Ce s-a întâmplat cu grădina Edenului și cei doi pomi după izgonirea lui Adam și Eva?

Întrebare:

Deci, Raiul a fost pe pământ, înseamnă că cei doi pomi erau pe pământ? Ce s-a ales din ei? În genere, ce s-a întâmplat cu grădina Eden după ce au fost Adam și Eva izgoniți din ea?

Ce s-a întâmplat cu

Cei mai mulți teologi afirmă că grădina Edenului a fost situată în Orientul Mijlociu, undeva în apropierea râului Tigru și Eufrat. Acesta este bazată pe descrierea ce o avem în Geneza 2:8-14:

“Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pămînt tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mîncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. Un rîu ieşea din Eden şi uda grădina, şi de acolo se împărţea şi se făcea patru braţe. Numele celui dintîi este Pison, el înconjoară toată ţara Havila, unde se găseşte aur. Aurul din ţara aceasta este bun, acolo se găseşte şi bedelion şi piatră de onix. Numele rîului al doilea este Ghihon, el înconjoară toată ţara Cuş. Numele celui de al treilea este Hidechel: el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea rîu este Eufratul.” ( Genesa 2:8-14)

Potopul din zilele lui Noe a distrus suprafața pământului, iar straturile sedimentare de pe suprafața pământului sunt dovada și rezultatul acestei catastrofe globale ce a avut loc după evenimentele descrise în Geneza 2. După potop suprafața pământului s-a schimbat în totalitate și de aceea nu putem spune cu siguranță unde a fost localizată inițial grădina Edenului. Dedesubtul regiunii în care se află în prezent râurile Tigru și Eufrat există sute de metri de straturi sedimentare dintre care o cantitate semnificativă este fosiliferă.

Cât privește cei doi pomi aflați în grădina Edenului, pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului, Biblia nu ne dă niciun detaliu în privința la ceea ce s-au întâmplat cu ei. Cât privește pomul vieții, îl întâlnim în ultima carte din Biblie, Apocalipsa 22:1-2. Evenimentele din capitolul 21-22 descriu un cer și un pământ nou, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, și viața internă a celor ce vor locui în ea (Apoc. 21:1-2).

“Şi mi-a arătat un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale rîului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dînd rod în fiecare lună, şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.” (Apocalipsa 22:1-2)

Pomul vieții se întinde în mijlocul pieții cetății pe cele două maluri ale rîului. Pomul este un simbol al efectelor morții lui Hristos asupra creștinilor care au primit vindecare prin credință în Isus Hristos.

Grădina Edenului a fost un loc de părtășie dintre Dumnezeu și om. Prin Isus Hristos, Dumnezeu ne oferă pace și părtășie cu El care va continua în veșnicie în prezența Lui în Noul Ierusalim. Până atunci să ne curățim de orice întinăciune trupească și duhovnicească și să ne ducem cu sfințenie chemarea până la sfârșit.

“Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate! Afară sînt cînii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună.” (Apocalipsa 22:14-15)