Trăirea după voia lui Dumnezeu

Este oare imposibil să avem un trai după voia lui Dumnezeu într-o lume care nu respectă legile şi poruncile Lui ? Ca şi creştini ne dorim ca traiul nostru  să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu şi orice clipă trăită să fie după voia Lui.  Dar …

Cum să cunoaştem care este voia lui Dumnezeu?

Putem cunoaşte această voie din Cuvântul lui Dumnezeu care este dreptarul învăţăturilor sănătoase, este ghidul după care trebuie să ne conducem ca şi creştini. Aici Dumnezeu Îşi dezvăluie foarte specific, practic şi profund cum trebuie să trăiască cel care afirmă că este creştin. Traiul după voia lui Dumnezeu este în constrast cu traiul după pofta personală , după  chipul veacului acesta , adică după standardul şi îndemnul oamenilor, care, deseori, este contrar voii lui Dumnezeu.  A trăi după voia lui Dumnezeu înseamnă a umbla în neprihănire, în sfinţenie, aşa cum îi îndeamnă  apostolul  Pavel  pe creştinii din Tesalonic:

Căci voia lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră; să vă feriţi de desfrânare,Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire. De aceea, cel ce dispreţuieşte (acestea), nu dispreţuieşte un om, ci pe Dumnezeu, Care v-a dat pe Duhul Său cel Sfânt. (Epistola Întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel 4: 3, 7, 8)

Cine poate trăi după voia lui Dumnezeu?

Dacă citim Vechiul Testament, vedem că au fost mulţi oameni care au încercat să ţină Legea prin efort personal şi nu au reuşit , pentru că nu aveau puterea s-o facă , de la sine nu poţi realiza acest lucru, aşa cum susţine  şi apostolul Pavel :

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.  (Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 7: 18)

Firea pământească, care este păcătoasă,  nu ne poate oferi puterea să  trăim în neprihănire, chiar dacă am dori foarte mult, de aceea Dumnezeu, care cunoaşte foarte bine omul, a trimis pe Fiul Său care, prin jertfa Sa,

va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.(Isaia 53: 11)

Aşadar, cel care a crezut în Domnul Iisus şi s-a pocăit, adică s-a prefăcut prin înnoirea minţii (Romani 12:2), a primit Duhul Sfânt ca rezultat al credinţei lui (Ioan 7: 39 ), poate face voia lui Dumnezeu , căci

Dar  Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. (Sfânta Evanghelie după Ioan 14: 26)

Alegerea noastră este ca să ne lăsăm învăţaţi şi călăuziţi de Duhul Sfânt zilnic, prin studierea Sfintelor Scripturi, ca

să putem deosebi  bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel 12: 2)

Dacă alegem să trăim după voia lui Dumnezeu , El promite că:

Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.(Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Ioan 2: 17)

Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă.( Psalmul 15:1-2)

Este un lucru posibil să trăim în sfinţenie, după voia lui Dumnezeu , dar este un lucru imposibil să trăim după această voie independenţi de Dumnezeu, prin propriile eforturi şi  fără a ne lăsa învăţaţi  în mod regulat de Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt , prin care rămânem în Iisus şi avem parte de viaţă veşnică în Împărăţia Lui.

Dumnezeu să ne  ajute să stăruim în cunoaşterea şi trăirea voii Lui.