Ce porunci trebuie să păzească ucenicii Domnului Isus Hristos?

Întrebare:

Ce porunci trebuie să păzească ucenicii Domnului Isus Hristos? 

 

Înainte de înălțarea Sa, Domnul Isus a poruncit ucenicilor Săi: 

“Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:19-20)

Ucenicul lui Hristos este caracterizat prin dorința de a asculta, înțelege și împlini poruncile Domnului Isus Hristos. Cuvântul “învățați-i” din versetul 20 în limba greacă este “didáskō”, și înseamnă “a da instrucțiuni prin cuvânt”. Acest cuvânt are intenția de a influența gîndirea persoanei ce este învățată și formarea voinței prin comunicarea adevărului. Când este folosit, se referă în mod absolut la învățătura lui Hristos și la instrucțiune în credința și învățătura creștină. 

“Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvîrşit în Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.” (Coloseni 1:28) 

Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.” Accentul este pe “poruncile lui Hristos” și nu pe “Legea Vechiului Testament.” Domnul Isus Hristos a spus în Predica de pe Munte: 

“Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, cîtă vreme nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile. Aşa că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor. Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a Fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.” (Matei 5:17-20) 

Domnul Isus Hristos nu a venit să strice, ci să împlinească Legea și Proorocii. Cuvântul “porunci” din limba greacă folosit în Matei 28:20 și Matei 5:19 este “entéllomai” și înseamnă poruncă, ordin sau instrucțiune. Atunci, ne punem întrebarea: se referă cumva cuvântul porunci folosit în aceste două pasaje la poruncile din Vechiul Testament? În aparență, expresia “Ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, și va învăța pe oameni așa…”(19) ar trebui să se refere la poruncile din Vechiul Testament. Întreaga Lege și Proorocii nu sunt anulate, ci împlinite și au fost împlinite de către Domnul Isus Hristos. Legea a arătat înainte la Isus și învățătura Lui, deci trebuie ascultată prin conformare la cuvintele lui Hristos.

“V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi (Legea și Proorocii), că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi (Legea și Proorocii).” (1 Corinteni 15:3-4)

Pentru că Legea arată spre Hristos, deci El, în împlinirea Legii, stabilește care este continuitatea ei, direcția adevărată spre care ea arată și modalitatea de a o împlini. Astfel, poruncile se referă la Legea Vechiului Testament împlinită în Hristos Isus, cu cât mai mult Vechiul Testament împlinește tot ce se referă la Hristos, cu atât mai mult mă conformez învățăturii lui Hristos. 

Revelația lui Dumnezeu este progresivă, toată Legea și Prorocii s-au revelat în Hristos, prin urmare tot ce Hristos a împlinit în Lege și a poruncit și a învățat este autoritate pentru mine și aceasta trebuie să împlinesc.