Ce scrie Biblia despre numele Irina?

Întrebare:

Mă numesc Irina şi vreau să aflu dacă în Biblie este menţionat numele meu?

Şi da şi nu…

Nu este menţionată în Biblie nici o femeie, care ar fi purtat numele Irina.

Dar numele Irina este cuvântul grecesc eirene care înseamnă pace, armonie şi este foarte folosit în Noul Testament de peste 100 de ori.

Pentru că ai un nume atât de frumos, trebuie să cunoşti câteva lucruri foarte importante despre pace din Biblie.

Poţi avea pace cu Dumnezeu doar prin credinţă în Domnul Isus Hristos

Pace cu DumnezeuToţi oamenii se află într-o vrăjmăşie cu Dumnezeu din pricina păcatului în care s-au născut şi în care trăiesc. Soarta oamenilor care insistă să rămână în această vrăjmăşie prin păcat este pedeapsa veşnică în focul iadului. Dumnezeu vrea să înlăture această vrăjmăşie şi să ne împace cu El. De aceea, în dragostea Lui a trimis pe Fiul Său, pe Domnul Isus Hristos, Domnul păcii ca să ne împace cu Sine prin El.

Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. (Romani 5:1)

Pacea lui Isus întrece orice pricepere omenească

Înainte de răstignirea Sa, Domnul Isus le-a spus ucenicilor: 

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. (Ioan 14:27)

Mai târziu, Apostolul Pavel, în timp ce se afla în lanţuri în închisoarea din Roma, le-a scris astfel creştinilor din oraşul Filipi, care de altfel, tot treceau prin vremuri grele:

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:6-7)

Dacă încă nu ai făcut-o până acum, caută să te împaci cât mai curând cu Dumnezeu prin credinţă în Isus Hristos. Iar dacă te-ai împăcat cu El, fii un sol al păcii. Mergi şi spune tuturor oamenii Evanghelia păcii. Aşa să te ajute Dumnezeu.