Ce spune Biblia despre tranzacționarea pe piețile de capital Forex?

Întrebare:

Este bine pentru un creștin să tranzacționeze pe piețile de capital cum este FOREX? 

Forex trading

Ce este Forex? 

Din limba engleză FOREX înseamnă “foreign exchange” și este cea mai mare piață internațională de schimb valutar, unde moneda valutară este cumpărată, vândută și tranzacționată. Tranzacțiile au loc prin internet cu ajutorul unui sistem de tranzacționare, iar participanții câștigă din diferența cursurilor valutare internaționale.

Este etic pentru un creștin să facă FOREX?

Am cercetat cu de-amănuntul să înțeleg ce este Forex și cum funcționează. Nu sunt un expert în domeniu, însă am căutat să văd ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre tranzacționarea valutei prin intermediul Forex. Scriptura nu vorbește despre tranzacționarea valutei ca fiind ceva rău și, totuși, subiectul acesta a adus multe discuții în rândul creștinilor. Acest subiect face parte din categoria “părerilor îndoielnice”.

În Romani 14:22-23 este scris:

“Încredințarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă, este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare, este păcat.”

Dacă crezi că Forex nu este un lucru bun pentru tine ca și creștin, atunci nu trebuie să-l practici, pentru că cel ce se îndoiește, păcătuiește sau este condamnat în mintea lui.

Domnul Isus a vorbit foarte mult despre bani și bunuri materiale. Din cele 39 de pilde 11 sunt la subiectul banilor, iar una din ele este pilda talanților.

În Evanghelia după Matei 25:14-30 este scris:

“Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu un om, care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi și altuia unul: fiecăruia după puterea lui și a plecat. Îndată, cel ce primise cei cinci talanți, s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți cinci talanți. Tot așa, cel ce primise cei doi talanți, a câștigat și el alți doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant, s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteală. Cel ce primise cei cinci talanți a venit, a adus alți cinci talanți și a zis: „Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți, iată că am câștigat cu ei alți cinci talanți”. Stăpânul său i-a zis:”Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău”. Cel ce primise cei doi talanți, a venit și el și a zis:”Doamne, mi-ai încredințat doi talanți, iată că am câștigat cu ei alți doi talanți”. Stăpânul său i-a zis:”Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău!” Cel ce nu primise decât un talant, a venit și el și a zis: „Doamne, am știut că ești om asupru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat: mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talantul în pământ, iată-ți ce este al tău!” Stăpânul său i-a răspuns:”Rob viclean și leneș! Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat, prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și, la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! Luați-i,dar, talantul și dați-l celui ce are zece talanți. Pentru că celui ce are i se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are! Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților.”

Fiecare dintre cei trei robi a primit o sumă de bani din avuția stăpânului său și a pus-o în negoț. Robul care a câștigat a fost remunerat, iar cel ce nu a făcut nimic cu banii încredințați a fost mustrat și pedepsit. Iar partea lui a fost dată celui ce a câștigat cel mai mult pentru stăpânul său. Un talant este echivalentul unui salariu de 20 de ani. Deci unuia i-au fost dați 5 talanți, altuia- 2 și celui de-al treilea-1 talant.

Prin această pildă Domnul Isus ne învață lecția responsabilității, calitate pe care trebuie s-o aibă fiecare ispravnic al Domnului Isus.

Forex este o afacere și ca în orice afacere există o măsură de risc și responsabilitate. Această afacere poate deveni o problemă atunci când ai o atitudine greșită ca ultimul rob din pilda talanților.

Creștinul în orice afacere trebuie să respecte  normele Cuvântului lui Dumnezeu și să dea dovadă de principii moral-religioase în activitatea sa. Însă, dacă afacerea distruge aceste principii moral-religioase și are un efect negativ asupra caracterului și comportamentului, trebuie să urmăm învățătura Domnului Isus din Matei 5:29-30:

“Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, taie-o și leapăd-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în gheenă.”

Dacă faci afaceri și ai văzut o schimbare în caracterul și comportamentul tău, atunci cu siguranță trebuie să schimbi afacerea sau să cedezi la ea. Orice lucru ce dăunează caracterului și principiilor morale trebuie scos afară din viață.

Este Forex-ul un joc de noroc? 

Riscul nu poate fi numit un joc de noroc. Ca și în orice altă afacere, în Forex trebuie să riști și să înveți să-ți calculezi riscul, iar mai mult decât atât trebuie să cunoști și să studiezi foarte bine piața de tranzacționări, cum să conduci o afacere etc. Însă atunci când există lipsă de cunoștință necesară, această afacere poate deveni un joc de noroc.

Forex, cât și alte afaceri de tranzacționare a valutei, poate deveni un păcat atunci când este  făcut din lipsă de cunoștință și din îndoială- “cine se îndoiește este osândit”.

În jocurile de noroc riscăm fară a avea suficientă cunoștință. Jocurile de noroc sunt un act de nebunie, pe când tranzacționarea implică multă cunoștință și studiu în domeniul corespunzător.

În concluzie, aș putea spune că tranzacționarea nu este un joc de noroc, ci este o afacere care, atunci când este condusă cu multă cunoștință și responsabilitate, va aduce profit. Însă dacă vezi tranzacționarea Forex ca pe o afacere ilegală care dezvoltă lucruri negative în caracterul tău, fugi cât mai departe de ea.