Este biblică interdicția pentru femei să intre în anumite biserici şi mănăstiri?

Acces în Locul Preasfânt

Întrebare:

În unele biserici şi mănăstirii femeilor nu le este permis accesul de fel, de exemplu mutele Athos din Grecia. Există referinţe în Biblie legate de acest lucru? Care este poziţia Dvs. în acest sens?

Nu există în Noul Testament texte în care s-ar pune anumite limitări sau interdicţii în ce priveşte întrarea femeilor în biserică. În închinarea din Vechiul Testament întrarea în Sfântul Locaş era limitată la un anumit număr de persoane iar Templul era o imagine a Locaşului adevărat de închinare care este în ceruri. În Epistola către Evrei este scris:

Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt , pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată. (Evrei 10:19-22)

Iar într-un alt loc din Noul Testament scrie următoarele:

După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus. Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus. Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă. (Galateni 3:25-29)

Prin Isus Hristos toţi, bărbaţi şi femei avem acces în Locul Preasfânt . Să ne grăbim să întrăm în adevăratul locaş de închinare care este în ceruri.