Ce mesaj a vrut să transmită Domnul Isus prin pilda năvodului?

Întrebare

Domnul Isus a vorbit ucenicilor și poporului în pilde. Una din aceste pilde este pilda năvodului. Spuneți-mi, vă rog, care este însemnătatea acestei pilde și ce a vrut să comunice El cu pilda aceasta? 

Domnul Isus a mai spus o pildă ucenicilor Săi, explicând adevărurile cu privire la Împărăția lui Dumnezeu. 

Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de peşti. Dupăce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, şed jos, aleg în vase ce este bun, şi aruncă afară ce este rău. Tot aşa va fi şi la sfîrşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor.” (Matei 13:47-50)

Năvodul Împărăţiei „prinde tot felul de peşti”. Deci, există mai multe feluri de peşti. După cum pământul din pilda semănătorului simbolizează inima omului, tot așa peștele prins în năvod simbolizează mai multe feluri de oameni sau, mai bine zis, atitudini. 

Pilda năvodului însă ne atrage atenţia asupra faptului că nu tot ce se prinde în năvodul Împărăţiei va ajunge în ea. 

După cum tot ceea ce nu este bun în năvod va fi ales și aruncat afară tot așa la sfârșitul veacului  „îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni, şii vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor” (Matei 13:49-50)

De unde știm cine a fost rău sau bun, cine va fi aruncat sau ales pentru Împărăția lui Dumnezeu? 

De aceea orice cărturar, care a învăţat ce trebuie despre Împărăţia cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, care scoate din vistieria lui lucruri noi şi lucruri vechi. (Matei 13:52)

Visteria gospodarului este inima acestuia în care adună toate comorile Cuvântului înțeles și se lasă transformat de el. Doar cel ce răspunde cu loialitate la credincioșia lui Dumnezeu prin acceptarea lui Hristos ca Domn și Mîntuitor în viața lui și trăirea potrivit cu poruncile Lui se va bucura de Împărăția lui Dumnezeu. Cel ce nu s-a lăsat influențat de răul semănat de cel rău, de suferințele, necazurile, grijile veacului acestuia, ci a păstrat Cuvântul în inima lui și a dat roadă pentru Dumnezeu, va moșteni Împărăția lui Dumnezeu.