Nostru Isus Hristos. Mi se pare dureros de trist ca într-o națiune cu peste 96% de creștini, adică urmași ai lui Hristos, să lipsească istoria nașterii Lui din manualele pentru copii. Și apoi ne mirăm de ce copiii cresc fără frică de Dumnezeu, fără dragoste și respect față de oameni, nu merg la biserică, nu au teamă de lucrurile sacre… Cuvîntul lui Dumnezeu spune clar:

Invaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Proverbe 22:6

Este adevărat că educația spirituală se face mai mult în familie, dar astăzi, în școală, am acceptat atîtea sărbători și tradiții păgâne, total străine poporului nostru, sub pretextul europenizării și le predăm fără nicio ezitare copiilor noștri, dar de sărbătorile adevărate, de semnificația complexă a nașterii lui Isus am preferat să uităm și să nu vorbim.

Cred că este timpul să aducem sens sărbătorilor de iarnă. Ca și pedagogi, adică dascăli de suflete, purtăm o parte de responsabilitate vizavi de latura spirituală a celor pe care îi învățăm.

Iată ce poate un învățător să învețe copiii despre Crăciun:

1. Istoria Nașterii lui Isus

Este primul lucru pe care trebuie să-l facă

În vremea aceea, a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa şi din seminţia lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ţinutul acela, erau nişte păstori care stăteau afară, în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor.Şi iată că un înger al Domnului s-a înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoşat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care† este Hristos, Domnul. Iată semnul după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.” Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.” După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria, pe Iosif şi Pruncul culcat în iesle. După ce L-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre Prunc. Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea şi se gândea la ele în inima ei. Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai cum li se spusese. (Luca 2)

Copiilor le place această istorioară, întrucît ea are multe personaje, magi, păstori, animale, o stea strălucitoare. Imaginile sunt frumoase: o noapte, turme de oi împrăștiate pe deal, un grajd cu animale și un bebeluș în scutece. Toate acestea trezesc atenția copiilor și ei rețin detaliile. Internetul abundă astăzi de materiale video, audio, desene gata făcute și alte mijloace prin care putem face lecția foarte captivantă.

2. Colinde cu mesaj autentic ce vestesc nașterea Domnului

Cu toți ne amintim copilăria când, de Crăciun, așteptam cu nerăbdare colindători ca să-i ascultăm, ascunși după perdea. Era un sentiment aparte, un fel de încîntare/bucurie amestecată cu reverență. Priveam cu pietate la cer, încercînd să ghicim cam cum e dincolo de nori. Din păcate, astăzi nu prea mai vin colindători, iar dacă vin mesajul colindelor este mult schimbat. În loc de slava Domnului ele aduc slavă banului, materialismului. Pînă și copiii își spun repede colindul, așteaptă să primească bani și să plece. Nu îi mai bucură prăjiturile, nucile sau bomboanele ca altădată. Pleacă mulțumiți doar dacă le strecori bani în buzunare. Cred însă că dacă ar fi învățați ce s-a întâmplat de Crăciun și ce implicații are nașterea lui Isus pentru viața lor, atunci ar cânta altfel colindele. Un învățător ar putea învăța cu elevii săi cel puțin 1-2 colinde pentru a transmite mai departe adevăratul mesaj al Crăciunului.

3. Să facă milostenie/binefacere/daruri

Domnul Isus este darul fără plată a lui Dumnezeu pentru întreaga omenire în general și pentru fiecare din noi în particular. Prin credință în El primim viață veșnică. Frumosul obicei de a face daruri de Crăciun trebuie să poarte și el imaginea aceasta a unui dar nemeritat, făcut unei persoane în care ai văzut valoare. În jurul nostru întotdeauna vor fi oameni mai triști ca noi, aflați în circumstanțe grele, care cu bucurie vor primi un cadou/ajutor sincer. Copiii iubesc mult să facă daruri altora, o văd în fiecare zi la școală. Astfel ei își exprimă aprecierea, recunoștința și dragostea lor. Cred că e bine de direcționat aceste porniri frumoase din inima copiilor pentru a-i învăța binefacere, milostenie sau pur și simplu sensibilitate umană. Organizarea unei colecte comune sau ajutorarea unui coleg/a unui bătrin sau a unui fost învățător pot fi lecții de viață pe care copiii nu le vor uita curând.

Cu toții ne plîngem de starea decăzută în care ne aflăm, căutăm vinovați, mai puțin soluții. Personal cred că este timpul să ne întoarcem la valorile Cuvîntului lui Dumnezeu, este timpul să umplem înapoi bisericile și este timpul ca în fiecare seară să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Mai cred sincer că pedagogii pot într-adevăr aduce o schimbare în țara noastră, prin viața lor și învățătura pe care o dau elevilor. De aceea am decis să revin în învățământ, deși nu e o pâine ușoară.

Ce alegi tu să înveți copiii de acest Crăciun? Vor afla ei despre Isus Hristos, Mîntuitorul Lumii, care a venit și a murit pentru noi sau… tu alegi!