Este îngăduit dansul la creștini?

Întrebare:

Ce spune Biblia despre dansuri? Se poate să dansezi în Biserică? Este îngăduit dansul la creștini, spre exemplu Belly Dance? Se poate să mergi la competiţii de acest fel?

Anterior am scris într-un articol ce spune Biblia despre dansuri și care abordează și aspecte ce țin de dansul la creștini?

Nu găsim în Noul Testament menționat dansul la creștini în Biserică, sau să fie îndemnaţi la această practică.

Cât priveşte Belly Dance, (dansul din buric)acesta este un dans senzual care a fost conceput tocmai pentru a a trezi dorinţa sexuală a bărbaţilor. Împăraţii, emirii şi bogaţii din Orient care îşi putea permite aceasta, aduceau aceste femei să danseze înaintea lor şi astfel se distrau pe seama lor.

Este un fel de striptease oriental cu toate că unii consideră că acest dans a luat naştere când se închinau la zeiţa fertilităţii, în Biblie numită Astartee. Închinarea faţă de această zeiţă era însoţită de orgini sexuale.

Nu este un lucru bun şi cuviincios pentru o creştină să facă acest lucru. În acest sens Sfânta Scriptură spune:

Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. (1 Timotei 2:9-10)

Chiar dacă Pavel spune că aşa trebuie să fie comportamentul femeilor la rugăciune, să fim siguri că aşa un comportament se aşteaptă de la ele şi în public şi este instigare la curvie  să trezeşti dorinţele sexuale ale altui bărbat afară de soţul tău.